diplomski rad
Alfredo Casella: "O klaviru"
prikaz knjige

Vera Gospodnetić (1947)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija