Pages

Bach u nastavi klavira osnovne glazbene škole
Bach u nastavi klavira osnovne glazbene škole
Marija Marić
Diplomski rad proučava primjenu klavirskih djela Johanna Sebastiana Bacha u nastavi klavira kroz sve razrede osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Detaljno se navode svi tehnički i interpretativni elementi koji se primjenom ovog glazbenog materijala usvajaju.
Bachove harmonizacije protestantskog korala
Bachove harmonizacije protestantskog korala
Tvrtko Hrelec
Prvi dio rada osvrće se na povijest protestantskog korala, njegovu formalnu strukturu i ljestvične sustave korištene u vrijeme pojave protestantskog korala. Središnji dio rada predstavlja analizu Bachove harmonizacije protestantskog korala (upotreba trozvuka, četverozvuka, peterozvuka i kvartsekstakorda), upotrijebljenih oblika kadenci, neakordnih tonova, kromatike, načina moduliranja, te konačno upotreba odstupanja od pravila strogog harmonijskog sloga (paralelni pomaci, opreke,...
Bachove solo suite i njihova primjena u pedagogiji violoncella
Bachove solo suite i njihova primjena u pedagogiji violoncella
Ivo Urli
Zašto su baš Bachove solo suite za cello tako dragocjen materijal koji služi za formiranje svakog čelista, kako u tehničkom, tako i u smislu razvijanja muzičkog ukusa? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je prije svega reći nekoliko riječi o J. S. Bachu, o njegovu načinu komponiranja, njegovim djelima, a posebno o njegovih 6 suita za cello solo.
Balada u razdoblju romantizma
Balada u razdoblju romantizma
Ivana Bešenić
Prvi dio istražuje povijest balade (razvoj žanra balade u književnosti, razvoj žanra balade u povijest glazbe, povijest tzv. Ballad opere). Drugi dio se osvrće na narodno pučko pjesništvo i pjevanje balada (analiza stiha i melodija vezanih uz stih). Središnji dio rada obuhvaća analiza balada F. Schuberta (Vilinski kralj op. 1), F. Chopina (La Gracieuse op. 38), F. Lizsta (Balada d-mol) i J. Brahmsa (Edward op. 10).
Baletno stvaralaštvo Krešimira Baranovića
Baletno stvaralaštvo Krešimira Baranovića
Kristina Trivanović
Postanak hrvatskog baleta uz neke druge vidove kazališne djelatnosti dugujemo već Stjepanu Miletiću, intendantu HNK u razdoblju od 1894. do 1898. godine. Taj svestrani propagator kazališnih umjentosti odlučio je "na užas estetskog filistarstva da u Zagrebu, gdje se ta umjentost pratila uvijek s nekim rugom i prijezirom", ustroji hrvatski balet. Od tada počinje razvojni put hrvatskog baleta.
Barokna arija
Barokna arija
Giorgio Sugar
Prvi dio rada obuhvaća povijesni razvoj arije i analizu zajedničkih elemenata arije i nekih drugih glazbenih oblika/vrsta. Središnji dio rada se odnosi na analizu arije da capo "Stizzoso, mio stizzoso" iz Pergolesijeve Služavke gospodarice i Bachovog instrumentalnog aira iz treće orkestralne suite.
Barokna gitara
Barokna gitara
Saša Babić
Diplomski rad sadrži pet poglavlja. Započinje prikazom razvoja i uporabe barokne gitare u baroknom periodu uz navode o primjeni njezine literature u današnje vrijeme. Nakon opisa njezina razvoja iz gitare s četiri para žica u gitaru s pet parova žica slijedi poglavlje koje opisuje način ugodbe gitare u barokno vrijeme. Sljedeće poglavlje bavi se baroknom tabulaturom i najpoznatijim gitaristima baroknog vremena. Završni dio rada navodi osnovne karakteristike samog glazbala, kao i...
Barokna gitara
Barokna gitara
Margareta Delaš
Ovaj rad donosi pregled razvoja barokne gitare, od njezina nastanka, preko načina ugađanja, čitanja tabulatura pa sve do današnjeg modernog zapisa i transkripcija koje su prilagođene današnjim instrumentima. Počevši s pretečom barokne gitare, opisan je nastanak barokne gitare sa svim njezinim karakteristikama (građom, ugodbom i dr.). Slijedi analiza načina zapisivanja i objašnjenje čitanja tabulatura za baroknu gitaru. Nakon toga su opisane prednosti i nedostaci moderne...
Barokni fagot - razvoj i praktična upotreba u stilskom razdoblju
Barokni fagot - razvoj i praktična upotreba u stilskom razdoblju
Matko Smolčić
Ovaj rad ima zadaću sistematizirano opisati nastanak i tijek razvoja fagota u 17. i 18. stoljeću, jednom od najplodnijih razdoblja u literaturi toga instrumenta. Podijeljen u tri cjeline, rad kronološkim slijedom uz razjašnjavanje uzročno-posljedičnih veza opisuje potrebu i način razvoja kao i praktičnu upotrebu fagota. Prva cjelina opisuje nastanak i tijek razvoja drvenih puhačkih instrumenata od početaka glazbe uopće, potrebe koje su se u korištenju tih instrumenata javljale te...
Basovske uloge u operama Wolfganga Amadeusa Mozarta
Basovske uloge u operama Wolfganga Amadeusa Mozarta
Martin Feller
Rad je napisan u svrhu skupljanja i opisivanja uloga za bas u operama Wolfganga Amadeusa Mozarta na jednom mjestu. Bavi se likovima, nabrajanjem scena i arijama te harmonijskom, melodijskom i analizom orkestracije u pojedinim slučajevima.
Batić kao bitan čimbenik promjene zvuka modernog klavira u 20. stoljeću
Batić kao bitan čimbenik promjene zvuka modernog klavira u 20. stoljeću
Vedran Janjanin
Ovaj rad bazira se na korisnim i edukativnim informacijama o klaviru kao glazbenom instrumentu, njegovom zvuku i ljepoti, ali i kompleksnosti pojedinih detalja bez kojih se sjajni rezultati u zvuku ne bi mogli realizirati. Posebna pažnja posvećena je utjecaju batića na zvuk klavira obzirom na materijal, način izrade i kasnije tretiranje batića. Već dva stoljeća klavir smatramo najuniverzalnijim glazbenim instrumentom uopće, ali i najkompleksnijim, što potvrđuje podatak da je...
Bedřich Smetana: nacionalni skladatelj
Bedřich Smetana: nacionalni skladatelj
Ana Veseli
U ovome radu prikazat će se život i stvaralaštvo nacionalnog skladatelja Bedřicha Smetane. Prvi dio rada donosi pregled skladateljevog života koji započinje odrastanjem i prvim susretom s glazbom, nastavlja se školovanjem i početkom glazbene karijere, a završava skladateljevom gluhoćom. Drugi dio rada donosi pregled djela od studentskih skladbi sve do nedovršenih skladbi. Djela su podijeljena u poglavlja prema žanru: klavirska djela, solo pjesme i zborska glazba, komorna glazba,...

Pages