diplomski rad
Analiza D-dur simfonije J. Haydna br. 104 i L. van Beethovena br. 2 op 36 s osobitim osvrtom na harmonijsku strukturu

Krunoslav Kralj (1991)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija