master's thesis
Svadbeni običaj u Šijačiji: pjesme i kola kao predložak puhačkom kvintetu

Dominik Škrabal (2012)
University of Zagreb
Music Academy