Paginacija

Zborsko dirigiranje s posebnim osvrtom na dirigiranje dječjim i mješovitim zborom
Zborsko dirigiranje s posebnim osvrtom na dirigiranje dječjim i mješovitim zborom
Ljiljana Paraman
Rad obrađuje probleme vođenja dječjeg i mješovitog zbora (organizacija zbora, vrste dječjeg zbora, kako provesti audiciju, tehnike disanja i uzimanja daha, artikulacija, intonacij, ritmički problemi, glazbena fraza, rad na partituri). Na kraju rada obrađeni su primjeri skladbi - Ave Maria Zoltana Kodalyja za dječji zbor, te Adoramus Te W. A. Mozarta i Nachtwache I. J. Brahmsa za mješoviti zbor.
Zborsko stvaralaštvo Miroslava Magdalenića
Zborsko stvaralaštvo Miroslava Magdalenića
Klaudija Jurčec
Prvi dio rada se osvrće na život i djelo Miroslava Magdalenića, drugi dio donosi popise njegovih zborskih skladbi i ostalih djela. Središnji dio rada odnosi se na analizu kompozicija "Slike iz Međimurja", "II. Rukovjet" i "Međimurje malo". Analizira se motivsko-tematski rad i tonalitetni plan.
Zborsko stvaralaštvo Rudolfa Matza
Zborsko stvaralaštvo Rudolfa Matza
Olga Jakšić
Nakon uvodnog dijela koji razmatra prilike u Matzovo vrijeme, slijedi analiza Matzova ciklusa zborskih skladbi pod naslovom Faun, koji je nastao na predložak Vladimira Nazora.
Zdravstveni problemi glazbenika instrumentalista
Zdravstveni problemi glazbenika instrumentalista
Marta Havliček
Zdravstveni problemi glazbenika među kojima prevladavaju strah od nastupa, stres, bolni simptomi, sindrom prenaprezanja i motorički poremećaji koji su kod glazbenika profesionalne bolesti ili bolesti vezane uz rad, sve su češće područje djelovanja medicine rada: pojačavaju se metode dijagnostike i liječenja, raste svjesnost o specifičnim problemima vezanim uz profesiju i način života profesionalnih glazbenika te unapređuje provođenje zdravstvenog preventivnog programa. Briga za...
Zlatko Grgošević kao glazbeni pisac
Zlatko Grgošević kao glazbeni pisac
Nada Bezić
U razdoblju koje su omeđila dva svjetska rata Hrvatskoj se o glazbi mislilo, razgovaralo i raspravljalo više nego ikad ranije. Zlatko Grgošević je posjedovao kritičarski duh - razmišljanje o glazbi (ili o muzičkoj sredini) povezivao je s preispitivanjem, prozivao krivce, nudio rješenja, pozivao sumišljenike na suradnju. Nije se odnosio kriitčki samo prema svojoj (muzičkoj) sredini, nego i prema velikom dijelu svekolike glazbe, pa i prema svojim skladbama. Uz sintagmu "glazbeni...
Znakovi... Fragmenti...
Znakovi... Fragmenti...
Dalibor Davidović
Rad preispituje sliku koju su o Milu Cipri stvorili autori koji su o skladatelju već pisali. Kroz ponovni izravni kontakt s Ciprinim kompozicijama (analiza) i iščitavanje zabilježenih Ciprinih misli o glazbi autor rada donosi vlastite, nove zaključke.
Značaj Mozartovih sonata u nastavi klavira
Značaj Mozartovih sonata u nastavi klavira
Jelena Ivanović
Možemo reći da je "nestašni" Mozart oduvijek "kamen spoticanja" svim glazbenicima, počevši od solista, komornih muzičara ili dirigenata pa je zato odnos prema njegovoj glazbi specifičan. Naime, na svijetu teško da se mogu naći natječaji za violinu, klavir, pjevanje, ili audicije za prijem profesionalnih glazbenika na kojima izvođač ne mora pokazati filigransku tehniku, čistoću intonacije i ljepotu tona odnosno profinjenu muzikalnost koja se očituje u Mozartovoj jednostavnost i...
Značaj i uloga Lied-a u vokalnoj pedagogiji
Značaj i uloga Lied-a u vokalnoj pedagogiji
Bojan Fuštar
Lied koji obiluje bogatstvom fraze, melodije i stihova te tzv. unutarnjeg proživljavanja može itekako dobro doći pjevaču u daljnjem školovanju na akademiji, kod operne glume i kasnije kod pjevanje opernih arija. Upravo je u tome njegov značaj i zato igra veoma bitnu ulogu u vokalnoj pedagogiji.
Značaj i utjecaj opere Ero s onoga svijeta  na hrvatsko glazbeno stvaralaštvo
Značaj i utjecaj opere Ero s onoga svijeta na hrvatsko glazbeno stvaralaštvo
Matej Predojević Petrić
Rad ne sadrži sažetak.
Značaj orgulja u stvaralaštvu bečkih klasičara
Značaj orgulja u stvaralaštvu bečkih klasičara
Ivo Mrvelj
Orguljsko stvaralaštvo bečkih klasičara – Josepha Haydna (1732. – 1809.), Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756. – 1791.) i Ludwiga van Beethovena (1770. – 1827.) – doima se prilično oskudnim u odnosu na njihova druga djela kao što su brojne klavirske sonate, gudački kvarteti ili simfonije, iako je poznato da su sva tri skladatelja dolazila u doticaj s orguljama i djelovali kao orguljaši. Svrha je ovog diplomskog rada rasvijetliti povijesne okolnosti koje su dovele do razmjerno...
Značenje i karakteristike Alexanianovog izdanja Bachovih suita
Značenje i karakteristike Alexanianovog izdanja Bachovih suita
Ivan Poljanšek
Suprotno Alexanianu mnogi suvremeni teoretičari i pedagozi prihvatili su u cijelosti onu nerevidiranu Casalsovu tenhiku, koje se je i on sam već bio djelomično odrekao i počeli razvijati tehniku lijeve ruke u pravcu violinske tehnike, pri čemu su prešli u ekstrem. Izdavanjem vlastite škole u Parizu 1910. godine Alexanian je utemeljio i formulirao sve ono što je Casals donio, rješavajući niz problema lijeve i desne ruke koji do tada nigdje nisu bili tretirani ili su bili tretirani...
Zorna pomagala
Zorna pomagala
Kira Karlova-Roša
Nastava svakog pojedinog predmeta postavlja ciljeve i zadatke u skladu s jedinstvenim ciljem sveukupnog odgojno-obrazovnog procesa. U nastavi muzičkog odgoja princip zornosti je jedan od centralnih principa u nastavi. Tako svi nastavni postupci u muzičkom odgoju trebaju polaziti od promatranja odnosno slušanja konkretnih pojava, stvari i činjenica: od slušanja tonova, ritmova, melodija, akorda, itd.

Paginacija