Paginacija

Analiza Glazbe za žičane instrumente, udaraljke i čelestu, s posebnim osvrtom na glazbeni jezik Bele Bartoka
Analiza Glazbe za žičane instrumente, udaraljke i čelestu, s posebnim osvrtom na glazbeni jezik Bele Bartoka
Maurizia Brajković
Za Glazbu za žičane instrumente, udaraljke i čelestu možemo reći da je plod Bartokova zrelog stvaralačkog razdoblja, ali ujedno i sažetak njegova dugotrajnog stilskog razvojnog puta. Nezaobilazna je romantičarska karakteristika, kao odraz utjecaja nacionalnih škola iz razdoblja romantizma, inspiracija narodnom glazbom, koja je naročito prisutna u tematskom sadržaju drugog i četvrtog stavka. Također u okrilju romantizma svoje korijene pronalazi i tehnika tonskog slikanja, kojom...
Analiza Koncerta za klavir i orkestar op. 33 Dore Pejačević
Analiza Koncerta za klavir i orkestar op. 33 Dore Pejačević
Jelena Domazet
Prvi dio rada se osvrće na život i djelo Dore Pejačević. Središnji dio rada se odnosi na analizu Koncerta za klavir i orkestar op. 33, a naglaskom na formalnu analizu i prikaz tonalitetnog plana. Posljednji dio rada donosi harmonijsku analizu, putem koje se želi rekonstruirati harmonijski jezik i stil Dore Pejačević.
Analiza Kreutzerovih etida za violinu
Analiza Kreutzerovih etida za violinu
Nataša Veljak
Rad sadrži osnovne biografske podatke o Rodolpheu Kreutzeru i analize njegovih etida za violinu. Kreutzer je u 42 etide obradio temeljne elemente violinističke tehnike: funkcioniranje lijeve ruke, dvohvati, trileri, različiti potezi gudala, sinkronizacija lijeve i desne ruke...Njegove etide nisu samo materijal za savladavanje tehničkih elemenata kod sviranja violine, nego i muzikalne skladbe s kojima violinist, uz savladavanje tehničkih elemenata, razvija i osjećaj za frazu....
Analiza Kromatske fantazije i fuge J. S. Bacha
Analiza Kromatske fantazije i fuge J. S. Bacha
Ivana Novosel
U uvodnom dijelu rada bit će govora o općenitim obilježjima barokne polifonije te će se pojasniti karakteristike fantazije i fuge. Zatim slijedi analiza harmonijskog i formalnog sloja, da bi se na kraju, u zaključku, općenite značajke usporedile s nalazom ove specifične analize.
Analiza Lisztovog ciklusa "Tri Petrarkina soneta"
Analiza Lisztovog ciklusa "Tri Petrarkina soneta"
Matija Meić
Iznimna ljepota, virtuoznost, uska povezanost sa talijanskom operom, bogata i strastvena poezija, te ekspresivna sinergija pjevačke i klavirske dionice potaknuli su me da se sa velikim veseljem prihvatim proučavnanja ovog, u svijetu umjetničkih pjesama vrlo neobičnog ciklusa. U analizi se nadam pojasniti prožetost Petrarkinog tekstualnog predloška sa Lisztovom glazbom, istražiti formu i motivički radi skladatelja, te ustanoviti vezu sa kasnijim Lisztovim djelima koja se bave sličnom...
Analiza Requiema op. 48 Gabriela Fauréa
Analiza Requiema op. 48 Gabriela Fauréa
David Batinić
Ovaj rad se dotiče ne samo glazbeno-formalne analize Fauréovog Requiema već je autor pokušao prikazati širu sliku nastanka ovog remek-djela. Prvenstveno se to odnosi na vrijeme nastanka i vrijeme djelovanja kompozitora koji se nalazi na nesvakidašnjoj prekretnici kasnog romantizma i impresionizma. Međutim, Fauré nije skladatelj koji se nalazi in loco, već kao i svi veliki skladatelji osluškuje društvene promjene koje ga okružuju. Simbolizam u književnosti, začetci impresionizma...
Analiza Romance u F-duru Ludwiga van Beethovena i Elegije Rudolfa Matza
Analiza Romance u F-duru Ludwiga van Beethovena i Elegije Rudolfa Matza
Franjo Pećarić
Cilj ovog rada je doprinos nastavi tambure kao glazbeno-praktiĉnoj, ali i glazbeno-pedagoškoj disciplini. Rad obuhvaća glazbeno stvaralaštvo Ludwiga van Beethovena i Rudolfa Matza. Primarni naglasak stavljen je na harmonijsku i interpretativnu analizu Beethovenove Romance u F-duru i Matzove Elegije. Na kraju rada iznesene su zakljuĉne misli o razlikama izmeĊu navedenih skladbi i naĉinu interpretacije na tamburi bisernici, kao i interpretaciji drugih skladbu izvorno pisanih za druge...
Analiza Simfonijskog diptihona Blagoja Berse
Analiza Simfonijskog diptihona Blagoja Berse
Vesna Nicole Šimičević
Prvi dio rada donosi formalnu i harmonijsku analizu simfonijske pjesme Sablasti, dok se u drugom dijelu provode slični postupci za analizu simfonijske pjesme Sunčana polja. Zasebno se autorica osvrnula i na program ovih simfonijskih pjesama.
Analiza Sonate br. 2 u cis-molu, op. 27 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br. 2 u cis-molu, op. 27 Ludwiga van Beethovena
Stanislav Ferlin
Prvi dio rada se osvrće na život i djelo Ludwiga van Beethovena. Središnji dio rada se odnosi na formalnu i harmonijsku analizu klavirske sonate op. 27 Ludwiga van Beethovena.
Analiza Sonate br. 2 u d-molu, op. 31 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br. 2 u d-molu, op. 31 Ludwiga van Beethovena
Marko Jašek
Sažetak: Uvodni dio rada se u kratkim crtama osvrće na život i djelo Ludwiga van Beethovena, a zatim slijedi analiza Sonate br. 2 u d-molu, op. 31.
Analiza Sonate br. 21 u C-duru op. 53 Waldstein Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br. 21 u C-duru op. 53 Waldstein Ludwiga van Beethovena
Zdravko Miladin
Diplomski rad sadrži biografske podatke o skladatelju Ludwigu van Beethovenu te detaljnu harmonijsku i formalnu analizu njegove Sonate br. 21 u C-duru op. 53 pod nazivom Waldstein sonata.
Analiza Sonate br.12 u As-duru op.26 Ludwiga van Beethovena
Analiza Sonate br.12 u As-duru op.26 Ludwiga van Beethovena
Tomislav Kovačić
Kako bismo što detaljnije upoznali osobnost i značaj nekog skladatelja u povijesti glazbe nužno je, ne toliko analizirati njegov život, koliko ono što je kao glazbenik kroz svoj život stvorio. Analizom klavirske sonate br.12 u As-duru bit će zanmljivo vidjeti tehniku skladanja Ludwiga van Beethovena, te njegov utjecaj na razvoj glazbe uopće. U analizi je posebna pozornost posvećena obliku, harmoniji i polifoniji, kao i tijeku sonatnog ciklusa kroz svaki stavak posebno.

Paginacija