Pages

Školske priredbe
Školske priredbe
Ankica Kutle
Školska priredba je javni prikaz određenog umjentičkog, zabavnog ili sportskog programa iz kojeg se vidi do koje su mjere nastojanja škole u okviru slobodnih aktivnosti osposobila učenike za samostalne izvedbe pojedinih umjetničkih djela ili sportskih vještina, ili za pripremanje raznih oblika zabave na organiziran i kulturan način. Školske priredbe su dio slobodnih aktivnosti učenika u školi i imaju svoje određeno mjesto i ulogu u odgoju mladih kao i u javnoj...
Školske svečanosti, značenje, vrste, organizacija i uloga muzičkih točaka u izvođenje školske svečanosti
Školske svečanosti, značenje, vrste, organizacija i uloga muzičkih točaka u izvođenje školske svečanosti
Meća Šamsidin
Školi, odnosno nastavniku kao odgojitelju mlađeg naraštaja povjereno je najdragocjenije blago koje postoji u ovom svijetu. A to blago je dijete, kao ljudsko biće u razvoju, koje se tijekom školovanja i životnog puta treba formirati i postati zreo čovjek, koristan za sebe i za društvo koje ga je podiglo.
Školski instrumentarij
Školski instrumentarij
Andreja Matešić
Rad nudi pregled instrumentarija koji se koristi u nastavi glazbene kulture, s naglasko na Orffov instrumentarij. Posljednji dio dotiče se školskih orkestara (orkestar blokflauti, orkestar melodika, orkestar tambura i kombinirani orkestar).
Školski radio i televizija u nastavi muzike
Školski radio i televizija u nastavi muzike
Adica Dobrić
Radio u službi nastave pobuđuje interese i zaokuplja pažnju učenika. Radio-emisije vrlo efektno utječu na razbijanje monotonije jednoobraznosti u nastavnom procesu, a uz druga izražajna pomoćna nastavna sredstva, kao što su film, laboratorijski i eksperimentalni rad (kasnije televizija), upotpunjava školu suvremenim nastavnim sredstvima i pridonosi izgradnji modernog stila u organizaciji nastave.
Školski sistem u SFRJ
Školski sistem u SFRJ
Vahidudin Asanović
Rad se osvrće na slijedeće teme: klasni karakter odgoja, odgoj i školstvo u feudalizmu, škola u kapitalističkom društvu, školstvo u 19. stoljeću, odgoj u SFRJ, gimnazije, stručne škole, umjentičke škole, visoke škole i fakulteti, obrazovanje odraslih, obrazovanje nastavnika.
Što je novo u modernoj muzici XX stoljeća
Što je novo u modernoj muzici XX stoljeća
Anna Maria Doricich Supek
Jedna se stvar u povijesti nije nikada promijenila, a to je sam element promjene. Ljudi su se uvijek opirali nepoznatom, ali dinamika života im je nametnula nove solucije. Priča o ljudskoj vrsti je zapravo priča o stalnom nastajanju i o neprekidnim događajima, čije su granice uvijek vrlo daleke. Muzika, jedan od glavnih manifestacija čovjekovog stvaralačkog impulsa mijenjala se neprestano kroz vijekove, kao što se mijenja i svki živi jezik.
Ženska ganga u Gorici u  Zapadnoj Hercegovini
Ženska ganga u Gorici u Zapadnoj Hercegovini
Gabriela Paradžik
Ganga je tradicijsko višeglasje dinarskog područja, kojega izvodi dvoje ili više pjevača ili pjevačica. Sastoji se od dva deseterca od kojih prvi stih izvodi pjevač sam, a na drugom mu se pridružuje pratnja ispjevavajući vokale s predudarima. Uvriježeno je mišljenje kako je nastala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a kroz svoj je životni vijek pratila i komentirala sva događanja koja su utjecala na život sredine. Danas gangaša i gangašica ima manje no ikada. Ovaj je rad...
Ženski likovi u operama Franje Vilhara
Ženski likovi u operama Franje Vilhara
Sandra Vidovič Mlakar
Franjo Vilhar kao suvremenik značajnih hrvatskih skladatelja poput Blagoja Bersa i Ivana pl. Zajca, sa svojim trima opernim djelima zbog pretjerane vlastite nadobudnosti morao se zadovoljiti životom u sjeni dvojice gore spomenutih skladatelja. U prvom poglavlju ovog rada predstavljen je skladatelj i njegov stil stvaralaštva, a u nastavku objavljeni su rezultati ankete na temu poznavanja Vilharovih opera među pjevačima u Hrvatskoj i Sloveniji. Nositelj kroz radnju u Vilharovim operama...
Ženski likovi u operi "Idomeneo" Wolfganga Amadeusa Mozarta
Ženski likovi u operi "Idomeneo" Wolfganga Amadeusa Mozarta
Manda Sviben
U ranom razdoblju skladanja opera Mozart je pisao stilom koji je bio prikladan za skladanje opera toga vremena. Sa svojih 25 godina napisao je operu Idomeneo koja je Mozartova prva zrela opera. Kada je skladao Idomenea imao je dovoljno životnog iskustva i zrelosti za dublju psihološku karakterizaciju svojih likova. U toj operi likovi više nisu samo shematske jednodimenzionalne figure.
Život i djela Franje Lučića
Život i djela Franje Lučića
Zlatko Prister
Život Franje Lučića vezan je uz ljude i prirodu lijepog turopoljskog kraja. Ta duboka emotivna veza opaža se u njegovim riječima prepunim zdravog humora, u njegovom pogledu na život, koji se odlikuje bistrinom i pravilnim shvaćanjem svih problema, i što je najvažnije, u njegovim djelima, iz kojih izbija narodni melos rodnog Turopolja.
Život i djela Franje Maćejevskog
Život i djela Franje Maćejevskog
Zija Kučukalić
Franjo Maćejovski bio je porijeklom Čeh, ali je još u mladosti napustio svoju domovinu i tragom svojih zemljaka došao u naše krajeve. Svoju novu domovinu on je vrlo brzo zavolio, te započeo svoj intenzivni muzički rad, na kojeg je naša sredina vršila neobično snažan utjecaj, pa radi toga o Franji Maćejovskom govorimo kao o našem umjetniku, kompozitoru i muzičaru.
Život i djelo Franje Ks. Kuhača
Život i djelo Franje Ks. Kuhača
Ana Vlainić
Svaki narod ima svog pokretača. Za nas je to u glazbi bio Franjo Ks. Kuhač, jedan od najvažnijih, najinteresantnijih i najsvestranijih ličnosti hrvatske glazbene kulture u drugoj polovici 19. st. i na početku 20.st. Etnomuzikologija, komparativna muzikologija, glazbena kritika, glazbena didaktika, historiografija, leksikografija i kompozicija, bile su samo neke od područja njegovog interesa. Rođen je u Osijeku 20. studenog 1834. godine. Podrijetlom je iz osječke njemačke obitelji...

Pages