Pages

Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Vatroslav Dušević
Rad nosi harmonijsku i formalnu analizu odabranih stavaka iz simfonija velikih klasičara i romantičara - Ludwiga van Bethovena (Prva simfonija u C-duru), Franza Schuberta (Peta simfonija u B-duru) i Johannesa Brahmsa (Prva simfonija u c-molu).
Analiza interpretacije Španjolske rapsodije Franza Liszta
Analiza interpretacije Španjolske rapsodije Franza Liszta
Mihael Plantak
U ovom radu izložen je kratki povijesni pregled života i skladateljske djelatnosti Franza Liszta te neke zanimljivosti o njegovoj individualnoj pojavi kao osobe i pijanista. Također je napravljena tehnička, formalna i interpretativna analiza njegove Španjolske rapsodije. Podijeljena je na tri cjeline koje se odnose na tri dijela skladbe specifična po svom tematskom materijalu. Prva cjelina analizira temu pod nazivom La Folia, druga cjelija obrađuje prvi dio teme naziva Jota Aragonesa,...
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Sofija Lakić
Rad donosi analizu odabranih klavirskih djela Mila Cipre: Sonatine za klavir u d-molu, Druge suite za klavir (1940), Jedanaest varijacija na pučki napjev iz Bosne, Ronda, Sonate za klavir (1954) i Pet preludija za klavir (1945-1973).
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Martina Baumiler
Glazbena izvedba je zbog svoje apstraktnosti i nematerijalnosti vrlo nezahvalna za bilo kakvu analizu. Svatko tko iznova pristupa njezinom objašnjenu naći će se razapet izmeĎu definicija koje nam nalaţe povijest i vlastitih ideja. Tema ovog rada osvještavanje je problema interpretacije - jer iako mnogi smatraju izvoĎenje kao moment koji prirodno dolazi sviračima, postupak kojim se dolazi do završne spoznaje nije čisto prirodan već smiono zamišljen i ostvaren. Čovjek je po...
Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Ivor Prajdić
Opus klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina u svojoj obimnosti i složenosti predstavlja velik analitički izazov i stoga je izabran kao predmet proučavanja u ovom radu. Ipak, zbog primjerenosti opsega rada, analizirane su prve četiri kompozitorove sonate koje čine logičnu cjelinu (trećinu opusa sonata). Saznanja stečena o njegovom ranom stilu mogu biti znatna pomoć u daljnjem proučavanju njegovog opusa i bez tih znanja je analiza djela nastalih u njegovom kasnom...
Analiza koncerta za mješoviti zbor Alfreda Schnittkea
Analiza koncerta za mješoviti zbor Alfreda Schnittkea
Lucija Juričić
Tema ovog diplomskog rada je analiza Koncerta za mješoviti zbor Alfreda Schnittkea. Koncert ima četiri stavka od kojih je svaki drugačije oblikovan. Tekst preuzet iz Knjige tužaljki uvelike je utjecao na mikrostrukturu stavaka, pa i na sam oblik. Skladatelj upotrebljava jednostavne motive koji se protežu kroz sve stavke te ih maksimalno iskorištava.
Analiza lika Desdemone u operi "Otello" Giuseppea Verdija
Analiza lika Desdemone u operi "Otello" Giuseppea Verdija
Silvija Pleše
Ovaj diplomski rad bavi se analizom lika Desdemone iz opere Otello Giuseppea Verdija. Najprije su prikazani životopisi G. Verdija i njegova libretista Arriga Boita te njihova suradnja na opernom djelu Otello. Dalje se govori o povijesti nastanka same opere te se iznose neke zanimljivosti o njoj. Ukratko se navode činjenice o piscu Williamu Shakespeareu i njegovu utjecaju na Verdijevo stvaralaštvo. Analizirana je drama Othello i lik Desdemone iz tog djela. Desdemona kao lik opere analizira...
Analiza likova iz bajke "Pepeljuga" u izabranim operama
Analiza likova iz bajke "Pepeljuga" u izabranim operama
Dora Knezović
U ovom radu provedena je analiza likova iz odabranih opernih djela, libreta kojih se zasnivaju na bajci o Pepeljugi. Odabrane su četiri opere (Cenerentola Gioachina Rossinija, Cendrillon Julesa Masseneta, Cendrillon Pauline Viardot i Cinderella Alme Deutscher), koje su nastale u različitim glazbenim okruženjima, a zajednička im je poveznica upravo libreto s istom temom. Analiza likova temelji se na trima aspektima, a to su psihološka karakterizacija lika, uloga lika na sceni i glavne...
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Srđan Bulat
Analiza skladbi suvremenih hrvatskih skladatelja za gitaru predstavlja spoj intenzivnog bavljenja koncertnom djelatnošću i individualnih interpretativnih opisa skladbi koje predstavljaju iznimno vrijedan doprinos suvremenoj hrvatskoj klasičnoj glazbi. Kroz prije svega interpretativnu analizu odabranih djela, prikazao sam neke od najboljih primjera suvremene literature za klasičnu gitaru kao solistički instrument. Razdoblje nakon 1970. godine predstavlja najplodnije razdoblje u razvoju...
Analiza odabranih sonata Fernanda Sora, Manuela Marije Poncea i Carlosa Guastavina
Analiza odabranih sonata Fernanda Sora, Manuela Marije Poncea i Carlosa Guastavina
Izidor Erazem Grafenauer
Ime sonata prvi se puta pojavljuje u gitarističkoj literaturi u višestavačnim skladbama baroknih skladatelja kao što su na primjer Ludovico Roncalli, Giovanni Zamboni ili Francesco Corbetta. Sonate baroknih skladatelja nisu, naravno, sonate kao što ih poznajemo od klasicizma, kada je sonata postala jedan od osnovnih glazbenih oblika.Autor je odlučio prezentirati tri pojedinačne sonate trojice skladatelja: Sora, Poncea i Guastavina. Specijalistički dio sastavljen je tako da najprije...
Analiza poučavanja gregorijanskog pjevanja na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
Analiza poučavanja gregorijanskog pjevanja na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
Iva Denona
Tema ovoga rada je analiza poučavanja i učenja gregorijanskog pjevanja. Kolegiji vezani uz područje gregorijanike sastavni su dio prvog stupnja studija na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“, Katoličkog bogoslovnog fakulteta (u nastavku KBF) i izvode se pod nazivima Gregorijansko pjevanje, Opća teorija (povijesni pregled), Semiologija, Psalmodija, Dirigiranje i Harmonizacija gregorijanskog pjevanja. Analiza navedenih kolegija centralni je dio ovoga rada, koji je sukladno...
Analiza ranih Bachovih toccata i fuga za orgulje sa osvrtom na formalni i stilski utjecaj majstora njemačke škole
Analiza ranih Bachovih toccata i fuga za orgulje sa osvrtom na formalni i stilski utjecaj majstora njemačke škole
Tihana Podbevšek
Prvi dio se osvrće na povijesne aspekte toccate i fuge te istražuje izvore utjecaja na J. S. Bacha. Središnji dio rada odnosi se na analizu ranih toccata i fuga za orgulje, s naglaskom na Toccatu i fugu u E-duru BWV 566 i Toccatu i fugu u d-molu BWV 565.

Pages