Pages

Arsen Dedić: Ministarstvo straha.
Arsen Dedić: Ministarstvo straha.
Marija Frančić
U ovome su radu prikazana najvažnija obilježja albuma Ministarstvo straha Arsena Dedića uz detaljniji osvrt na kontekst njegova nastanka. U prvome je dijelu istaknuta važnija biografija i bibliografija Arsena Dedića koja je na određeni način povezana s poetikom ili glazbom pjesama s albuma. Opisan je njegov dotadašnji književni i glazbeni stil kako bi se stvaralaštvo devedesetih godina 20. stoljeća moglo usporediti s ranijim stvaralaštvom. Budući da je album nastajao u ratnim i...
Artikulacija u Mozartovim i Beethovenovim sonatama za klavir i violinu
Artikulacija u Mozartovim i Beethovenovim sonatama za klavir i violinu
Dora Kamber
Ovaj je poslijediplomski specijalistički rad naslovljen Artikulacija u Mozartovim i Beethovenovim sonatama za klavir i violinu podijeljen u četiri veće cjeline. Prva se cjelina, naslovljena Artikulacija, osvrće na mijenjanje značenja i notiranja artikulacije kroz povijest. Osvrće se i na zvučnu sliku razdoblja klasicizma, odnosno obrazlaže se koje su bile tehničke performance glazbala i gudala onoga doba i zašto je to usko povezano s izvođenjem artikulacije. Druga cjelina,...
Arvo Part - stvaralaštvo
Arvo Part - stvaralaštvo
Marijana Padežanin
U ovom diplomskom radu pobliže je prikazan put estonskog skladatelja Arva Pärta. Pärt je, eksperimentirajući glazbenim izričajima svoga vremena, došao do trenutka u kojem se kontemplativnom šutnjom odmaknuo od sveg do tada u glazbi prokušanog. Iz te šutnje izronio je nov glazbeni izričaj prozvan - tintinabuliranje. Analizirajući Spiegl im Spiegl i Fratres, razotkrivaju se principi tintinabulirajućeg stila pisanja. Kako spomenuta, tako i sva djela iz njegovog kasnog razdoblja...
Arvo Part: Život, skladateljski stil i analiza djela
Arvo Part: Život, skladateljski stil i analiza djela
Fran Bobić
Predmet ovog rada je glazba i život Arvo Pärta, estonijskog skladatelja suvremene glazbe. Ovim radom se najprije prolazi kroz život Arvo Pärta te se osvrće na najvažnije događaje. Analiziraju se elementi određenih utjecajnih skladbi koje su doprinjele razvoju Tintinnabuli stila. Zatim se rečeni stil analizira a pojedini elementi dublje razrađuju. Na samom kraju spomenuti elementi se prenose i primjenjuju na analizu djela napisanog u Tintinnabuli stilu.
Aspekti interpretacije sonata za flautu i klavir Philippea Gauberta
Aspekti interpretacije sonata za flautu i klavir Philippea Gauberta
Sanda Vidaković
Utemeljitelj francuske flautističke škole bio je Claude-Paul Taffanel. On i njegov student Louis Fleury dali su novi poticaj sviranju flaute u Francuskoj na prijelazu stoljeća. Stvorili su novu kulturu stila sviranja i repertoar koji je uključivao neistraženu flautističku glazbu u posljednjih 200 godina. Koristili su metalne flaute Böhmovog sistema koje je izrađivao Louis Lot, dok su se njemački i engleski flautisti još uvijek služili drvenim flautama. Vibrato, kvaliteta zvuka i...
Aspekti izrade tambure brača
Aspekti izrade tambure brača
Ivan Koprić
Cilj ovog rada je opisati konstrukciju i način na koji se izrađuje tamburaško glazbalo brač. U realizaciji ovog rada uvelike mi je od pomoći iskustvo koje sam stekao u izradi petero žičanih glazbala kao i dugogodišnje tamburaško obrazovanje i aktivno sviranje tambura. Ovaj rad napravljen je i pomoću pisanog intervjua s iskusnim graditeljima tambura u cilju proširenja slike razmišljanja i poboljšanja načina i metoda na koje se izrađuju određeni dijelovi tambure brač. Uz...
Aspekti na tehniku lijeve i desne ruke u svjetlu nekih pedagoških metoda
Aspekti na tehniku lijeve i desne ruke u svjetlu nekih pedagoških metoda
Željko Švaglić
Mada je historijat violončela kao koncertantnog instrumenta relativno mlađi od violine, ipak se znade za impozantan broj metoda koje su se tokom zadnja dva stoljeća upotrebljavale.
Audiovizuelna sredstva u nastavi muzičkog odgoja
Audiovizuelna sredstva u nastavi muzičkog odgoja
Franjo Lovrec
Rad ne sadrži sažetak.
August Šenoa i zagrebačka glazbena scena
August Šenoa i zagrebačka glazbena scena
Ana Kunjko
Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu temelje se na kronološkoj analizi odabranih Šenoinih tekstova o glazbenom životu Zagreba. Posebna pozornost posvećuje se izvješćima o glazbenom kazalištu i koncertnim priredbama, dok drugi tekstovi o glazbenim aktivnostima služe uglavnom kao primjeri za ostale tipove Šenoinih članaka s glazbenom tematikom. Cilj ove analize je odgovoriti na dvije temeljne skupine pitanja: prva se odnosi na povijesnu vrijednost obrađenih tekstova...
BALADA U KLAVIRSKOJ GLAZBI
BALADA U KLAVIRSKOJ GLAZBI
Lucija Mikelec
U ovom radu, kroz povijesni pregled, prikazat ću pojam balade u književnosti a zatim u glazbi. Osvrnut ću se na četiri balade F. Chopina, te na balade skladatelja C.Debussya. F. Liszta i B. Berse, koje ću ujedno i analizirati. Pisat ću o skladateljima i njihovu glazbenu jeziku, te istražiti predloške i ideje koje su ih motivirale prilikom skladanja.
BELA BARTOK: KONCERT ZA VIOLU I ORKESTAR
BELA BARTOK: KONCERT ZA VIOLU I ORKESTAR
Filip Vitko
U ovom radu istraţuju se nastanak i obiljeţja Koncerta za violu i orkestar mađarskog skladatelja Bele Bartoka i dotiče se odlika Bartokovog načina skladanja i istraţivačkog rada koji su neporecivo utjecali na nastanak spomenutog koncerta.
Bach kao pojava u muzici baroka i njegovih šest suita za violoncello
Bach kao pojava u muzici baroka i njegovih šest suita za violoncello
Ivica Doljan
Da bih što potpunije objasnio značaj Johanna Sebastiana Bacha, moram se neminovno dotaći muzičkog perioda u kom je on stvarao, djelovao, a to je doba baroka. Baroknu umjetnost karakterizira pokret, dinamika, kićenost. Uz krupnije oblike razvijaju se i manji, kraći oblici. Cembalo postaje jedan od središnjih instrumenata.

Pages