Pages

Uloga slučaja u oblikovanju glazbenog djela i znakovitost notnog zapisa
Uloga slučaja u oblikovanju glazbenog djela i znakovitost notnog zapisa
Aleksandra Körbler
Prisutnost slučaja, kao posebne ideje i namjere kompozitora, rezultirala je promjenama od izuzetnog značaja za razvoj odnosa glazbena ideja - kompozicijska tehnika - kompozicija - notacija - interpretacija. Aleatorika je promijenila ulogu i kompozitora i izvođača. Pojavom aleatorike notacija je u traganju za novim značenjem i novim rješenjima bila prisiljena prerasti standardne, tradicionalne okvire.
Uloga solfeggia u osvještavanju elemenata glazbe
Uloga solfeggia u osvještavanju elemenata glazbe
Ljerka Šemeš
Zaokruživši cjelinu koja obuhvaća osnovne elemente glazbe, razumjet ćemo važnu ulogu koju solfeggio ima u njihovu osvještavanju. Ulogu koja je uistinu kompleksna, ali je nezaobilazna želimo li razumjeti glazbu u suštini, želimo li razumjeti koju nam to poruku šalje skladatelj. Možemo govoriti o njegovom izričaju kroz elemente glazbe, u nastojanju da nam približi dio svog svjetonazora. Prema tome, osnovna misao svakoga glazbenog pedagoga koji želi pojasniti, približiti...
Uloga televizije u nastavi glazbene kulture
Uloga televizije u nastavi glazbene kulture
Jasna Jelčić
Rad istražuje nastanak i razvoj televizije, utjecaj televizije na život čovjeka, utjecaj televizije na mladež, te utjecaj školskog radija na formiranje Školskog programa zagrebačke televizije. Osim toga središnji dio rada se odnosi na analizu emisija glazbene kulture u okviru Školskog programa TV Zagreb, a posljednji dio rada istražuje opremljenost osnovnih škola u Hrvatskoj suvrmeenim nastavnim sredstvima.
Uloga trube u transformaciji orkestra na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće
Uloga trube u transformaciji orkestra na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće
Ivan Medi
Ovaj diplomski rad se bavi orkestrom i ulogom trube u orkestru u kontekstu društveno-političkih promjena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Tema se razrađuje kroz tri osnovna elementa: društvene prilike koje su prethodile promjenama i one koje su dovele do njih, nastanak i razvoj orkestra i kratak pregled povijesti trube s naglaskom na njezin društveni karakter. Posebnu ulogu u ovim promjenama ima Ludwig van Beethoven koji je ideje Francuske revolucije prenio u glazbu i time stvorio...
Uloga zabavne muzike u odgoju djece
Uloga zabavne muzike u odgoju djece
Danica Pavlinec
Muzika je čovjeku prirođena i s njime je nastala. I govor je neka vrsta muzike, pa u mnogim stihovima osjećamo ritam i muziku. Mnogi filozofi su se vjekovima bavili muzikom i njenom biti. Kineski filozof Konfucije smatrao je da muzika oplođuje klice kreposti koje čovjek nosi u sebi.
Uloga, mjesto i značenje radija i televizije u nastavi glazbe
Uloga, mjesto i značenje radija i televizije u nastavi glazbe
Marija Marciuš
U razmatranju radija i televizije s pedagoškog aspekta vidimo da se ta dva sredstva pojavljuju simultano i komplementarno u procesu učenja, i da su zauzela centralno mjesto u odnosu na njihovo značenje u informiranju masa, u kulturi i obrazovanju. Sistematska upotreba televizije u obrazovanju počinje u svijetu oko 1948. godine (Japan, SAD, Engleska). U okviru Radio-televizije Zagreb realiziran je prvi televizijski sistematski obrazovni program u Jugoslaviji. Radio-televizija Zagreb...
Umjetnički i pedagoški aspekt Schubertovih pjesama
Umjetnički i pedagoški aspekt Schubertovih pjesama
Adam Vidović
Diplomski rad donosi interpretativnu i tehničku analizu Schubertovih solo pjesama s pedagoškim osvrtom na njihovu upotrebu i funkciju u izobrazbi vokalnih pedagoga.
Umjetnički rad Prerada Detičeka i njegov utjecaj na nastanak hrvatskih kompozicija za rog
Umjetnički rad Prerada Detičeka i njegov utjecaj na nastanak hrvatskih kompozicija za rog
Ivan Oškera
Prerad Detiček jedan je od najvažnijih ljudi za promoviranje roga kao instrumenta u Hrvatskoj. Nakon diplomiranja na Muzičkoj akademiji, nastavlja koncertirati diljem Hrvatske i svijeta, te na njegov nagovor nastaju djela za, do tada, relativno nepoznat instrument. Od skladatelja ističu se Boris Papandopulo, Igor Kuljerić, Stjepan Šulek, Krešimir Baranović, Bruno Bjelinski, Miroslav Miletić, Anđelko Klobučar i Pavle Dešpalj. Njegovo djelovanje obogatilo je opuse hrvatskih...
Umjetničko-pedagoško djelovanje Gradskog puhačkog orkestra Krapina
Umjetničko-pedagoško djelovanje Gradskog puhačkog orkestra Krapina
Kristijan Sinković
Glazbeni amaterizam podrazumijeva bavljenje glazbom iz ljubavi, osobnog zadovoljstva, zbog druženja i slično. Ono što je bilo prisutno na amaterskom glazbenom planu u Krapini sredinom 19. stoljeća, nastavilo se i dalje. Puhački instrumenti imaju dugu prošlost pa tako i skupna muziciranja na tim instrumentima. Danas su na području Krapine i njene okolice, u manjoj ili većoj mjeri, aktivni mnogi puhački orkestri. Ipak, svojom aktivnošću i kvalitetom, najviše se ističe Gradski...
Umjetnost izvođenja klavirske sonate u kontekstu kulturoloških promjena
Umjetnost izvođenja klavirske sonate u kontekstu kulturoloških promjena
Ivana Jelača
Osnovni je cilj ovoga istraživanja dovesti u međusoban odnos načine organizacije glazbenog života s uvjetima i načinima izvedbe, imajući na umu da je u prošlosti umjetnost ili umijeće izvođenja glazbe bilo samo jednim od čimbenika cjelovita društvenog događaja i sastavni dio obrazovanja. Sve aspekte društvenih okupljanja prate i promjene u strukturi društva pa se tako mijenja i kontekst kulturnih manifestacija. Za razliku od zatvorenih dvorskih krugova koji su poticali...
Umjetnost nastupanja pod pritiskom - trema
Umjetnost nastupanja pod pritiskom - trema
Monika Trgovčević
Rad se osvrće na problem treme kod javnog nastupa. Teme koje su u radu obrađene su slijedeće: što je to nervoza, što su automatske promjene, kako ostati proseban, kako izaći na scenu, o čemu razmišljati dok muziciramo, četiri najčešća problema scenskog umjetnika.
Upotreba i funkcija konsonanata u tehnici pjevanja
Upotreba i funkcija konsonanata u tehnici pjevanja
Suzana Češnjaj
U diplomskom radu autorica opisuje funkciju, upotrebu i način proizvodnje konsonanata, te organe koji sudjeluju u njihovoj proizvodnji. Naglasak je na momentu prijelaza između govora i pjevanja, te rad razmatra prednosti hrvatskog jezika u odnosu na pjevačku tehniku i jasniju artikulaciju.

Pages