diplomski rad
Prikaz glazbeni-teoretskog priručnika "Canto harmonico" autora Andrea di Modana Minore [sic]

Josip Golenić (1975)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija