diplomski rad
Svadbeni običaj u Šijačiji: pjesme i kola kao predložak puhačkom kvintetu

Dominik Škrabal (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija