Pages

Analiza skladbi talijanskih autora 17. I 18. stoljeća u nastavi pjevanja pripremnih razreda glazbene škole kroz vokalno - tehničke i muzičke aspekte
Analiza skladbi talijanskih autora 17. I 18. stoljeća u nastavi pjevanja pripremnih razreda glazbene škole kroz vokalno - tehničke i muzičke aspekte
Tomislav Božičević
Pjevačko glazbeno obrazovanje na srednjoškolskoj razini traje šest godina, od čega su dva razreda pripremna. Važeći Nastavni plan i program datira iz 2008. godine, a jedna od njegovih sastavnica je pjevačka literatura koja se koristi u nastavi. Za pripremne razrede veliki dio preporučene literature odnosi se na skladbe talijanskih skladatelja 17. i 18. stoljeća, takozvane skladbe starih majstora. U radu su analizirane neke od preporučenih skladbi kroz vokalno-tehničke i muzičke...
Analiza sonate "Les Adieux" op. 81a Ludwiga van Beethovena
Analiza sonate "Les Adieux" op. 81a Ludwiga van Beethovena
Kristina Vidaković
Oblik klasične sonate smatram izrazito interesantnim zbog specifične forme koje se drže svi skladatelji, a ovu sonatu baš zbog toga što sam skladatelj radi iznimke u toj formi – gubi se ona odmjerena proporcionalnost, kojima su se odlikovala djela Haydna i Mozarta. Neki dijelovi forme, oni najizražajniji – npr. razvojni dijelovi u sonatnim oblicima – zauzimaju veći prostor od drugih odsjeka, pa se čak i udvostručavaju (tzv. drugi razvojni dio kao coda – što će se vidjeti u...
Analiza televizijskih emisija i animiranih filmova glazbenog sadržaja iz programa za djecu i mlade te njihova primjena u nastavi glazbe
Analiza televizijskih emisija i animiranih filmova glazbenog sadržaja iz programa za djecu i mlade te njihova primjena u nastavi glazbe
Ana Čorić
Glazbene edukativne emisije za djecu i mlade, koje se prikazuju na hrvatskim televizijskim programima, direktno ili indirektno, imaju veliki utjecaj na glazbeni odgoj djece koja ih gledaju. Gledaju li djeca odgojno-obrazovne emisije koje su im ponuđene na hrvatskim televizijskim programima? O kakvim je emisijama riječ i imaju li one edukativnu vrijednost? Jesu li primjenjive u nastavi glazbe u osnovnim i srednjim školama? Prate li učitelji glazbeni edukativni program za djecu i mlade i...
Analiza tri odabrana muška zbora Vatroslava Lisinskog
Analiza tri odabrana muška zbora Vatroslava Lisinskog
Iva Marjanović-Zulim
Prvi dio rada se ukratko osvrće na život i djelo Vatroslava Lisinskog te društveni život u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Središnji dio rada se odnosi na anlizu zbora "Putnik", "Tam gdje stoji gradić bijeli" i "Prelja".
Analiza trio-sonata za orgulje J. S. Bacha
Analiza trio-sonata za orgulje J. S. Bacha
Stanko Wolf
Rad nudi formalnu i harmonijsku analizu odabranih trio-sonata za orgulje J. S. Bacha: Es-dur, c- mol, d-mol, e-mol, C-dur i G-dur. Glazbenim tkivom Bachovih trio-sonata dominra tehnika kontrapunkta zrelog baroka, no tematska i harmonijska struktura već nagovještava razvoj prema stilu klasike, gdje sonata doživljava svoj vrhunac.
Analiza troglasnih invencija J. S. Bacha
Analiza troglasnih invencija J. S. Bacha
Dobrana Milković
Rad pruža analizu troglasnih Bachovih invencija, i to s obzirom na strukturu polifonog sloga, strukturu Bachovih tema i općenito melodike, formu, upotrebu ukrasa, harmonijski jezik.
Analiza udžbenika glazbene kulture u osnovnoj školi
Analiza udžbenika glazbene kulture u osnovnoj školi
Vjekoslava Furlan
Rad analizira tada aktualne udžbenike iz glazbene kulture iz 4., 5., 6., 7. i 8. razreda, s osobitim naglaskom na analizu udjela određenih aktivnosti u ukupnoj satnici (slušanje glazbe, pjevanje i sviranje, upoznavanje pojmova, povijest hrvatske glazbe).
Analiza udžbenika za glazbeni odgoj kojima se služe učinici osnovnih škola, na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Analiza udžbenika za glazbeni odgoj kojima se služe učinici osnovnih škola, na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Mirjana Horvat
Cilj glazbenog obrazovanja u osnovnoj školi je da se u okviru osnovnog općeg obrazovanja razvije u učenicima interes i potreba za slušanjem vrijednih glazbenih ostvarenja te da se u granicama prosječnih dječjih mogućnosti djeca osposobe i za samostalno muziciranje. Veliku ulogu u samoj nastavi imaju udžbenici za glazbeno obrazovanje, što znači da udžbenik mora biti pristupačan đacima određenog uzrasta.
Analiza upotreba alteracija i modulacija u muškim zborovima Vatroslava Lisinskog
Analiza upotreba alteracija i modulacija u muškim zborovima Vatroslava Lisinskog
Vlasta Kraljević
Osim na hrvatske tekstove, Lisinski je skladao i na češke tekstove ("Dobrou noć") i na njemačke tekstove ("Die nacht"), u kojima se podjednako kao i na materinjem jeziku očituje njegova nadarenost. Raznovrsnost sadržaja bogatog je i širokog dijapazona, te ide od snažnih rodoljubnih crta preko sjetne ljubave lirike i meditacija o smrti, socijalnoj nepravdi i prolaznosti do religioznih osjećanja.
Analiza varijacija na Corellijevu temu Sergeja Rahmanjinova
Analiza varijacija na Corellijevu temu Sergeja Rahmanjinova
Kristina Mišić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza zbirke "Clavierubung III" Johanna Sebastiana Bacha
Analiza zbirke "Clavierubung III" Johanna Sebastiana Bacha
Natalija Imbrišak
Rad predstavlja analizu Bachovih djela iz zbirke Clavierubung III, s naglaskom na Preludij u Es-duru i Fugu u Es-duru. Kako u svim Bachovim djelima, tako i ovdje nalazimo religioznu simboliku brojeva.
Analiza četiriju skladbi Nevena Frangeša iz zbirke Zvira voda: susret folklora, klasike i jazza
Analiza četiriju skladbi Nevena Frangeša iz zbirke Zvira voda: susret folklora, klasike i jazza
Neven Frangeš
Rad donosi analizu odabranih jedinica iz zbirke pjesama Zvira voda Boška Petrovića i Nevena Frangeša u kojima se isprepliću elementi klasične glazbe, jazza i folklora: "Mura, Mura", "Međimurski zdenci", "Rožica sem bila" i "Malo Međimurje".

Pages