Pages

Aspekti na tehniku lijeve i desne ruke u svjetlu nekih pedagoških metoda
Aspekti na tehniku lijeve i desne ruke u svjetlu nekih pedagoških metoda
Željko Švaglić
Mada je historijat violončela kao koncertantnog instrumenta relativno mlađi od violine, ipak se znade za impozantan broj metoda koje su se tokom zadnja dva stoljeća upotrebljavale.
August Šenoa i zagrebačka glazbena scena
August Šenoa i zagrebačka glazbena scena
Ana Kunjko
Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu temelje se na kronološkoj analizi odabranih Šenoinih tekstova o glazbenom životu Zagreba. Posebna pozornost posvećuje se izvješćima o glazbenom kazalištu i koncertnim priredbama, dok drugi tekstovi o glazbenim aktivnostima služe uglavnom kao primjeri za ostale tipove Šenoinih članaka s glazbenom tematikom. Cilj ove analize je odgovoriti na dvije temeljne skupine pitanja: prva se odnosi na povijesnu vrijednost obrađenih tekstova...
Bach kao pojava u muzici baroka i njegovih šest suita za violoncello
Bach kao pojava u muzici baroka i njegovih šest suita za violoncello
Ivica Doljan
Da bih što potpunije objasnio značaj Johanna Sebastiana Bacha, moram se neminovno dotaći muzičkog perioda u kom je on stvarao, djelovao, a to je doba baroka. Baroknu umjetnost karakterizira pokret, dinamika, kićenost. Uz krupnije oblike razvijaju se i manji, kraći oblici. Cembalo postaje jedan od središnjih instrumenata.
Bach u nastavi klavira osnovne glazbene škole
Bach u nastavi klavira osnovne glazbene škole
Marija Marić
Diplomski rad proučava primjenu klavirskih djela Johanna Sebastiana Bacha u nastavi klavira kroz sve razrede osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Detaljno se navode svi tehnički i interpretativni elementi koji se primjenom ovog glazbenog materijala usvajaju.
Bachove harmonizacije protestantskog korala
Bachove harmonizacije protestantskog korala
Tvrtko Hrelec
Prvi dio rada osvrće se na povijest protestantskog korala, njegovu formalnu strukturu i ljestvične sustave korištene u vrijeme pojave protestantskog korala. Središnji dio rada predstavlja analizu Bachove harmonizacije protestantskog korala (upotreba trozvuka, četverozvuka, peterozvuka i kvartsekstakorda), upotrijebljenih oblika kadenci, neakordnih tonova, kromatike, načina moduliranja, te konačno upotreba odstupanja od pravila strogog harmonijskog sloga (paralelni pomaci, opreke,...
Bachove solo suite i njihova primjena u pedagogiji violoncella
Bachove solo suite i njihova primjena u pedagogiji violoncella
Ivo Urli
Zašto su baš Bachove solo suite za cello tako dragocjen materijal koji služi za formiranje svakog čelista, kako u tehničkom, tako i u smislu razvijanja muzičkog ukusa? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je prije svega reći nekoliko riječi o J. S. Bachu, o njegovu načinu komponiranja, njegovim djelima, a posebno o njegovih 6 suita za cello solo.
Balada u razdoblju romantizma
Balada u razdoblju romantizma
Ivana Bešenić
Prvi dio istražuje povijest balade (razvoj žanra balade u književnosti, razvoj žanra balade u povijest glazbe, povijest tzv. Ballad opere). Drugi dio se osvrće na narodno pučko pjesništvo i pjevanje balada (analiza stiha i melodija vezanih uz stih). Središnji dio rada obuhvaća analiza balada F. Schuberta (Vilinski kralj op. 1), F. Chopina (La Gracieuse op. 38), F. Lizsta (Balada d-mol) i J. Brahmsa (Edward op. 10).
Baletno stvaralaštvo Krešimira Baranovića
Baletno stvaralaštvo Krešimira Baranovića
Kristina Trivanović
Postanak hrvatskog baleta uz neke druge vidove kazališne djelatnosti dugujemo već Stjepanu Miletiću, intendantu HNK u razdoblju od 1894. do 1898. godine. Taj svestrani propagator kazališnih umjentosti odlučio je "na užas estetskog filistarstva da u Zagrebu, gdje se ta umjentost pratila uvijek s nekim rugom i prijezirom", ustroji hrvatski balet. Od tada počinje razvojni put hrvatskog baleta.
Barokna arija
Barokna arija
Giorgio Sugar
Prvi dio rada obuhvaća povijesni razvoj arije i analizu zajedničkih elemenata arije i nekih drugih glazbenih oblika/vrsta. Središnji dio rada se odnosi na analizu arije da capo "Stizzoso, mio stizzoso" iz Pergolesijeve Služavke gospodarice i Bachovog instrumentalnog aira iz treće orkestralne suite.
Barokna gitara
Barokna gitara
Saša Babić
Diplomski rad sadrži pet poglavlja. Započinje prikazom razvoja i uporabe barokne gitare u baroknom periodu uz navode o primjeni njezine literature u današnje vrijeme. Nakon opisa njezina razvoja iz gitare s četiri para žica u gitaru s pet parova žica slijedi poglavlje koje opisuje način ugodbe gitare u barokno vrijeme. Sljedeće poglavlje bavi se baroknom tabulaturom i najpoznatijim gitaristima baroknog vremena. Završni dio rada navodi osnovne karakteristike samog glazbala, kao i...
Barokna gitara
Barokna gitara
Margareta Delaš
Ovaj rad donosi pregled razvoja barokne gitare, od njezina nastanka, preko načina ugađanja, čitanja tabulatura pa sve do današnjeg modernog zapisa i transkripcija koje su prilagođene današnjim instrumentima. Počevši s pretečom barokne gitare, opisan je nastanak barokne gitare sa svim njezinim karakteristikama (građom, ugodbom i dr.). Slijedi analiza načina zapisivanja i objašnjenje čitanja tabulatura za baroknu gitaru. Nakon toga su opisane prednosti i nedostaci moderne...
Beethoven i sonate za klavir i violinu
Beethoven i sonate za klavir i violinu
Luka Softić
Rad istražuje Beethovenove sonate za violinu i klavir, i to prvenstveno njihov utjecaj na razvoj violinističke literature, tehnike i stila, kao i na formu sonate. Imajući to u vidu u drugom sam poglavlju istražio utjecaje na nastanak ovih djela, kako od strane kompozitora, tako i svirača, u prvom redu violinista. U trećem poglavlju se bavim razvojem sonate u klasičnom periodu, te Beethovenovim ranim djelima za violinu i klavir, a u četvrtom dijelu sam se fokusirao na analizu svake od...

Pages