Pages

Analiza ciklusa pjesama Huga Wolfa "Michelangelo-lieder"
Analiza ciklusa pjesama Huga Wolfa "Michelangelo-lieder"
Luka Ortar
U ciklusu kojeg je Wolf smatrao jedinim svojim pravim ciklusom vlada literarno i glazbeno jedinstvo povezano suptilnim harmonijskim odnosima i motivičkim obrascima koji se pojavljuju kroz sve tri pjesme, ponajprije u vidu sinkopiranih ritmičkih figura. U daljnjem ću izlaganju nastojati analizom prikazati ljepotu i dubinu ovih pjesama te kako Wolf klavirskom linijom i bogatim harmonijama oslikava duševno stanje pripovjedača sa svim njegovim ushitima i razočaranjima.
Analiza dijelova iz libreta Verdijevih melodrama zvanih Trilogia popolare
Analiza dijelova iz libreta Verdijevih melodrama zvanih Trilogia popolare
Lana Maletić
IzmeĎu 1851. i 1853. godine Verdi je skladao tri melodrame: Rigoletto, Trubadur i Traviata. Sve tri doţivjele su nevjerojatan uspjeh i publika ih je dobro prihvatila. Ubrzo su postale u narodu poznate kao trilogia popolare, kod nas prevedena i kao latinska trilogija. S obzirom na to da gajim ljubav prema Verdiju, a posebno prema ovoj trilogiji, odlučila sam se njome ozbiljnije pozabaviti, prije svega jezikom libreta u originalu, dakle na talijanskom jeziku, te prijevodom odabranih dueta...
Analiza djela "Apres une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata" Franza Liszta
Analiza djela "Apres une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata" Franza Liszta
Petra Kukavica
Tema ovog diplomskog rada analiza je Apres une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata, vrlo značajnog klavirskog djela u opusu skladatelja Franza Liszta. Ova široko poznata skladba ostavila je veliki trag u pijanističkom repertoaru zbog svoje tehničke zahtjevnosti, ali i zbog velikog raspona emocija i dinamičkog nijasniranja kojim djelo obiluje. Prvo poglavlje sadrži osvrt na stilsko razdoblje glazbenog romantizma čije značajke skladba nosi, osvrt na skladateljevo razmišljanje,...
Analiza djela "Gaspard de la nuit" skladatelja Mauricea Ravela
Analiza djela "Gaspard de la nuit" skladatelja Mauricea Ravela
Ivan Varošanec
Tema ovog diplomskog rada jest analiza djela „Gaspard de la Nuit“ skladatelja Mauricea Ravela. Kako bi se razumio sadržaj ove suite potrebno je upoznati se s kontekstom tog djela unutar opusa Mauricea Ravela, kao i upoznati se s kompozitorovim životom i tradicijom te nastojanjima vremena u kojem je živio. Zatim, provest ću formalnu analizu djela uz koju ću istovremeno provesti i sadržajnu te formalnu analizu poezije A. Bertranda koju je Ravel predložio uz svaki stavak. Prilikom...
Analiza dječjih zborskih kompozicija s osobitim osvrtom na kajkavsko govorno područje
Analiza dječjih zborskih kompozicija s osobitim osvrtom na kajkavsko govorno područje
Marija Ribić
Svaka aktivnost koja se sprovodi kod djece recipročno utječe na njihov odgoj. Skladno i kultivirano pjevanje utječe na dijete da ono postane umjereno u govoru i kretnji i kulturno u ponašanju, razvija u njega estetske osjećaje i stvara osnove za formiranje njegova muzičkog ukusa. Ono pridonosi razvoju muzičkih sposobnosti djece, muzičkog sluha, osjećaja za ritam, muzičkog pamćenja i razvoju glasovnih mogućnosti djece.
Analiza fuga iz zbirke 24 preludija i fuga Dmitrija Šostakoviča
Analiza fuga iz zbirke 24 preludija i fuga Dmitrija Šostakoviča
Martina Belković
Prvi dio rada ukratko se osvrće na život i djelo Dmitrija Šostakoviča. Središnji dio rada zauzima analiza fuga iz zbirke 24 preludija i fuga. Ukratko su predstavljene zajedničke značajke svih fuga, a zatim se analizira svaka zasebno. Zaključak rada donosi elemente iz analize na temelju kojih se može suditi o značajkama Šostakovičeva stila općenito.
Analiza fuga zbirke 24 preludija i fuge op. 87 D. Šostakoviča
Analiza fuga zbirke 24 preludija i fuge op. 87 D. Šostakoviča
Slavica Iverac
Rad predstavlja analizu odabranih fuga iz zbirke preludija i fuga op. 87 Dmitrija Šostakoviča. Osobita je pažnja usmjerena na upotrebu tonaliteta i otklon od tradicionalnih elemenata fuge.
Analiza i dirigentski pristup Mozartovim motetima
Analiza i dirigentski pristup Mozartovim motetima
Saša Štimac
Prvi dio rada osvrće se na život i djelo W. A. Mozarta, s osobitim naglaskom na crkvena djela. Središnji dio rada zahvaća analiza dirigentskog pristupa djelima scande coelli limina KV 34 i Exultate, jubilate KV 165.
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Vatroslav Dušević
Rad nosi harmonijsku i formalnu analizu odabranih stavaka iz simfonija velikih klasičara i romantičara - Ludwiga van Bethovena (Prva simfonija u C-duru), Franza Schuberta (Peta simfonija u B-duru) i Johannesa Brahmsa (Prva simfonija u c-molu).
Analiza interpretacije Španjolske rapsodije Franza Liszta
Analiza interpretacije Španjolske rapsodije Franza Liszta
Mihael Plantak
U ovom radu izložen je kratki povijesni pregled života i skladateljske djelatnosti Franza Liszta te neke zanimljivosti o njegovoj individualnoj pojavi kao osobe i pijanista. Također je napravljena tehnička, formalna i interpretativna analiza njegove Španjolske rapsodije. Podijeljena je na tri cjeline koje se odnose na tri dijela skladbe specifična po svom tematskom materijalu. Prva cjelina analizira temu pod nazivom La Folia, druga cjelija obrađuje prvi dio teme naziva Jota Aragonesa,...
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Sofija Lakić
Rad donosi analizu odabranih klavirskih djela Mila Cipre: Sonatine za klavir u d-molu, Druge suite za klavir (1940), Jedanaest varijacija na pučki napjev iz Bosne, Ronda, Sonate za klavir (1954) i Pet preludija za klavir (1945-1973).
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Martina Baumiler
Glazbena izvedba je zbog svoje apstraktnosti i nematerijalnosti vrlo nezahvalna za bilo kakvu analizu. Svatko tko iznova pristupa njezinom objašnjenu naći će se razapet izmeĎu definicija koje nam nalaţe povijest i vlastitih ideja. Tema ovog rada osvještavanje je problema interpretacije - jer iako mnogi smatraju izvoĎenje kao moment koji prirodno dolazi sviračima, postupak kojim se dolazi do završne spoznaje nije čisto prirodan već smiono zamišljen i ostvaren. Čovjek je po...

Pages