Paginacija

Analiza Beethovenove klavirske sonate op. 28 u D-duru
Analiza Beethovenove klavirske sonate op. 28 u D-duru
Maša Pavićević
Sažetak: Diplomski rad donosi biografske podatke o životu i stvaralaštvu Ludwiga van Beethovena s detaljnom analizom njegove klavirske sonate op. 28 u D-duru.
Analiza Ciaccone iz 2. partite za violinu solo J. S. Bacha
Analiza Ciaccone iz 2. partite za violinu solo J. S. Bacha
Janja Matić
Diplomski rad donosi pregled povijesnog razvoja barokne chaconne i passacaglie, s detaljnom formalno-harmonijskom analizom instrumentalnog djela Johanna Sebastiana Bacha - 2. Partite za violinu solo.
Analiza D-dur simfonije J. Haydna br. 104 i L. van Beethovena br. 2 op 36 s osobitim osvrtom na harmonijsku strukturu
Analiza D-dur simfonije J. Haydna br. 104 i L. van Beethovena br. 2 op 36 s osobitim osvrtom na harmonijsku strukturu
Krunoslav Kralj
Rad donosi analizu harmonijskog jezika Haydna i Beethovena te njihovu komparaciju, kroz dvije simfonije, Haydnovu simfoniju u D-duru, op. 104 te Beethovenovu simfoniju br. 2, op. 36.
Analiza Fantazije i fuge za orgulje na B-A-C-H, Op. 46 Maxa Regera
Analiza Fantazije i fuge za orgulje na B-A-C-H, Op. 46 Maxa Regera
Jelena Horvat
Ovaj diplomski rad analiza je jednog od najznačajnijih orguljskih djela Maxa Regera – Fantazije i fuge na B-A-C-H, op. 46. Prvo poglavlje sadrži uvod u temu rada. Biografski podaci koji su predstavljeni u drugom poglavlju rada daju uvid u povijesno-socijalni kontekst unutar kojeg je Reger živio i stvarao. To poglavlje uključuje i opis Regerova skladateljskog stila, kratki prikaz Regerove knjižice Beiträge zur Modulationslehre i opis Grabnerovih pet zakona tonaliteta Maxa Regera....
Analiza Glazbe za žičane instrumente, udaraljke i čelestu, s posebnim osvrtom na glazbeni jezik Bele Bartoka
Analiza Glazbe za žičane instrumente, udaraljke i čelestu, s posebnim osvrtom na glazbeni jezik Bele Bartoka
Maurizia Brajković
Za Glazbu za žičane instrumente, udaraljke i čelestu možemo reći da je plod Bartokova zrelog stvaralačkog razdoblja, ali ujedno i sažetak njegova dugotrajnog stilskog razvojnog puta. Nezaobilazna je romantičarska karakteristika, kao odraz utjecaja nacionalnih škola iz razdoblja romantizma, inspiracija narodnom glazbom, koja je naročito prisutna u tematskom sadržaju drugog i četvrtog stavka. Također u okrilju romantizma svoje korijene pronalazi i tehnika tonskog slikanja, kojom...
Analiza Koncerta za klavir i orkestar op. 33 Dore Pejačević
Analiza Koncerta za klavir i orkestar op. 33 Dore Pejačević
Jelena Domazet
Prvi dio rada se osvrće na život i djelo Dore Pejačević. Središnji dio rada se odnosi na analizu Koncerta za klavir i orkestar op. 33, a naglaskom na formalnu analizu i prikaz tonalitetnog plana. Posljednji dio rada donosi harmonijsku analizu, putem koje se želi rekonstruirati harmonijski jezik i stil Dore Pejačević.
Analiza Kreutzerovih etida za violinu
Analiza Kreutzerovih etida za violinu
Nataša Veljak
Rad sadrži osnovne biografske podatke o Rodolpheu Kreutzeru i analize njegovih etida za violinu. Kreutzer je u 42 etide obradio temeljne elemente violinističke tehnike: funkcioniranje lijeve ruke, dvohvati, trileri, različiti potezi gudala, sinkronizacija lijeve i desne ruke...Njegove etide nisu samo materijal za savladavanje tehničkih elemenata kod sviranja violine, nego i muzikalne skladbe s kojima violinist, uz savladavanje tehničkih elemenata, razvija i osjećaj za frazu....
Analiza Kromatske fantazije i fuge J. S. Bacha
Analiza Kromatske fantazije i fuge J. S. Bacha
Ivana Novosel
U uvodnom dijelu rada bit će govora o općenitim obilježjima barokne polifonije te će se pojasniti karakteristike fantazije i fuge. Zatim slijedi analiza harmonijskog i formalnog sloja, da bi se na kraju, u zaključku, općenite značajke usporedile s nalazom ove specifične analize.
Analiza Lisztovog ciklusa "Tri Petrarkina soneta"
Analiza Lisztovog ciklusa "Tri Petrarkina soneta"
Matija Meić
Iznimna ljepota, virtuoznost, uska povezanost sa talijanskom operom, bogata i strastvena poezija, te ekspresivna sinergija pjevačke i klavirske dionice potaknuli su me da se sa velikim veseljem prihvatim proučavnanja ovog, u svijetu umjetničkih pjesama vrlo neobičnog ciklusa. U analizi se nadam pojasniti prožetost Petrarkinog tekstualnog predloška sa Lisztovom glazbom, istražiti formu i motivički radi skladatelja, te ustanoviti vezu sa kasnijim Lisztovim djelima koja se bave sličnom...
Analiza Requiema op. 48 Gabriela Fauréa
Analiza Requiema op. 48 Gabriela Fauréa
David Batinić
Ovaj rad se dotiče ne samo glazbeno-formalne analize Fauréovog Requiema već je autor pokušao prikazati širu sliku nastanka ovog remek-djela. Prvenstveno se to odnosi na vrijeme nastanka i vrijeme djelovanja kompozitora koji se nalazi na nesvakidašnjoj prekretnici kasnog romantizma i impresionizma. Međutim, Fauré nije skladatelj koji se nalazi in loco, već kao i svi veliki skladatelji osluškuje društvene promjene koje ga okružuju. Simbolizam u književnosti, začetci impresionizma...
Analiza Romance u F-duru Ludwiga van Beethovena i Elegije Rudolfa Matza
Analiza Romance u F-duru Ludwiga van Beethovena i Elegije Rudolfa Matza
Franjo Pećarić
Cilj ovog rada je doprinos nastavi tambure kao glazbeno-praktiĉnoj, ali i glazbeno-pedagoškoj disciplini. Rad obuhvaća glazbeno stvaralaštvo Ludwiga van Beethovena i Rudolfa Matza. Primarni naglasak stavljen je na harmonijsku i interpretativnu analizu Beethovenove Romance u F-duru i Matzove Elegije. Na kraju rada iznesene su zakljuĉne misli o razlikama izmeĊu navedenih skladbi i naĉinu interpretacije na tamburi bisernici, kao i interpretaciji drugih skladbu izvorno pisanih za druge...
Analiza Simfonijskog diptihona Blagoja Berse
Analiza Simfonijskog diptihona Blagoja Berse
Vesna Nicole Šimičević
Prvi dio rada donosi formalnu i harmonijsku analizu simfonijske pjesme Sablasti, dok se u drugom dijelu provode slični postupci za analizu simfonijske pjesme Sunčana polja. Zasebno se autorica osvrnula i na program ovih simfonijskih pjesama.

Paginacija