master's thesis
"Upute crkvenim orguljašima" Dijecezanskog odbora za crkvenu glazbu Zagrebačke nadbiskupije

Tihana Strancarić (2012)
University of Zagreb
Music Academy