Pages

Analiza fuga zbirke 24 preludija i fuge op. 87 D. Šostakoviča
Analiza fuga zbirke 24 preludija i fuge op. 87 D. Šostakoviča
Slavica Iverac
Rad predstavlja analizu odabranih fuga iz zbirke preludija i fuga op. 87 Dmitrija Šostakoviča. Osobita je pažnja usmjerena na upotrebu tonaliteta i otklon od tradicionalnih elemenata fuge.
Analiza i dirigentski pristup Mozartovim motetima
Analiza i dirigentski pristup Mozartovim motetima
Saša Štimac
Prvi dio rada osvrće se na život i djelo W. A. Mozarta, s osobitim naglaskom na crkvena djela. Središnji dio rada zahvaća analiza dirigentskog pristupa djelima scande coelli limina KV 34 i Exultate, jubilate KV 165.
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Vatroslav Dušević
Rad nusi harmonijsku i formalnu analizu odabranih stavaka iz simfonija velikih klasičara i romantičara - Ludwiga van Bethovena (Prva simfonija u C-duru), Franza Schuberta (Peta simfonija u B-duru) i Johannesa Brahmsa (Prva simfonija u c-molu).
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Sofija Lakić
Rad donosi analizu odabranih klavirskih djela Mila Cipre: Sonatine za klavir u d-molu, Druge suite za klavir (1940), Jedanaest varijacija na pučki napjev iz Bosne, Ronda, Sonate za klavir (1954) i Pet preludija za klavir (1945-1973).
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Martina Baumiler
Glazbena izvedba je zbog svoje apstraktnosti i nematerijalnosti vrlo nezahvalna za bilo kakvu analizu. Svatko tko iznova pristupa njezinom objašnjenu naći će se razapet izmeĎu definicija koje nam nalaţe povijest i vlastitih ideja. Tema ovog rada osvještavanje je problema interpretacije - jer iako mnogi smatraju izvoĎenje kao moment koji prirodno dolazi sviračima, postupak kojim se dolazi do završne spoznaje nije čisto prirodan već smiono zamišljen i ostvaren. Čovjek je po...
Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Ivor Prajdić
Opus klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina u svojoj obimnosti i složenosti predstavlja velik analitički izazov i stoga je izabran kao predmet proučavanja u ovom radu. Ipak, zbog primjerenosti opsega rada, analizirane su prve četiri kompozitorove sonate koje čine logičnu cjelinu (trećinu opusa sonata). Saznanja stečena o njegovom ranom stilu mogu biti znatna pomoć u daljnjem proučavanju njegovog opusa i bez tih znanja je analiza djela nastalih u njegovom kasnom...
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Srđan Bulat
Analiza skladbi suvremenih hrvatskih skladatelja za gitaru predstavlja spoj intenzivnog bavljenja koncertnom djelatnošću i individualnih interpretativnih opisa skladbi koje predstavljaju iznimno vrijedan doprinos suvremenoj hrvatskoj klasičnoj glazbi. Kroz prije svega interpretativnu analizu odabranih djela, prikazao sam neke od najboljih primjera suvremene literature za klasičnu gitaru kao solistički instrument. Razdoblje nakon 1970. godine predstavlja najplodnije razdoblje u razvoju...
Analiza odabranih sonata Fernanda Sora, Manuela Marije Poncea i Carlosa Guastavina
Analiza odabranih sonata Fernanda Sora, Manuela Marije Poncea i Carlosa Guastavina
Izidor Erazem Grafenauer
Ime sonata prvi se puta pojavljuje u gitarističkoj literaturi u višestavačnim skladbama baroknih skladatelja kao što su na primjer Ludovico Roncalli, Giovanni Zamboni ili Francesco Corbetta. Sonate baroknih skladatelja nisu, naravno, sonate kao što ih poznajemo od klasicizma, kada je sonata postala jedan od osnovnih glazbenih oblika.Autor je odlučio prezentirati tri pojedinačne sonate trojice skladatelja: Sora, Poncea i Guastavina. Specijalistički dio sastavljen je tako da najprije...
Analiza poučavanja gregorijanskog pjevanja na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
Analiza poučavanja gregorijanskog pjevanja na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
Iva Denona
Tema ovoga rada je analiza poučavanja i učenja gregorijanskog pjevanja. Kolegiji vezani uz područje gregorijanike sastavni su dio prvog stupnja studija na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“, Katoličkog bogoslovnog fakulteta (u nastavku KBF) i izvode se pod nazivima Gregorijansko pjevanje, Opća teorija (povijesni pregled), Semiologija, Psalmodija, Dirigiranje i Harmonizacija gregorijanskog pjevanja. Analiza navedenih kolegija centralni je dio ovoga rada, koji je sukladno...
Analiza ranih Bachovih toccata i fuga za orgulje sa osvrtom na formalni i stilski utjecaj majstora njemačke škole
Analiza ranih Bachovih toccata i fuga za orgulje sa osvrtom na formalni i stilski utjecaj majstora njemačke škole
Tihana Podbevšek
Prvi dio se osvrće na povijesne aspekte toccate i fuge te istražuje izvore utjecaja na J. S. Bacha. Središnji dio rada odnosi se na analizu ranih toccata i fuga za orgulje, s naglaskom na Toccatu i fugu u E-duru BWV 566 i Toccatu i fugu u d-molu BWV 565.
Analiza sedme sonate Sergeja Prokofieva op.83
Analiza sedme sonate Sergeja Prokofieva op.83
Matea Kovačić
Ovaj rad bavit će se analizom sedme sonate Sergeja Prokofjeva. Budući da istu skladbu sviram na diplomskom ispitu, smatram vrlo korisnim upoznati se sa što više njenih aspekata. Počinje uvodom u kojem će se pobliže dati uvid u temu, tijek, ciljeve i metode istraživanja. Drugi dio koncipiran je tako da stvori poveznicu između skladatelja i dva navedena izvođača čije snimke koristim kao izvor. Analizirajući izvedbe Glenna Goulda i Sviatoslava Richtera primjećuje se da...
Analiza simfonije "Elementi"
Analiza simfonije "Elementi"
Ivan Končić
Diplomski rad na Odsjeku za kompoziciju - analiza i partitura Nauka od 4 elementa - "tetrasomia" poslužila mi je kao temeljna ideja u koncipiranju onog što će na kraju biti simfonija Elementi. Samo saznanje o vanjskoj povezanosti elemenata sa stavcima klasične simfonije je bilo dovoljno da se krene u daljnje istraživanje o elementima po Empedoklovoj nauci u nadi za pronalaskom dovoljno inspiracije za stvaranje vlastitog viđenja pretočenog u muziku. Ovaj rad dodatak je samoj Simfoniji...

Pages