diplomski rad
Ishodišta atonalnosti i dodekafonije

Nataša Husadžić (1993)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija