Paginacija

Školski sistem u SFRJ
Školski sistem u SFRJ
Vahidudin Asanović
Rad se osvrće na slijedeće teme: klasni karakter odgoja, odgoj i školstvo u feudalizmu, škola u kapitalističkom društvu, školstvo u 19. stoljeću, odgoj u SFRJ, gimnazije, stručne škole, umjentičke škole, visoke škole i fakulteti, obrazovanje odraslih, obrazovanje nastavnika.
Što je novo u modernoj muzici XX stoljeća
Što je novo u modernoj muzici XX stoljeća
Anna Maria Doricich Supek
Jedna se stvar u povijesti nije nikada promijenila, a to je sam element promjene. Ljudi su se uvijek opirali nepoznatom, ali dinamika života im je nametnula nove solucije. Priča o ljudskoj vrsti je zapravo priča o stalnom nastajanju i o neprekidnim događajima, čije su granice uvijek vrlo daleke. Muzika, jedan od glavnih manifestacija čovjekovog stvaralačkog impulsa mijenjala se neprestano kroz vijekove, kao što se mijenja i svki živi jezik.
ŽIVOT I STVARALAŠTVO FRANJE pl. LUČIĆA
ŽIVOT I STVARALAŠTVO FRANJE pl. LUČIĆA
Josipa Gvozdanić
Predmet je proučavanja ovog diplomskog rada biografija Franje pl. Lučića, koja se može podijeliti na dvije velike kategorije: pogled na njegov privatni život i na to kakav je bio kao osoba te njegovo stvaralaštvo. Stvaralaštvo možemo podijeliti na tri velika dijela: pedagoška djelatnost, glazbeno stvaralaštvo te reproduktivno stvaralaštvo. Uz to, jedan dio svojeg života proveo je kao župan Plemenite općine Turopoljske. Živio je i radio od 1889. do 1972., na samom početku na...
Ženska ganga u Gorici u  Zapadnoj Hercegovini
Ženska ganga u Gorici u Zapadnoj Hercegovini
Gabriela Paradžik
Ganga je tradicijsko višeglasje dinarskog područja, kojega izvodi dvoje ili više pjevača ili pjevačica. Sastoji se od dva deseterca od kojih prvi stih izvodi pjevač sam, a na drugom mu se pridružuje pratnja ispjevavajući vokale s predudarima. Uvriježeno je mišljenje kako je nastala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a kroz svoj je životni vijek pratila i komentirala sva događanja koja su utjecala na život sredine. Danas gangaša i gangašica ima manje no ikada. Ovaj je rad...
Ženski likovi u operama Franje Vilhara
Ženski likovi u operama Franje Vilhara
Sandra Vidovič Mlakar
Franjo Vilhar kao suvremenik značajnih hrvatskih skladatelja poput Blagoja Bersa i Ivana pl. Zajca, sa svojim trima opernim djelima zbog pretjerane vlastite nadobudnosti morao se zadovoljiti životom u sjeni dvojice gore spomenutih skladatelja. U prvom poglavlju ovog rada predstavljen je skladatelj i njegov stil stvaralaštva, a u nastavku objavljeni su rezultati ankete na temu poznavanja Vilharovih opera među pjevačima u Hrvatskoj i Sloveniji. Nositelj kroz radnju u Vilharovim operama...
Ženski likovi u operi "Idomeneo" Wolfganga Amadeusa Mozarta
Ženski likovi u operi "Idomeneo" Wolfganga Amadeusa Mozarta
Manda Sviben
U ranom razdoblju skladanja opera Mozart je pisao stilom koji je bio prikladan za skladanje opera toga vremena. Sa svojih 25 godina napisao je operu Idomeneo koja je Mozartova prva zrela opera. Kada je skladao Idomenea imao je dovoljno životnog iskustva i zrelosti za dublju psihološku karakterizaciju svojih likova. U toj operi likovi više nisu samo shematske jednodimenzionalne figure.
Žice koje glazbu tvore
Žice koje glazbu tvore
Noami Konforta
Tijekom studiranja instrumenta violine, važan segment čini znanje o muzičkim žicama. Tragom produbljivanja tog znanja, ovaj rad sadrži kratki pregled povijest glazbenih žica, od prapovijesti do danas te pregled fizičkih datosti žica. Služeći se metodom intervjua i ankete, saznala sam važne informacije o suvremenoj industriji i proizvodnji žica te ustanovila važnost koju odabir žica ima za moje kolege, studentice i studente. Na moje su razmišljanje ponajviše utjecali gospođa...
Židovska kultura i tradicija u povijesti europske glazbe
Židovska kultura i tradicija u povijesti europske glazbe
Frano Martinčević
U ovoj pismenoj obrani pod naslovom „Židovska kultura i tradicija u povijesti europske glazbe“ sam u 7 poglavlja pokušao prikazati izniman značaj i utjecaj židovske kulture i tradicije na europsku. Ulaženje u ovako ozbiljnu i široku tematiku neizostavno je zahtijevalo doticanje širokog spektra opće povijesti Židova kao naroda i duhovnog aspekta koji je u mnogo čemu oblikovao židovsku kulturu i umjetnost kroz stoljeća. U ovom pismenom radu i obrani posebno mjesto...
Živi muzej popularne glazbe: etnografija tribute bendova u Hrvatskoj
Živi muzej popularne glazbe: etnografija tribute bendova u Hrvatskoj
Hana Zdunić
Tema ovog diplomskog rada obuhvaća kvalitativno istraživanje tribute bendova u Hrvatskoj. Prvi dio fokusira se na definiranje termina te analizu znanstvenog i javnog diskursa. Glavna problematika koja se proteže diskursom odnosi se na pitanja o autentičnosti, autorskom pravu i srodnim pravima, stvaranju i propitivanju različitih vrsta identiteta te tributeu kao baštinskom projektu popularne glazbe. Drugi dio posvećen je istraživanju razmjera glokalnih ...
Život i djela Franje Lučića
Život i djela Franje Lučića
Zlatko Prister
Život Franje Lučića vezan je uz ljude i prirodu lijepog turopoljskog kraja. Ta duboka emotivna veza opaža se u njegovim riječima prepunim zdravog humora, u njegovom pogledu na život, koji se odlikuje bistrinom i pravilnim shvaćanjem svih problema, i što je najvažnije, u njegovim djelima, iz kojih izbija narodni melos rodnog Turopolja.
Život i djela Franje Maćejevskog
Život i djela Franje Maćejevskog
Zija Kučukalić
Franjo Maćejovski bio je porijeklom Čeh, ali je još u mladosti napustio svoju domovinu i tragom svojih zemljaka došao u naše krajeve. Svoju novu domovinu on je vrlo brzo zavolio, te započeo svoj intenzivni muzički rad, na kojeg je naša sredina vršila neobično snažan utjecaj, pa radi toga o Franji Maćejovskom govorimo kao o našem umjetniku, kompozitoru i muzičaru.
Život i djelo Dietericha Buxtehudea
Život i djelo Dietericha Buxtehudea
Tatjana Matković
Tema ovog rada jest život i djelo najuglednijeg predstavnika sjevernonjemačkog baroka, te istodobno posljednjeg velikog skladatelja svoga doba – Dietericha Buxtehudea. Ovaj genijalni skladatelj kroz svoja djela otkriva svestranost i originalnost osobnosti, ali i iznimnu inventivnost. U ovom radu, uz njegov život i djelo, pisat ću i o načinu izvođenja njegovih djela, sa naglaskom na kraljicu instrumenata - orgulje.

Paginacija