Paginacija

Alen Vađunec, truba : diplomski ispit
Alen Vađunec, truba : diplomski ispit
Alen Vađunec
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Alena Vađuneca (truba), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 9. lipnja 2020. Program prvog dijela ispita: 1. Orkestralna sola; 2. Joseph Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru (Allegro – Andante – Allegro). Drugi dio diplomskog ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 25. lipnja 2020. Program drugog dijela...
Ana Defar, violina : diplomski ispit
Ana Defar, violina : diplomski ispit
Ana Defar
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Ane Defar (violina), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 15. lipnja 2020. Program prvog dijela ispita: 1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu br. 4 u D-Duru, KV 218 (Allegro); 2. Jean Sibelius: Koncert za violinu u d-molu, op. 47 (Allegro moderato – Adagio di molto – Allegro ma non troppo). Drugi dio diplomskog ispita održan je na Muzičkoj akademiji u...
Ana Ivanov, violina : diplomski ispit
Ana Ivanov, violina : diplomski ispit
Ana Ivanov
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Ane Ivanov (violina), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 15. lipnja 2020. Program prvog dijela ispita: 1. W. A. Mozart: Koncert za violinu br. 5 u A-duru, KV 219 (Allegro aperto-Adagio-Allegro aperto); 2. A. Hačaturjan: Koncert za violinu u d-molu (Allegro con fermezza – Andante sostenuto – Allegro vivace). Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u...
Ana Korade, truba : diplomski ispit
Ana Korade, truba : diplomski ispit
Ana Korade
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Ane Korade (truba), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 1. 4. 2021. Program: 1. Johann Baptist Georg Neruda: Koncert za trubu u Es duru (Allegro – Largo – Vivace); 2. Orkestralna sola (B. Bartok: Koncert za orkestar; M. P. Musorgski: Slike s izložbe (Samuel Goldenberg und Schmuÿle)). Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje...
Ana Kovačić, saksofon : diplomski ispit
Ana Kovačić, saksofon : diplomski ispit
Ana Kovačić
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Ane Kovačić (saksofon), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 8. lipnja 2020. Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. sur. Program prvog dijela ispita: 1. Boris Papandopulo: koncert za saksofon; 2. Orkestralna sola. Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 13. ožujka 2021. Klavirska pratnja: Ivan Batoš,...
Ana Pavković, violina : diplomski ispit
Ana Pavković, violina : diplomski ispit
Ana Pavković
Diplomski ispit Ane Pavković (violina), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 18. 9. 2023. Program prvog dijela ispita: 1. Johann Sebastian Bach: Sonata za violinu solo br. 2 u a-molu, BWV 1003 (Grave – Fuga – Andante – Allegro); 2. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu br. 5 u A-duru, K. 219 (Allegro aperto – Adagio – Allegro aperto). Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj...
Ana Pešut, violina : diplomski ispit
Ana Pešut, violina : diplomski ispit
Ana Pešut
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Ane Pešut (violina), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Lhotka 12. 6. 2023. Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 30. 7. 2023. Klavirska pratnja: Petra Gilming, v. umj. sur. Mentor: red. prof. art. Goran Končar. Program: 1. J. S. Bach: Sonata za violinu br. 2 u a-molu; 2. S. Šulek: Studio; 3. F. Poulenc: Sonata za violinu i klavir; 4. P. de...
Andrea Pedron, udaraljke : diplomski ispit
Andrea Pedron, udaraljke : diplomski ispit
Andrea Pedron
Diplomski ispit Andrea Pedrona (udaraljke), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 25. 6. 2021. Gosti izvođači: Francesco Mazzoleni, Luka Ivir, Franko Štrbac, Emma Štern, Njomza Djaferi, Lucija Pejković. Mentorica: red. prof. art. Ivana Bilić. Program: 1. Igor Kuljerić: Chaccone; 2. Ted Hearne: Furtive Movements; 3. Peter Klatzow: Dances of Hearth and Fire; 4. Igor Kuljerić: Valzer; 5. Casey...
Ante Slišković, violina : diplomski ispit
Ante Slišković, violina : diplomski ispit
Ante Slišković
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Ante Sliškovića (violina), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 15. 9. 2021. Program prvog dijela ispita: 1. P. I. Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 35; 2. W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar u A-duru (I. st.). Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 29. 9. 2021. Program drugog dijela ispita: 1. J....
Ante Sočo, truba : diplomski ispit
Ante Sočo, truba : diplomski ispit
Ante Sočo
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Ante Soče (truba), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 1. 4. 2021. Program prvog dijela ispita: 1. Joseph Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru (Allegro – Andante – Allegro); 2. Orkestralna sola. Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Lhotka 17. 5. 2021. Program drugog dijela ispita: 1. Paul Hindemith: Sonata za trubu i klavir (Mit kraft...
Antonija Pisk, klavir : diplomski ispit
Antonija Pisk, klavir : diplomski ispit
Antonija Pisk
Diplomski ispit Antonije Pisk (klavir), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 28. 9. 2020. Mentor: red. prof. art. Hari Gusek. Program: 1. J. S. Bach/Wilhelm Kempff: Wir danken dir, Gott, wir danken dir; 2. L. van Beethoven: Sonata op. 57 u f-molu, ,,Appassionata’’ (Allegro assai – Andante con moto – Allegro ma non troppo); 3. B. Bersa: Ballabile; 4. F. Chopin: Etida op. 10, br. 8 u F-duru; 5. F. Chopin:...
Antun Ivić, klavir : diplomski ispit
Antun Ivić, klavir : diplomski ispit
Antun Ivić
Diplomski ispit Antuna Ivića (klavir), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 13. 3. 2021. Mentor: red. prof. art. Vladimir Babin. Program: 1. Johann Sebastian Bach - Franz Liszt: Fantazija i fuga u g-molu, BWV 542; 2. Ludwig van Beethoven: Sonata u C-duru, op. 53; 3. Maurice Ravel: Jeux d'eau; 4. Franz Liszt: La leggerezza; 5. Nicolo Paganini - Franz Liszt: La campanella; 6. Božidar Kunc: Reverie; 7. Milij...

Paginacija