Pages

Argentinski tango-razvoj i pedagoška primjena u nastavi glazbe
Argentinski tango-razvoj i pedagoška primjena u nastavi glazbe
Antonija Kovaček
Argentinski tango je popularan žanr koji je nastao na području Buenos Airesa (Argentina) i Montevidea (Urugvaj) krajem 19. stoljeća. Ovaj popularan žanr čine glazba, poezija i ples koji su se razvijali kroz povijest te proširili u gotovo sve dijelove svijeta. U ovom radu prikazan je razvoj žanra, glazbeno – teorijska osnova, dimenzija poezije u okviru vokalno – instrumentalnih djela te plesna dimenzija. Istražena je pojava žanra u Zagrebu te je razrađena primjena argentinskog...
Arhitektura i glazbena ikonografija četiriju Hrvatskih narodnih kazališta
Arhitektura i glazbena ikonografija četiriju Hrvatskih narodnih kazališta
Tihana Tenko
Ovaj završni rad prikazuje vizualne aspekte vezane uz izgradnju, koncepciju i rješenja glazbenih kazališta (dakle kazališta koja danas imaju i operni te eventualno i baletni odjel), zbog čega će se najprije pikazati općepovijesne odrednice, a potom i analizirati četiri operne kuće, što je s glazbeno/muzikološkog aspekta dosada bilo nedostatno obrađeno ili uopće nije instraženo.
Arhiv Hrvatske gradske glazbe Vis
Arhiv Hrvatske gradske glazbe Vis
Srđana Vrsalović
Hrvatska gradska glazba Vis je dvije godine uoči proslave 160. obljetnice postojanja pokrenula pisanje monografije o radu svoga Društva. Bila je to još jedna u dužem nizu inicijativa za izlazak tog izdanja, počevši od prvih trenutaka spoznaje o duljini tradicije ovoga ansambla prvi puta 1968. godine. Iako je usmena predaja svjedočila o iznimno dugoj tradiciji glazbovanja, u vrijeme prvoga vala istraživanja vlastite povijesti viški su glazbari bili suočeni s krajnjom oskudicom...
Ars speculativa Igora Stravinskog - "Petruška: pogled iz partiture"
Ars speculativa Igora Stravinskog - "Petruška: pogled iz partiture"
Nenad Valand
Rad se može podijeliti na tri cjeline pod nazivima "Tijelo", "Duša" i "Duh/um"; u prvom dijelu autor prilazi "materijalnim" elementima Stravinskijeve skladbe (tematsko-motivska građa, sonorne karakteristike odabranih tema, energetski elementi), u drugom dijelu se analiziraju filozofsko-muzikološki apsekti (poetika Igora Stravinskog), a u trećem vizualna simbolika, numerologija, geometrija u glazbi i simboličke slike.
Arsen Dedić: Ministarstvo straha.
Arsen Dedić: Ministarstvo straha.
Marija Frančić
U ovome su radu prikazana najvažnija obilježja albuma Ministarstvo straha Arsena Dedića uz detaljniji osvrt na kontekst njegova nastanka. U prvome je dijelu istaknuta važnija biografija i bibliografija Arsena Dedića koja je na određeni način povezana s poetikom ili glazbom pjesama s albuma. Opisan je njegov dotadašnji književni i glazbeni stil kako bi se stvaralaštvo devedesetih godina 20. stoljeća moglo usporediti s ranijim stvaralaštvom. Budući da je album nastajao u ratnim i...
Artikulacija u Mozartovim i Beethovenovim sonatama za klavir i violinu
Artikulacija u Mozartovim i Beethovenovim sonatama za klavir i violinu
Dora Kamber
Ovaj je poslijediplomski specijalistički rad naslovljen Artikulacija u Mozartovim i Beethovenovim sonatama za klavir i violinu podijeljen u četiri veće cjeline. Prva se cjelina, naslovljena Artikulacija, osvrće na mijenjanje značenja i notiranja artikulacije kroz povijest. Osvrće se i na zvučnu sliku razdoblja klasicizma, odnosno obrazlaže se koje su bile tehničke performance glazbala i gudala onoga doba i zašto je to usko povezano s izvođenjem artikulacije. Druga cjelina,...
Arvo Part - stvaralaštvo
Arvo Part - stvaralaštvo
Marijana Padežanin
U ovom diplomskom radu pobliže je prikazan put estonskog skladatelja Arva Pärta. Pärt je, eksperimentirajući glazbenim izričajima svoga vremena, došao do trenutka u kojem se kontemplativnom šutnjom odmaknuo od sveg do tada u glazbi prokušanog. Iz te šutnje izronio je nov glazbeni izričaj prozvan - tintinabuliranje. Analizirajući Spiegl im Spiegl i Fratres, razotkrivaju se principi tintinabulirajućeg stila pisanja. Kako spomenuta, tako i sva djela iz njegovog kasnog razdoblja...
Aspekti interpretacije sonata za flautu i klavir Philippea Gauberta
Aspekti interpretacije sonata za flautu i klavir Philippea Gauberta
Sanda Vidaković
Utemeljitelj francuske flautističke škole bio je Claude-Paul Taffanel. On i njegov student Louis Fleury dali su novi poticaj sviranju flaute u Francuskoj na prijelazu stoljeća. Stvorili su novu kulturu stila sviranja i repertoar koji je uključivao neistraženu flautističku glazbu u posljednjih 200 godina. Koristili su metalne flaute Böhmovog sistema koje je izrađivao Louis Lot, dok su se njemački i engleski flautisti još uvijek služili drvenim flautama. Vibrato, kvaliteta zvuka i...
Aspekti na tehniku lijeve i desne ruke u svjetlu nekih pedagoških metoda
Aspekti na tehniku lijeve i desne ruke u svjetlu nekih pedagoških metoda
Željko Švaglić
Mada je historijat violončela kao koncertantnog instrumenta relativno mlađi od violine, ipak se znade za impozantan broj metoda koje su se tokom zadnja dva stoljeća upotrebljavale.
August Šenoa i zagrebačka glazbena scena
August Šenoa i zagrebačka glazbena scena
Ana Kunjko
Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu temelje se na kronološkoj analizi odabranih Šenoinih tekstova o glazbenom životu Zagreba. Posebna pozornost posvećuje se izvješćima o glazbenom kazalištu i koncertnim priredbama, dok drugi tekstovi o glazbenim aktivnostima služe uglavnom kao primjeri za ostale tipove Šenoinih članaka s glazbenom tematikom. Cilj ove analize je odgovoriti na dvije temeljne skupine pitanja: prva se odnosi na povijesnu vrijednost obrađenih tekstova...
Bach kao pojava u muzici baroka i njegovih šest suita za violoncello
Bach kao pojava u muzici baroka i njegovih šest suita za violoncello
Ivica Doljan
Da bih što potpunije objasnio značaj Johanna Sebastiana Bacha, moram se neminovno dotaći muzičkog perioda u kom je on stvarao, djelovao, a to je doba baroka. Baroknu umjetnost karakterizira pokret, dinamika, kićenost. Uz krupnije oblike razvijaju se i manji, kraći oblici. Cembalo postaje jedan od središnjih instrumenata.
Bach u nastavi klavira osnovne glazbene škole
Bach u nastavi klavira osnovne glazbene škole
Marija Marić
Diplomski rad proučava primjenu klavirskih djela Johanna Sebastiana Bacha u nastavi klavira kroz sve razrede osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Detaljno se navode svi tehnički i interpretativni elementi koji se primjenom ovog glazbenog materijala usvajaju.

Pages