Pages

Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Ivor Prajdić
Opus klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina u svojoj obimnosti i složenosti predstavlja velik analitički izazov i stoga je izabran kao predmet proučavanja u ovom radu. Ipak, zbog primjerenosti opsega rada, analizirane su prve četiri kompozitorove sonate koje čine logičnu cjelinu (trećinu opusa sonata). Saznanja stečena o njegovom ranom stilu mogu biti znatna pomoć u daljnjem proučavanju njegovog opusa i bez tih znanja je analiza djela nastalih u njegovom kasnom...
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Srđan Bulat
Analiza skladbi suvremenih hrvatskih skladatelja za gitaru predstavlja spoj intenzivnog bavljenja koncertnom djelatnošću i individualnih interpretativnih opisa skladbi koje predstavljaju iznimno vrijedan doprinos suvremenoj hrvatskoj klasičnoj glazbi. Kroz prije svega interpretativnu analizu odabranih djela, prikazao sam neke od najboljih primjera suvremene literature za klasičnu gitaru kao solistički instrument. Razdoblje nakon 1970. godine predstavlja najplodnije razdoblje u razvoju...
Analiza poučavanja gregorijanskog pjevanja na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
Analiza poučavanja gregorijanskog pjevanja na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
Iva Denona
Tema ovoga rada je analiza poučavanja i učenja gregorijanskog pjevanja. Kolegiji vezani uz područje gregorijanike sastavni su dio prvog stupnja studija na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“, Katoličkog bogoslovnog fakulteta (u nastavku KBF) i izvode se pod nazivima Gregorijansko pjevanje, Opća teorija (povijesni pregled), Semiologija, Psalmodija, Dirigiranje i Harmonizacija gregorijanskog pjevanja. Analiza navedenih kolegija centralni je dio ovoga rada, koji je sukladno...
Analiza ranih Bachovih toccata i fuga za orgulje sa osvrtom na formalni i stilski utjecaj majstora njemačke škole
Analiza ranih Bachovih toccata i fuga za orgulje sa osvrtom na formalni i stilski utjecaj majstora njemačke škole
Tihana Podbevšek
Prvi dio se osvrće na povijesne aspekte toccate i fuge te istražuje izvore utjecaja na J. S. Bacha. Središnji dio rada odnosi se na analizu ranih toccata i fuga za orgulje, s naglaskom na Toccatu i fugu u E-duru BWV 566 i Toccatu i fugu u d-molu BWV 565.
Analiza sedme sonate Sergeja Prokofieva op.83
Analiza sedme sonate Sergeja Prokofieva op.83
Matea Kovačić
Ovaj rad bavit će se analizom sedme sonate Sergeja Prokofjeva. Budući da istu skladbu sviram na diplomskom ispitu, smatram vrlo korisnim upoznati se sa što više njenih aspekata. Počinje uvodom u kojem će se pobliže dati uvid u temu, tijek, ciljeve i metode istraživanja. Drugi dio koncipiran je tako da stvori poveznicu između skladatelja i dva navedena izvođača čije snimke koristim kao izvor. Analizirajući izvedbe Glenna Goulda i Sviatoslava Richtera primjećuje se da...
Analiza simfonije "Elementi"
Analiza simfonije "Elementi"
Ivan Končić
Diplomski rad na Odsjeku za kompoziciju - analiza i partitura Nauka od 4 elementa - "tetrasomia" poslužila mi je kao temeljna ideja u koncipiranju onog što će na kraju biti simfonija Elementi. Samo saznanje o vanjskoj povezanosti elemenata sa stavcima klasične simfonije je bilo dovoljno da se krene u daljnje istraživanje o elementima po Empedoklovoj nauci u nadi za pronalaskom dovoljno inspiracije za stvaranje vlastitog viđenja pretočenog u muziku. Ovaj rad dodatak je samoj Simfoniji...
Analiza skladbe "Mladost, četiri pjesme za gudački orkestar" Josipa Štolcera Slavenskog
Analiza skladbe "Mladost, četiri pjesme za gudački orkestar" Josipa Štolcera Slavenskog
Marija Benić
Rad predstavlja analizu skladbe "Mladost, četiri pjesme za gudački orkestar" Josipa Š. Slavenskog. Glazbeni jezik ovog djela prelijeva se u zamagljenim konturama normativno prepoznatljivih načela, te kada se čini da je određeni moment moguće svrstati u određeni već uspostavljeni sustav, umjetnička ga ideja odnosi u drugom smjeru. Taj proces uvjetuju tri elementa, koja u međusobnom previranju jedan drugog uvjetuju i oblikuju, tvoreći sasvim originalne tvorevine. Ti su elementi:...
Analiza sonate "Les Adieux" op. 81a Ludwiga van Beethovena
Analiza sonate "Les Adieux" op. 81a Ludwiga van Beethovena
Kristina Vidaković
Oblik klasične sonate smatram izrazito interesantnim zbog specifične forme koje se drže svi skladatelji, a ovu sonatu baš zbog toga što sam skladatelj radi iznimke u toj formi – gubi se ona odmjerena proporcionalnost, kojima su se odlikovala djela Haydna i Mozarta. Neki dijelovi forme, oni najizražajniji – npr. razvojni dijelovi u sonatnim oblicima – zauzimaju veći prostor od drugih odsjeka, pa se čak i udvostručavaju (tzv. drugi razvojni dio kao coda – što će se vidjeti u...
Analiza televizijskih emisija i animiranih filmova glazbenog sadržaja iz programa za djecu i mlade te njihova primjena u nastavi glazbe
Analiza televizijskih emisija i animiranih filmova glazbenog sadržaja iz programa za djecu i mlade te njihova primjena u nastavi glazbe
Ana Čorić
Glazbene edukativne emisije za djecu i mlade, koje se prikazuju na hrvatskim televizijskim programima, direktno ili indirektno, imaju veliki utjecaj na glazbeni odgoj djece koja ih gledaju. Gledaju li djeca odgojno-obrazovne emisije koje su im ponuđene na hrvatskim televizijskim programima? O kakvim je emisijama riječ i imaju li one edukativnu vrijednost? Jesu li primjenjive u nastavi glazbe u osnovnim i srednjim školama? Prate li učitelji glazbeni edukativni program za djecu i mlade i...
Analiza tri odabrana muška zbora Vatroslava Lisinskog
Analiza tri odabrana muška zbora Vatroslava Lisinskog
Iva Marjanović-Zulim
Prvi dio rada se ukratko osvrće na život i djelo Vatroslava Lisinskog te društveni život u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Središnji dio rada se odnosi na anlizu zbora "Putnik", "Tam gdje stoji gradić bijeli" i "Prelja".
Analiza trio-sonata za orgulje J. S. Bacha
Analiza trio-sonata za orgulje J. S. Bacha
Stanko Wolf
Rad nudi formalnu i harmonijsku analizu odabranih trio-sonata za orgulje J. S. Bacha: Es-dur, c- mol, d-mol, e-mol, C-dur i G-dur. Glazbenim tkivom Bachovih trio-sonata dominra tehnika kontrapunkta zrelog baroka, no tematska i harmonijska struktura već nagovještava razvoj prema stilu klasike, gdje sonata doživljava svoj vrhunac.
Analiza troglasnih invencija J. S. Bacha
Analiza troglasnih invencija J. S. Bacha
Dobrana Milković
Rad pruža analizu troglasnih Bachovih invencija, i to s obzirom na strukturu polifonog sloga, strukturu Bachovih tema i općenito melodike, formu, upotrebu ukrasa, harmonijski jezik.

Pages