završni specijalistički
Violinisti-skladatelji 19. stoljeća

Jelena Očasić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija
VI. odsjek za gudačke instrumente i gitaru