Pages

Analiza Sonate br. 2 u cis-molu, op. 27 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br. 2 u cis-molu, op. 27 Ludwiga van Beethovena
Stanislav Ferlin
Prvi dio rada se osvrće na život i djelo Ludwiga van Beethovena. Središnji dio rada se odnosi na formalnu i harmonijsku analizu klavirske sonate op. 27 Ludwiga van Beethovena.
Analiza Sonate br. 2 u d-molu, op. 31 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br. 2 u d-molu, op. 31 Ludwiga van Beethovena
Marko Jašek
Sažetak: Uvodni dio rada se u kratkim crtama osvrće na život i djelo Ludwiga van Beethovena, a zatim slijedi analiza Sonate br. 2 u d-molu, op. 31.
Analiza Sonate br. 21 u C-duru op. 53 Waldstein Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br. 21 u C-duru op. 53 Waldstein Ludwiga van Beethovena
Zdravko Miladin
Diplomski rad sadrži biografske podatke o skladatelju Ludwigu van Beethovenu te detaljnu harmonijsku i formalnu analizu njegove Sonate br. 21 u C-duru op. 53 pod nazivom Waldstein sonata.
Analiza Sonate br.12 u As-duru op.26 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br.12 u As-duru op.26 Ludwiga van Beethovena
Tomislav Kovačić
Kako bismo što detaljnije upoznali osobnost i značaj nekog skladatelja u povijesti glazbe nužno je, ne toliko analizirati njegov život, koliko ono što je kao glazbenik kroz svoj život stvorio. Analizom klavirske sonate br.12 u As-duru bit će zanmljivo vidjeti tehniku skladanja Ludwiga van Beethovena, te njegov utjecaj na razvoj glazbe uopće. U analizi je posebna pozornost posvećena obliku, harmoniji i polifoniji, kao i tijeku sonatnog ciklusa kroz svaki stavak posebno.
Analiza Sonate op. 1 Albana Berga
Analiza Sonate op. 1 Albana Berga
David Vuković
Ovaj rad bavi se Sonatom op. 1 Albana Berga. U biografskom dijelu opisan je Bergov život s naglaskom na njegovo stvaralaštvo te je ukratko opisan nastanak Sonate op. 1. Sljedeći dio bavi se analizom forme, harmonije, ritma i dinamike u ovoj sonati. Kako bismo što bolje mogli shvatiti motivički rad u sonati, najprije je jedno poglavlje posvećeno metodi razvojnog variranja i Schönbergovom shvaćanju tog pojma. Nakon toga slijedi detaljna motivička analiza Bergove sonate, te...
Analiza Sonate op. 31. br.1 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate op. 31. br.1 Ludwiga van Beethovena
Lovre Marušić
S vremenom je jako napredovalo sviranje Beethovenovih skladbi, zbog velikog poštivanja prema tom grandioznom klasičaru. Beethoven je također stvorio put ka romantičnom stilu, svrstavši svoj rad u tri perioda. Zanimljivo je kako je napr. Liszt karakterizirao ta tri perioda : l' adolescent ( mladić ) – l' homme ( muž ) – le Dieu ( Bog ) ! Sonata kao ciklično djelo se razvila spajanjem barokne suite. Kod Handela i Bacha tip sonate sadržavao je četri stavka : spori- brzi – spori....
Analiza Sonate u a-molu D 784 Franza Schuberta
Analiza Sonate u a-molu D 784 Franza Schuberta
Mirna Vunić
Diplomski rad donosi biografske podatke o životu i stvaralaštvu Franza Schuberta s detaljnom formalnom, tehničkom i interpretativnom analizom skladateljeve Sonate u a-molu D 784.
Analiza Sonate za glasovir br. 7 u D-duru op. 10, br. 3 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate za glasovir br. 7 u D-duru op. 10, br. 3 Ludwiga van Beethovena
Anita Stupac
Rad donosi detaljnu formalnu i harmonijsku analizu Beethovenove Sonate op. 10, br. 3. po stavcima (sadrži četiri stavka). Autorica je odabrala upravo ovu sonatu jer smatra da je Beethoven u nju unio značajne inovacije u formu sonatnog ciklusa.
Analiza Varijacija na Corellijevu temu Sergeja Rahmanjinova
Analiza Varijacija na Corellijevu temu Sergeja Rahmanjinova
Helena Valenta
Sažetak: Diplomski rad donosi biografske podatke o Sergeju Rahmanjinovu te detaljnu analizu skladateljevog djela Varijacije na Corellijevu temu. U radu se nalazi i osvrt na vodeće klaviriste koji su izvodili ovu skladbu.
Analiza ciklusa "Ariettes oubliees" C. Debussyja
Analiza ciklusa "Ariettes oubliees" C. Debussyja
Magdalena Bačanek
Ciklus pjesama Ariettes oubliees Claudea Debussyja istinski je biser vokalne literature. Primjer je vrhunske usklađenosti dviju umjetnosti – poezije i glazbe. Debussy je inspiraciju našao u zbirci Romances sans paroles Paula Verlainea te izabrao šest karakterno različitih pjesama za uglazbljenje. Ciklus je nastao između 1885. i 1888. godine te pripada Debussyjevoj ranoj fazi stvaralaštva. Debussy radi iskorake u odnosu na ustaljenu praksu prethodnika, posebice u instrumentacijskome i...
Analiza ciklusa "Dvanaest komada za orgulje op. 59" Maxa Regera
Analiza ciklusa "Dvanaest komada za orgulje op. 59" Maxa Regera
Kristina Putarek
Promatrajući cjelokupnu orguljsku literaturu od samih početaka do danas, djela Maxa Regera pri samom su vrhu po svojoj brojnosti i kvaliteti. On orgulje vraća u središte njemačke glazbe dajući im onu zastupljenost u glazbenoj literaturi kakvu kao koncertantni instrument nisu imale od vremena J. S. Bacha. Njegov opus obuhvaća široki spektar kompozicija od najjednostavnijih koralnih predigri do najzahtjevnijih koralnih fantazija koje su neizostavni dio koncertnih repertoara.
Analiza ciklusa 24 preludija i fuga op. 87 Dmitrija Šostakoviča
Analiza ciklusa 24 preludija i fuga op. 87 Dmitrija Šostakoviča
Valerija Vranješ
Ciklus 24 Preludija i fuge op. 87 Dmitrija Šostakoviča predstavlja vrhunsko izdanje polifone glazbe 20. stoljeća s osloncem na glazbu Johanna Sebastina Bacha. Djelo je nastalo u tajnosti, 50 – ih godina prošlog stoljeća, u vremenu izrazite umjetničke blokade koja je vladala unutar Sovjetskog Saveza. Tonaliteti su u ciklusu raspoređeni po kvintnom krugu uzlazno pri čemu za svakim durskim tonalitetom slijedi njegov paralelni mol. Na tonalitetnom planu Šostakovič ne napušta...

Pages