master's thesis
Analiza ranih Bachovih toccata i fuga za orgulje sa osvrtom na formalni i stilski utjecaj majstora njemačke škole

Tihana Podbevšek (1987)
University of Zagreb
Music Academy