Pages

"Ricerco 1" Mats Gothea Larssona: primjer suvremene švedske glazbe za fagot
"Ricerco 1" Mats Gothea Larssona: primjer suvremene švedske glazbe za fagot
Grgur Kolar Konkoli
U ovom radu predstavljena je skladba „Ricerco 1” za solo fagot iz sviračke i povijesne perspektive. Početak rada ukratko opisuje povijest fagota i klasične glazbe u Švedskoj od 16. stoljeća sve do 21. stoljeća. Osvrće se i na druge skladbe za solo fagot i njihovu povijest. Slijedi kratka biografija i opis najpoznatijih dijela Matsa Larssoan Gothea koji je skladatelj „Ricerca 1”. Središnji dio rada opisuje povijest i nastanak „Ricerca 1”, analizira samu kompoziciju i...
"Tri impresije sa Sjevera" za simfonijski orkestar
"Tri impresije sa Sjevera" za simfonijski orkestar
David Batinić
Cilj ovog pismenog rada nije surova analiza svakog takta ili fraze skladbe Tri impresije sa Sjevera već je glavna zamisao ponuditi čitatelju uvid u motivaciju, nadahnuće te inspiraciju pri skladanju skladbe zbog boljeg i jasnijeg shvaćanja i tumačenja kako kompozicije u cjelini, tako i određenih momenata i situacija. U sljedećim stranicama ovoga rada čitatelj će se upoznati s vizijom kompozicije, tematskim materijalom, formom, orkestracijom te skladateljskim postupcima koji su...
"Upute crkvenim orguljašima" Dijecezanskog odbora za crkvenu glazbu Zagrebačke nadbiskupije
"Upute crkvenim orguljašima" Dijecezanskog odbora za crkvenu glazbu Zagrebačke nadbiskupije
Tihana Strancarić
Upute crkvenim orguljašima je glasilo kojim je Dijecezanski odbor za crkvenu glazbu Zagrebačke nadbiskupije davao upute crkvenim glazbenicima/orguljašima za ispravno glazbeno djelovanje u svakodnevnoj liturgijskoj praksi. U Uputama je spomenuti Odbor crkvenim orguljašima predstavljao službene propise o crkvenoj glazbi i zalagao se za njihovo ostvarivanje. Člancima o gregorijanskom koralu, orguljama, pučkoj popijevki, liturgijskom apostolatu, radu s pjevačkim zborom, osnovama...
"Žensko" i "protestno" u stvaralaštvu Pussy Riot
"Žensko" i "protestno" u stvaralaštvu Pussy Riot
Magdalena Marija Meašić
Već sama polarna struktura rada otkriva prirodu odnosa između onog ženskog i onog protestnog, odnosno, polja naboja koje se među njima stvara, te način na koji Pussy Riot tu naizgled odbojnu snagu koristi u svrhu vlastite revolucionarne poruke i čitavog političkog pokreta. Prvi je dio posvećen pojedinim aspektima samog fenomena koji su razrađeni na temelju tekstova pjesama i provučeni kroz prizmu socioloških i politoških činjenica, tj. glazbeni žanr, vjerski elementi i vizualni...
(Re)perkusije, mozaik stila i zvuka
(Re)perkusije, mozaik stila i zvuka
Anita Primorac
Rad predstavlja programsku knjižicu uz diplomski koncert, u kojoj se u kratkim crtama dotiču biografije kompozitora i formalna analiza izvedenih djela - ujedno i autoričinih aranžmana: Summertime A. Vivaldija/J.S.Bacha/A. Primorac, Junto al Generalife J.Rodriga/A. Primorac, Morricone Medley E. Morriconea/A. Primorac, Superstition S. Wondera/A. Primorac, te arapske narodne melodije pod nazivom Oriental, u aranžmanu A. Primorac.
4. gudački kvartet Bele Bartoka
4. gudački kvartet Bele Bartoka
Dijana Bukvić
U radu se provodi analiza Bartokovog četvrtog gudačkog kvarteta, s posebnim naglaskom na formu, tematsko-motivski rad i slog (analiza kontrapunktskih postupaka).
A. Jolivet: skladbe za flautu
A. Jolivet: skladbe za flautu
Nika Bauman
André Jolivet bio je francuski skladatelj. Izučavao se kod Paula Le Flema i Edgara Varesea, a 1935.godine je zajedno s Messiaenom i drugim skladateljima osnovao grupu La jeune France. Bio je pod dubokim utjecajem glazbe i rituala antičkih i orijentalnih civilizacija, te je u vlastitom skladanju težio povratiti glazbi njenu originalnu, magičnu ulogu. Dao je značajan doprinos flautističkom repertoaru te će se u ovom radu pobliže analizirati njegova važnija djela za flautu. Chant de...
A. N. Skrjabin: Sonata fantazija, op. 19, br. 2
A. N. Skrjabin: Sonata fantazija, op. 19, br. 2
Katarina Sobočan
U ovom radu obrađena je sonata fantazija op. 19 br.2, Aleksandra Skrjabina iz tri aspekta: formalnog, tehničkog i interpretativnog. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je objašnjeno zašto je odabrana ova tema, koji je njen cilj te koje su metode pri tome korištene. U drugoj cjelini podbornije je opisan život i rad A.Skrjabina, stil njegova skladanja te najvažnija djela. U trećoj je analizirana forma sonate. U četvrtoj cjelini sagledani su svi tehnički zahtjevniji dijelovi...
Aaron Copland: Koncert za klarinet i gudače s harfom i klavirom - analiza strukturalnih, motivskih, stilskih i instrumentacijskih elemenata
Aaron Copland: Koncert za klarinet i gudače s harfom i klavirom - analiza strukturalnih, motivskih, stilskih i instrumentacijskih elemenata
Ivan Andrijević
Ovaj rad bavi se Koncertom za klarinet, gudače, harfu i klavir Aarona Coplanda. U njemu su analizirani strukturni i motivski elementi te specifičnosti stila koncerta i instrumentacije. Također, ovaj rad sadrži kratku biografiju skladatelja i ukratko govori o okolnostima nastanka djela. Cilj ovog rada je bolje razumijevanje skladbe u svrhu interpretacije i boljeg ulaženja u detalje instrumentacije, oblika, strukture i stila.
Adalbert Marković - djela u ozračju tambure
Adalbert Marković - djela u ozračju tambure
Mihael Konfic
Adalbert Marković jedan je od najznačajnijih hrvatskih skladatelja druge polovice 20. stoljeća. Njegov opsežan i bogat opus velikim dijelom čine djela za tamburaške orkestre. Diplomski rad obrađuje tematiku skladateljeva života i stvaralaštao, donosi cjelovit popis Markovićevih djela pisanih za tamburaški orkestar, kao i osvrt na njegove ostale skladbe. U radu su i poglavlja posvećena povijesti i vrstama tambura te primjeri primjene autorovih skladbi u individualnoj nastavi i u...
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog: skladatelj Rudolf Bruči
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog: skladatelj Rudolf Bruči
Vesna Rožić
Naslov teme podrazumijeva ono skladateljsko ponašanje koje pokušava primijeniti novoglazbene (avangardne) tehnike na tradicijsko mišljenje glazbe, u prvom red una planu forme, a zatim i nekih kompozicijsko-tehničkih procesa koji je kao takvu generiraju. Izabrani opus R. Bručija učinio se idealnim za proučavanje takvih skladateljskih impostacija. Problemski pristup našega istraživanja sugerirao je tako poglavlje o nekim općeniti promišljanjima pojmova koji su u naslovu...
Agustin Barrios Mangore
Agustin Barrios Mangore
Filip Ljubičić
Diplomski rad predstavlja život i stvaralaštvo Agustina Barriosa Mangorea. Osobito se u radu razmatraju karakteristike Mangorea kao gitarista i izvođača vlastitih djela.

Pages