Pages

Antonio Smareglia i njegova opera Istarska svadba
Antonio Smareglia i njegova opera Istarska svadba
Đulijana Ličinić
U nastojanju da se muzikološki osvijetle oni doista zapostavljenji skladatelji koji su neodvojivi dio povijesti hrvatske glazbe, za temu rada izabrala sam lik Antonia Smareglie. Njegovo stvaralaštvo integralni je dio talijanske i hrvatske glazbene umjenosti odnosno operne glazbene prošlosti. Pored brojnih biografija, kritika, osvrta te izvedbi u teatrima centara poput Milana, Beča, Praga, Dresdena, New Yorka i Trsta, nesumnjive kvalitete Smareglijine glazbe ostale su do danas zanemarene....
Antun Dobronić i njegovo stvaralaštvo za klavir
Antun Dobronić i njegovo stvaralaštvo za klavir
Lidija Đekić
Glavni cilj ovog rada je prikaz jednog područja iz veoma bogatog opusa skladatelja Antuna Dobronića. Izabrana je klavirska glazba kojoj je autor posvetio nekoliko djela. Dobronićeva umjetnička vrijednost ne ističe se samo u klavirskim skladbama, ona se ogleda podjednako na svim muzičkim područjima. Neobičnom i mnogostranom plodnošću rada, Dobronić se naročito izdvaja među hrvatskim kompozitorima. Za sada je skladateljeva produkcija veća od reprodukcije njegovih djela.
Antun Dobronić kao muzički pisac i kritičar
Antun Dobronić kao muzički pisac i kritičar
Jasmina Juračić Turk
Politička, ekonomska i društvena gibanja i strujanja u Hrvatskoj na prijelazu i u prvim decenijima XX. stoljeća ostavila su dobok trag u kulturnom razvoju, što se naročito odrazilo u radu i stvaranju naših umjetnika. Među muzičarima koji su duboko osjetili svu snažnu dinamiku narodnog osjećaja i izražaja posebno mjesto zauzima Antun Dobronić.
Anđelko Klobučar - pjesma stvorova
Anđelko Klobučar - pjesma stvorova
Ivana Krznar
Pjesma stvorova Anđelka Klobučara suita je od devet stavaka kojoj je kao moto uzeta Pjesma stvorova sv. Franje Asiškog. Nastala je 1981. godine prigodom proslave osamstote obljetnice rođenja svetog Franje. Rad je koncipiran tako da analizira svaki od stavaka zasebno, a putem analize želja je autorice doprijeti do Klobučareva stila i njegova pristupa orguljama kao instrumentu.
Apsolutna i relativna solmizacija - prednosti i nedostaci pri uporabi u nastavi solfeggia, iz perspektiva slijepih i slabovidnih osoba
Apsolutna i relativna solmizacija - prednosti i nedostaci pri uporabi u nastavi solfeggia, iz perspektiva slijepih i slabovidnih osoba
Karlo Bogatac
Ovaj rad se bavi metodama solmizacije koje se najčešće koriste u nastavi solfeggia te njihovim osobitostima. Kroz pobližu usporedbu apsolutnih i relativnih metoda pokušat će se odrediti njihove prednosti i nedostaci, te na kraju zaključiti koja je metoda prikladnija za provedbu u nastavi. Ovaj rad će se također baviti problematikom slijepih i slabovidnih osoba u nastavi solfeggia i načinima na koji slijepe osobe koriste programe za računalnu notografiju. Predstavit će se...
Apsolutni sluh
Apsolutni sluh
Brankica Božić
Rad obuhvaća pitanja kao što su: što je apsolutni sluh, koji su tipovi apsolutnih slušača, kakva je i kolika efikasnost apsolutnog sluha, je li apsolutni sluh urođen ili stečen, kolika je raširenost apsolutnog sluha, kolika je važnost apsolutnog sluha za muzičku praksu. U završnom dijelu rada autorica donosi rezultate istraživanja koje je sama provela, a rezultati su prikazani statistički.
Argentinski tango-razvoj i pedagoška primjena u nastavi glazbe
Argentinski tango-razvoj i pedagoška primjena u nastavi glazbe
Antonija Kovaček
Argentinski tango je popularan žanr koji je nastao na području Buenos Airesa (Argentina) i Montevidea (Urugvaj) krajem 19. stoljeća. Ovaj popularan žanr čine glazba, poezija i ples koji su se razvijali kroz povijest te proširili u gotovo sve dijelove svijeta. U ovom radu prikazan je razvoj žanra, glazbeno – teorijska osnova, dimenzija poezije u okviru vokalno – instrumentalnih djela te plesna dimenzija. Istražena je pojava žanra u Zagrebu te je razrađena primjena argentinskog...
Arhitektura i glazbena ikonografija četiriju Hrvatskih narodnih kazališta
Arhitektura i glazbena ikonografija četiriju Hrvatskih narodnih kazališta
Tihana Tenko
Ovaj završni rad prikazuje vizualne aspekte vezane uz izgradnju, koncepciju i rješenja glazbenih kazališta (dakle kazališta koja danas imaju i operni te eventualno i baletni odjel), zbog čega će se najprije pikazati općepovijesne odrednice, a potom i analizirati četiri operne kuće, što je s glazbeno/muzikološkog aspekta dosada bilo nedostatno obrađeno ili uopće nije instraženo.
Arhiv Hrvatske gradske glazbe Vis
Arhiv Hrvatske gradske glazbe Vis
Srđana Vrsalović
Hrvatska gradska glazba Vis je dvije godine uoči proslave 160. obljetnice postojanja pokrenula pisanje monografije o radu svoga Društva. Bila je to još jedna u dužem nizu inicijativa za izlazak tog izdanja, počevši od prvih trenutaka spoznaje o duljini tradicije ovoga ansambla prvi puta 1968. godine. Iako je usmena predaja svjedočila o iznimno dugoj tradiciji glazbovanja, u vrijeme prvoga vala istraživanja vlastite povijesti viški su glazbari bili suočeni s krajnjom oskudicom...
Arnold Schönberg: 2. gudački kvartet - ključni korak od moderne ka ekspresionizmu
Arnold Schönberg: 2. gudački kvartet - ključni korak od moderne ka ekspresionizmu
Tin Ujević
Arnold Schönberg jedno je od najznačajnijih imena 20. stoljeća. Njegov život može se podijeliti u četiri faze. Ovaj diplomski rad bavi se prijelazom iz prve u drugu fazu. Točnije, bavi se djelom koje je označilo tu tranziciju – 2. gudački kvartet op. 10. Prvi dio rada pruža kratki povijesni pregled moderne i ekspresionizma te Schönbergov životopis. Drugi dio podrazumijeva podrobnu formalno-harmonijsku te posljedično i stilsku analizu svakog stavka ponaosob. Glavni je cilj ovog...
Aron Marko Rothmüller, skladatelj
Aron Marko Rothmüller, skladatelj
Dora Lovrečić
U napisima o hrvatskoj glazbi 20. stoljeća Aron Marko Rothmüller (1908. – 1993.) spominje se kao svestran i poduzetan glazbenik, pri čemu se ističe njegova pjevačka karijera međunarodnog značaja. Njegov skladateljski opus počeo se razmatrati tek u posljednje vrijeme: od radova Eve Sedak, koja ističe njegovu ulogu u skladateljskoj recepciji bečke škole u nas, i Jasche Nemtsova, koji njegovo djelo promatra u kontekstu takozvane nove židovske škole, do Tamare Jurkić Sviben, koja...
Ars speculativa Igora Stravinskog - "Petruška: pogled iz partiture"
Ars speculativa Igora Stravinskog - "Petruška: pogled iz partiture"
Nenad Valand
Rad se može podijeliti na tri cjeline pod nazivima "Tijelo", "Duša" i "Duh/um"; u prvom dijelu autor prilazi "materijalnim" elementima Stravinskijeve skladbe (tematsko-motivska građa, sonorne karakteristike odabranih tema, energetski elementi), u drugom dijelu se analiziraju filozofsko-muzikološki apsekti (poetika Igora Stravinskog), a u trećem vizualna simbolika, numerologija, geometrija u glazbi i simboličke slike.

Pages