Pages

Alexander tehnika i njezina primjena kod violinista i violista
Alexander tehnika i njezina primjena kod violinista i violista
Nastasja Štefanić
Sažetak: Diplomski rad predstavlja sve karakteristike Alecander tehnike i njen utjecaj na tehniku sviranja gudačkih instrumenata točnije violinu i violu.
Alfred Schnittke: Dvanaest psalama pokajanja
Alfred Schnittke: Dvanaest psalama pokajanja
Ivana Srbljan
Psalmi, u polistilističkim "modulacijama", pokrivaju spektar izričaja koji se pruža od srednjovjekovne psalmodije do ruskog pravoslavnog pojanja; ono je karakteristično po prevladavajućoj slovčanoj tj. deklamatorskoj ritmici, te po karakterističnoj melodici koja se kreće u polutonskim i cijelotonskim intervalskim pomacima unutar ponekad vrlo uskih okvira ljestvičnih struktura i bez precizno utvrđenog tonalitetskog središta. Dodiruje i kasno-romantičarske zborske "orkestracije"...
Alfredo Casella: "O klaviru"
Alfredo Casella: "O klaviru"
Vera Gospodnetić
Autorica želi pružiti pogled na knjigu Alfreda Caselle, Il pianoforte. Rad istražuje sadržaj knjige, glavne teze, cilj kojemu teži i ostala autorova zapažanja na temu klavirske tehnike i sviranja klavira.
Algoritamska kompozicija
Algoritamska kompozicija
Slaven Batorek
U ovom ćemo diplomskom radu pokušati objasniti što je to algoritamska kompozicija, koja joj je svrha. U teorijskom dijelu gledat ćemo na algoritamske kompozicije kao na pomoć teškom radu dok nastaje novo djelo. Proći ćemo kroz njezinu povijest, pojasniti razvoj teme i same kompozicije, modela koji se koriste, pojasniti njezinu fraktalnost i na kraju objasniti uporabu software-a i njemu svojstvenih parametara (algoritama). U praktičnom dijelu prikazat ćemo razvoj motiva, teme,...
Amaterski zborovi u Varaždinu i njihovi dirigenti
Amaterski zborovi u Varaždinu i njihovi dirigenti
Zinka Flegar
Varaždin je grad bogatih kulturnih tradicija. Posebno obilježje kroz zadnjih stotinjak godina Varaždinu su dala brojna pjevačka društva te kulturno-društvena događanja i pjevačke smotre.
Američki musical i njegovi odjeci u hrvatskoj glazbi na primjeru "Zagrebačke škole mjuzikla"
Američki musical i njegovi odjeci u hrvatskoj glazbi na primjeru "Zagrebačke škole mjuzikla"
Ivana Hausknecht
Temeljna ideja ovog rada jest rekonstruirati povijest Zagrebačke škole mjuzikla, onako kako se ukazuje na razini recepcije zabilježene u tekućoj kritici i publicističkim napisima, pretežno pohranjenima u arhivima Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, te kazališta Komedija u Zagrebu. Rekonstrukcijom tog, za naše kulturalno i geografsko područje podosta stranog žanra glazbenog kazališta, pokušala se ustvrditi njegova realna uloga u glazbeno-teatarskoj kulturi Zagreba druge...
Analiza Bachovog Magnificata
Analiza Bachovog Magnificata
Irena Markulin
Prvi dio rada osvrće se na razvojni put do Bachove kantate, te kantate u okviru Bachova opusa i povijesne okolnosti u kojima je nastao Magnificat. Središnji dio rada odnosi se na analizu Magnificata, po brojevima. Naglasak je na analizi forme i harmonike. U zaključnom dijelu rada autorica istražuje vezu između latinskog tekstualnog predloška i glazbene forme.
Analiza Bartokova "Divertimenta za gudački orkestar" s obzirom na dirigentsko-tehničku realizaciju
Analiza Bartokova "Divertimenta za gudački orkestar" s obzirom na dirigentsko-tehničku realizaciju
Ruben Radica
U doba kada je zaraza eksperimentiranja i ekstravagantnosti uzela mah na skoro svim područjima umjetnosti, a naročito u muzici, pojava ličnosti Bele Bartoka djeluje prilično izolirano. U općoj panici za "novim", izgleda kao da se Bartok jedini nije zastrašio "starog" načina muzičke koncepcije. Zakonitosti muzičke forme, funkcionalnost harmonije i tradicionalni kontrapunktski postupci zadržavaju i dalje svoju ulogu u njegovoj muzici.
Analiza Beethovenove klavirske sonate op. 28 u D-duru
Analiza Beethovenove klavirske sonate op. 28 u D-duru
Maša Pavićević
Sažetak: Diplomski rad donosi biografske podatke o životu i stvaralaštvu Ludwiga van Beethovena s detaljnom analizom njegove klavirske sonate op. 28 u D-duru.
Analiza Ciaccone iz 2. partite za violinu solo J. S. Bacha
Analiza Ciaccone iz 2. partite za violinu solo J. S. Bacha
Janja Matić
Diplomski rad donosi pregled povijesnog razvoja barokne chaconne i passacaglie, s detaljnom formalno-harmonijskom analizom instrumentalnog djela Johanna Sebastiana Bacha - 2. Partite za violinu solo.
Analiza D-dur simfonije J. Haydna br. 104 i L. van Beethovena br. 2 op 36 s osobitim osvrtom na harmonijsku strukturu
Analiza D-dur simfonije J. Haydna br. 104 i L. van Beethovena br. 2 op 36 s osobitim osvrtom na harmonijsku strukturu
Krunoslav Kralj
Rad donosi analizu harmonijskog jezika Haydna i Beethovena te njihovu komparaciju, kroz dvije simfonije, Haydnovu simfoniju u D-duru, op. 104 te Beethovenovu simfoniju br. 2, op. 36.
Analiza Fantazije i fuge za orgulje na B-A-C-H, Op. 46 Maxa Regera
Analiza Fantazije i fuge za orgulje na B-A-C-H, Op. 46 Maxa Regera
Jelena Horvat
Ovaj diplomski rad analiza je jednog od najznačajnijih orguljskih djela Maxa Regera – Fantazije i fuge na B-A-C-H, op. 46. Prvo poglavlje sadrži uvod u temu rada. Biografski podaci koji su predstavljeni u drugom poglavlju rada daju uvid u povijesno-socijalni kontekst unutar kojeg je Reger živio i stvarao. To poglavlje uključuje i opis Regerova skladateljskog stila, kratki prikaz Regerove knjižice Beiträge zur Modulationslehre i opis Grabnerovih pet zakona tonaliteta Maxa Regera....

Pages