Paginacija

Alfred Schnittke: Dvanaest psalama pokajanja
Alfred Schnittke: Dvanaest psalama pokajanja
Ivana Srbljan
Psalmi, u polistilističkim "modulacijama", pokrivaju spektar izričaja koji se pruža od srednjovjekovne psalmodije do ruskog pravoslavnog pojanja; ono je karakteristično po prevladavajućoj slovčanoj tj. deklamatorskoj ritmici, te po karakterističnoj melodici koja se kreće u polutonskim i cijelotonskim intervalskim pomacima unutar ponekad vrlo uskih okvira ljestvičnih struktura i bez precizno utvrđenog tonalitetskog središta. Dodiruje i kasno-romantičarske zborske "orkestracije"...
Alfredo Casella: "O klaviru"
Alfredo Casella: "O klaviru"
Vera Gospodnetić
Autorica želi pružiti pogled na knjigu Alfreda Caselle, Il pianoforte. Rad istražuje sadržaj knjige, glavne teze, cilj kojemu teži i ostala autorova zapažanja na temu klavirske tehnike i sviranja klavira.
Algoritamska kompozicija
Algoritamska kompozicija
Slaven Batorek
U ovom ćemo diplomskom radu pokušati objasniti što je to algoritamska kompozicija, koja joj je svrha. U teorijskom dijelu gledat ćemo na algoritamske kompozicije kao na pomoć teškom radu dok nastaje novo djelo. Proći ćemo kroz njezinu povijest, pojasniti razvoj teme i same kompozicije, modela koji se koriste, pojasniti njezinu fraktalnost i na kraju objasniti uporabu software-a i njemu svojstvenih parametara (algoritama). U praktičnom dijelu prikazat ćemo razvoj motiva, teme,...
Amaterski puhački orkestri u Hrvatskoj kao poticaj glazbenom obrazovanju mladih
Amaterski puhački orkestri u Hrvatskoj kao poticaj glazbenom obrazovanju mladih
Kristijan Leš
Glazbeni amaterizam uključuje bavljenje kakvom djelatnošću izvan profesionalnih obveza, a radi osobnoga zadovoljstva, druženja i slično te je sveprisutan i rasprostranjen diljem Hrvatske. Kako puhački instrumenti imaju bogatu i dugu prošlost te izrazito važnu ulogu u svijetu glazbe, muziciranje na njima prisutno je kroz povijest te danas vidljivo i u obliku amaterskih puhačkih orkestara. Njihova rasprostranjenost po cijeloj Hrvatskoj kao i snažan utjecaj na glazbenu kulturu...
Amaterski zborovi u Varaždinu i njihovi dirigenti
Amaterski zborovi u Varaždinu i njihovi dirigenti
Zinka Flegar
Varaždin je grad bogatih kulturnih tradicija. Posebno obilježje kroz zadnjih stotinjak godina Varaždinu su dala brojna pjevačka društva te kulturno-društvena događanja i pjevačke smotre.
Američki musical i njegovi odjeci u hrvatskoj glazbi na primjeru "Zagrebačke škole mjuzikla"
Američki musical i njegovi odjeci u hrvatskoj glazbi na primjeru "Zagrebačke škole mjuzikla"
Ivana Hausknecht
Temeljna ideja ovog rada jest rekonstruirati povijest Zagrebačke škole mjuzikla, onako kako se ukazuje na razini recepcije zabilježene u tekućoj kritici i publicističkim napisima, pretežno pohranjenima u arhivima Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, te kazališta Komedija u Zagrebu. Rekonstrukcijom tog, za naše kulturalno i geografsko područje podosta stranog žanra glazbenog kazališta, pokušala se ustvrditi njegova realna uloga u glazbeno-teatarskoj kulturi Zagreba druge...
Analitički pristupi posljednjim stavcima odabranih Londonskih simfonija Josepha Haydna
Analitički pristupi posljednjim stavcima odabranih Londonskih simfonija Josepha Haydna
Iva Renić
Fokus ovoga diplomskoga rada jest u primjeni triju američkih teorija glazbe na odabrani simfonijski opus Josepha Haydna i rasprava o dosegu potonjih teorija u formalnim i izvanglazbenim aspektima posljednjih stavaka triju Haydnovih simfonija iz kasnog stvaralaštva. Raspravi o tim aspektima dali su odjek različiti analitičari glazbe klasicizma, ali i sama autorica. Tri teorije prožimat će se kroz tri analizirana sonatna ronda čija je glavna okosnica glazbeni topos kontradance. Primjena...
Analiza "Šest komada" op. 94 Maxa Regera
Analiza "Šest komada" op. 94 Maxa Regera
Barbara Lalić
Ovaj rad prikazuje različita shvaćanja glazbenog stila Maxa Regera uz pregled karakteristika njegovog glazbenog jezika i društveno-povijesni kontekst djelovanja. Nadalje, u radu se prikazuje važnost naslijeđa Johanna Sebastiana Bacha na prijelazu s 19. na 20. stoljeće i utjecaj istog na Regera. Posljednje poglavlje rada predstavlja analizu Šest komada za klavir četveroručno iz opusa 94. Cilj ovog rada je čitatelju približiti lik i djelo Maxa Regera, potaknuti na daljnje...
Analiza 7. klavirske sonate, op. 64 Aleksandra Skrjabina
Analiza 7. klavirske sonate, op. 64 Aleksandra Skrjabina
Mateo Bošnjaković
Glavna tema ovog diplomskog rada je formalna analiza Sonate br. 7, op. 64 Aleksandra Skrjabina. Uz analizu, koja zauzima centralni dio ovoga rada, nalaze se još poglavlja o Skrjabinovu životu i poglavlje o njegovim klavirskim sonatama. Na kraju rada nalazi se analiza značenja glazbenog materijala korištenog u sedmoj sonati, kao i tablica transpozicija Mističnog akorda.
Analiza 8. etide Fém Györgya Ligetija
Analiza 8. etide Fém Györgya Ligetija
Josip Frigan
Tema ovog diplomskog rada je analiza 8. etide Györgya Ligetija. Rad sadrži kratak pregled skladateljeve biografije s najznačajnijim djelima, osvrt na ciklus Ligetijevih etida, analizu 8. etide te promišljanja o njenoj interpretaciji. Analiza je usmjerena na ritamske i tonske strukture i vjerujem da sam se dotaknuo nekih aspekata sadržaja koji nisu dosad bili analizirani u literaturi, ili barem ne u onoj meni dostupnoj. Promišljanja o interpretaciji temelje se na osobnom iskustvu...
Analiza Bachovog Magnificata
Analiza Bachovog Magnificata
Irena Markulin
Prvi dio rada osvrće se na razvojni put do Bachove kantate, te kantate u okviru Bachova opusa i povijesne okolnosti u kojima je nastao Magnificat. Središnji dio rada odnosi se na analizu Magnificata, po brojevima. Naglasak je na analizi forme i harmonike. U zaključnom dijelu rada autorica istražuje vezu između latinskog tekstualnog predloška i glazbene forme.
Analiza Bartokova "Divertimenta za gudački orkestar" s obzirom na dirigentsko-tehničku realizaciju
Analiza Bartokova "Divertimenta za gudački orkestar" s obzirom na dirigentsko-tehničku realizaciju
Ruben Radica
U doba kada je zaraza eksperimentiranja i ekstravagantnosti uzela mah na skoro svim područjima umjetnosti, a naročito u muzici, pojava ličnosti Bele Bartoka djeluje prilično izolirano. U općoj panici za "novim", izgleda kao da se Bartok jedini nije zastrašio "starog" načina muzičke koncepcije. Zakonitosti muzičke forme, funkcionalnost harmonije i tradicionalni kontrapunktski postupci zadržavaju i dalje svoju ulogu u njegovoj muzici.

Paginacija