diplomski rad
Pjesnički predlošci i znakovitosti njihova uglazbljivanja na primjeru zbirke "Amorosi concetti", libro terzo, opus 7, Venecija 1616. Tomasa Cecchinia

Iva Lovrec (1990)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija