Pages

Analiza sedme sonate Sergeja Prokofieva op.83
Analiza sedme sonate Sergeja Prokofieva op.83
Matea Kovačić
Ovaj rad bavit će se analizom sedme sonate Sergeja Prokofjeva. Budući da istu skladbu sviram na diplomskom ispitu, smatram vrlo korisnim upoznati se sa što više njenih aspekata. Počinje uvodom u kojem će se pobliže dati uvid u temu, tijek, ciljeve i metode istraživanja. Drugi dio koncipiran je tako da stvori poveznicu između skladatelja i dva navedena izvođača čije snimke koristim kao izvor. Analizirajući izvedbe Glenna Goulda i Sviatoslava Richtera primjećuje se da...
Analiza simfonije "Elementi"
Analiza simfonije "Elementi"
Ivan Končić
Diplomski rad na Odsjeku za kompoziciju - analiza i partitura Nauka od 4 elementa - "tetrasomia" poslužila mi je kao temeljna ideja u koncipiranju onog što će na kraju biti simfonija Elementi. Samo saznanje o vanjskoj povezanosti elemenata sa stavcima klasične simfonije je bilo dovoljno da se krene u daljnje istraživanje o elementima po Empedoklovoj nauci u nadi za pronalaskom dovoljno inspiracije za stvaranje vlastitog viđenja pretočenog u muziku. Ovaj rad dodatak je samoj Simfoniji...
Analiza skladbe "Mladost, četiri pjesme za gudački orkestar" Josipa Štolcera Slavenskog
Analiza skladbe "Mladost, četiri pjesme za gudački orkestar" Josipa Štolcera Slavenskog
Marija Benić
Rad predstavlja analizu skladbe "Mladost, četiri pjesme za gudački orkestar" Josipa Š. Slavenskog. Glazbeni jezik ovog djela prelijeva se u zamagljenim konturama normativno prepoznatljivih načela, te kada se čini da je određeni moment moguće svrstati u određeni već uspostavljeni sustav, umjetnička ga ideja odnosi u drugom smjeru. Taj proces uvjetuju tri elementa, koja u međusobnom previranju jedan drugog uvjetuju i oblikuju, tvoreći sasvim originalne tvorevine. Ti su elementi:...
Analiza skladbe: Misa za soliste, zbor i orkestar
Analiza skladbe: Misa za soliste, zbor i orkestar
Josip Prajz
U ovom će radu, nakon uvodnih rijeĉi o crkvenoj glazbi, potom o misi općenito i misi kao glazbenoj vrsti, biti analizirana autorska skladba Misa za soliste, zbor, orkestar. Bit će izneseni rezultati analize strukture skladbe, potom analizirani redom svi stavci sa svog harmonijskog, formalnog i idejnog stajališta, uz prikazane pojedine primjere iz same partiture.
Analiza skladbi talijanskih autora 17. I 18. stoljeća u nastavi pjevanja pripremnih razreda glazbene škole kroz vokalno - tehničke i muzičke aspekte
Analiza skladbi talijanskih autora 17. I 18. stoljeća u nastavi pjevanja pripremnih razreda glazbene škole kroz vokalno - tehničke i muzičke aspekte
Tomislav Božičević
Pjevačko glazbeno obrazovanje na srednjoškolskoj razini traje šest godina, od čega su dva razreda pripremna. Važeći Nastavni plan i program datira iz 2008. godine, a jedna od njegovih sastavnica je pjevačka literatura koja se koristi u nastavi. Za pripremne razrede veliki dio preporučene literature odnosi se na skladbe talijanskih skladatelja 17. i 18. stoljeća, takozvane skladbe starih majstora. U radu su analizirane neke od preporučenih skladbi kroz vokalno-tehničke i muzičke...
Analiza sonate "Les Adieux" op. 81a Ludwiga van Beethovena
Analiza sonate "Les Adieux" op. 81a Ludwiga van Beethovena
Kristina Vidaković
Oblik klasične sonate smatram izrazito interesantnim zbog specifične forme koje se drže svi skladatelji, a ovu sonatu baš zbog toga što sam skladatelj radi iznimke u toj formi – gubi se ona odmjerena proporcionalnost, kojima su se odlikovala djela Haydna i Mozarta. Neki dijelovi forme, oni najizražajniji – npr. razvojni dijelovi u sonatnim oblicima – zauzimaju veći prostor od drugih odsjeka, pa se čak i udvostručavaju (tzv. drugi razvojni dio kao coda – što će se vidjeti u...
Analiza sonate br.26 u Es-duru, op. 81a Ludwiga van Beethovena
Analiza sonate br.26 u Es-duru, op. 81a Ludwiga van Beethovena
Stjepan Habunek
Ludwig van Beethoven, bez sumnje, spada među najutjecajnije skladatelje svih vremena. Unatoč skromnom početku i teškoj bolesti koja je rezultirala gubitkom sluha, analiza njegove sonate opus 81a „Les Adieux“ pokazuje njegovu umjetničku izražajnost. Ova iznimna sonata nastala u razdoblju od 1809. do 1810. godine smatra se jednim od najzahtjevnijih djela u Beethovenovom opusu. Posvećena nadvojvodi Rudolfu, čiji je prisilni odlazak iz Beča uslijed Napoleonovog napada bio duboko...
Analiza televizijskih emisija i animiranih filmova glazbenog sadržaja iz programa za djecu i mlade te njihova primjena u nastavi glazbe
Analiza televizijskih emisija i animiranih filmova glazbenog sadržaja iz programa za djecu i mlade te njihova primjena u nastavi glazbe
Ana Čorić
Glazbene edukativne emisije za djecu i mlade, koje se prikazuju na hrvatskim televizijskim programima, direktno ili indirektno, imaju veliki utjecaj na glazbeni odgoj djece koja ih gledaju. Gledaju li djeca odgojno-obrazovne emisije koje su im ponuđene na hrvatskim televizijskim programima? O kakvim je emisijama riječ i imaju li one edukativnu vrijednost? Jesu li primjenjive u nastavi glazbe u osnovnim i srednjim školama? Prate li učitelji glazbeni edukativni program za djecu i mlade i...
Analiza tri odabrana muška zbora Vatroslava Lisinskog
Analiza tri odabrana muška zbora Vatroslava Lisinskog
Iva Marjanović-Zulim
Prvi dio rada se ukratko osvrće na život i djelo Vatroslava Lisinskog te društveni život u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Središnji dio rada se odnosi na anlizu zbora "Putnik", "Tam gdje stoji gradić bijeli" i "Prelja".
Analiza trio-sonata za orgulje J. S. Bacha
Analiza trio-sonata za orgulje J. S. Bacha
Stanko Wolf
Rad nudi formalnu i harmonijsku analizu odabranih trio-sonata za orgulje J. S. Bacha: Es-dur, c- mol, d-mol, e-mol, C-dur i G-dur. Glazbenim tkivom Bachovih trio-sonata dominra tehnika kontrapunkta zrelog baroka, no tematska i harmonijska struktura već nagovještava razvoj prema stilu klasike, gdje sonata doživljava svoj vrhunac.
Analiza troglasnih invencija J. S. Bacha
Analiza troglasnih invencija J. S. Bacha
Dobrana Milković
Rad pruža analizu troglasnih Bachovih invencija, i to s obzirom na strukturu polifonog sloga, strukturu Bachovih tema i općenito melodike, formu, upotrebu ukrasa, harmonijski jezik.
Analiza udžbenika glazbene kulture u osnovnoj školi
Analiza udžbenika glazbene kulture u osnovnoj školi
Vjekoslava Furlan
Rad analizira tada aktualne udžbenike iz glazbene kulture iz 4., 5., 6., 7. i 8. razreda, s osobitim naglaskom na analizu udjela određenih aktivnosti u ukupnoj satnici (slušanje glazbe, pjevanje i sviranje, upoznavanje pojmova, povijest hrvatske glazbe).

Pages