Pages

Važnost motivacije i učenja napamet u pripremi učenika za javni nastup
Važnost motivacije i učenja napamet u pripremi učenika za javni nastup
Maja Majcen
Uspješan javni nastup je uvjetovan kvalitetom sviranja, koja ovisi o tehničkoj pripremi (težine skladbe, da li je sviramo prvi put, uvježbanosti, memorijske sigurnosti itd.), psihičkoj pripremi (koncentraciji, tremi itd.), samoj osobnosti izvođača (kako se taj dan osjeća, da li želi nastupati), i vanjskih čimbenika (poznavanje dvorane, ponašanje publike, zvuk klavira i slično). U diplomskoj radnji predstavljena je priprema za javni nastup u prvom poglavlju, od odabira programa...
Važnost rada na tonu u početnoj nastavi klavira
Važnost rada na tonu u početnoj nastavi klavira
Chiara Jurić
Cilj projekta je ponuditi početniku novo viđenje učenja klavira kroz slušanje onoga što sačinjava glazbu, a to je zvuk. U projektu predstavljam vježbe u kojima se uho djeteta prilagođava na slušanje najmanje cjeline glazbe (jednog tona, jednog zvuka) i uči pratiti njegovo značenje kao da se radi o nekoj velikoj frazi, o nekoj melodiji, o nekoj vrlo definiranoj zaokruženoj cjelini. U prvom dijelu analiziram važnost dodira, pozicije ruke u dobivanju lijepog i raznolikog tona i...
Važnost vizualnoga elementa u eksperimentalnom glazbenom teatru druge polovice 20. stoljeća
Važnost vizualnoga elementa u eksperimentalnom glazbenom teatru druge polovice 20. stoljeća
Iva Juras
Kako se kroz povijest glazba sve više emancipirala od svoje prvobitne namjene da bude ukrasom reprezentativnih duhovnih i svjetovnih svečanosti, tako se sve češće javljala potreba da se s jedne strane element vidljivosti potpuno isključi ili u najmanju ruku reducira, a s druge strane upotijebi za pojačavanje glazbenih efekata. Pitanje vidljivosti interpretacije tj. izvođenja glazbene scene postalo je važno kada se smisao skladbe mogao shvatiti tek gledanjem izvođača. Skladatelji u...
Verdijanski bariton - nastanak i važnost u razvoju opernog pjevanja
Verdijanski bariton - nastanak i važnost u razvoju opernog pjevanja
David Šeb
Ovaj rad obrađuje nastanak i važnost verdijanskog baritona, relativno nove vrste unutar baritona kao osnovnog glasa. Iako glas nosi ime po Giuseppeu Verdiju, jednom od najvažnijih i najutjecajnijih opernih skladatelja 19. stoljeća, sam glas nije ograničen isključivo na njegovu literaturu. Prvi dio rada opisuje razvoj vokalne glazbe kroz povijest, od srednjovjekovnog pjevanja do vokalne glazbe 20. stoljeća. Nakon toga slijedi Verdijeva biografija, potom opis glasova sa naglaskom na...
Vezana improvizacija ili komponiranje kroz izvedbu: umjetnost i praksa melodijskog ukrašavanja u glazbi renesanse i baroka
Vezana improvizacija ili komponiranje kroz izvedbu: umjetnost i praksa melodijskog ukrašavanja u glazbi renesanse i baroka
Dejana Marunović
Identitet umjetničkog djela, kao u sebi zatvorenog odnosno dovršenog i autonomnog predmeta, ne određuje do kraja njegov notni zapis. Praksa improviziranja melodijskih ukrasa u izvedbi stvaralački je aspekt izvedbe kojoj kao takvoj notni zapis predstavlja tek osnovicu za njezino dovršenje. Poklonici historijske izvedbe u posljednjih par desetljeća smisao djela i njegovo značenje neizbježno moraju tražiti u njegovu ideološkom kontekstu, u duhu kojim je vođen modus njegova...
Veze glazbe i politike u Zagrebu u razdoblju 1940.-1952.
Veze glazbe i politike u Zagrebu u razdoblju 1940.-1952.
Tamara Tomažić
Prvi dio rada donosi stanje istraživanja na temu navedenu u naslovu rada. Zatim se iznose određeni problemi u pristupu i obradi ovog predmeta istraživanja te autorica pojašnjava kriterije kod sistematizacije građe (u obzir je uzela kulturni život triju institucija: Muzičku akademiju, HGZ i HNK u Zagrebu). Centralni dio rada se odnosi na opća društveno politička gibanja u periodu 1940.-1952. god. Zaključak upozorava na elemente totalitarističkih sistema koji su u navedenom...
Vihuela
Vihuela
Krešimir Grloci
Sadržaj diplomskog rada podijeljen je na nekoliko poglavlja u kojima se želi razjasniti zašto se vihuela smatra prvom pretečom gitare, zatim njezin veliki procvat u 16. stoljeću, te sve načine kojima su se skladatelji i vihuelisti koristili prilikom skladanja za vihuelu.
Vihuela
Vihuela
Paulina Kovačević
Svrha rada pružiti je smjernice o repertoaru i izvedbenoj praksi instrumenta za kojeg se smatra da je imao velikog utjecaja u nastanku današnje suvremene gitare. U novije doba, svijest o postojanju vihuele, iznimno popularnog instrumenta u renesansi, javila se nakon objave prve suvremene transkripcije pjesme Miguela de Fuenllane 1837.godine. Nakon toga, izdaju se nekolicina publikacija glazbe za vihuelu. I dok su ove publikacije privukle pozornost znanstvenih krugova, angažman gitarista...
Vihuela i vihuelisti
Vihuela i vihuelisti
Vladimir Šimunov
Zahvaljujući vihueli, 16. i 17. stoljeće bilo je vrlo značajno za razvoj današnjih žičanih instrumenata. Dok se vihuela de arco razvijala prema violi, violini i ostalim gudačkim instrumentima, vihuela de mano razvija se prema gitari. Osim samog fizičkog razvoja, razvijaju se i tehnike sviranja, način komponiranja, te nastaju mnoga djela instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi - većinom didaktički raspoređenih od najlakših do najtežih. Vihuelu mnogi smatraju pretečom...
Viola i njezine karakteristike u odnosu prema violini
Viola i njezine karakteristike u odnosu prema violini
Dušan Stranić
Najbitnija je razlika između oba instrumenta u samom rasporedu žica. Dok violina imade raspored ovim redom: E, A, D, G, kod viole nalazimo slijedeći raspored: A, D, G, C. Dakle, viola imade iste tri žice kao i violina, samo što je izostavljena najviša i najtanja žica.
Violinisti-skladatelji 19. stoljeća
Violinisti-skladatelji 19. stoljeća
Jelena Očasić
Poseban pečat glazbi 19. stoljeća daju violinisti koji su se u većoj ili manjoj mjeri okušali i kao skladatelji. Dobro poznavanje prirode instrumenta otvorilo im je vrata novih izražajnih mogućnosti i novih tehnika izvođenja. Prirodu instrumenta razvili su do punog sjaja, a izvođačke sposobnosti do najvišeg stupnja virtuoznosti. U ovome radu autorica će se osvrnuti na veći dio literature što ju je sama izvela unutar tri solistička recitala. Iznijet će pojedinosti iz života,...
Violinističke škole
Violinističke škole
Iva Mrčela
Diplomski rad predstavlja osnovna načela violinističke škole Ivana Galamiana, komparira ih sa suvremenim violinističkim metodama, te detaljno obrađuje najvažnije metodičke i interpretativne postavke škole.

Pages