master's thesis
Ishodišta atonalnosti i dodekafonije

Nataša Husadžić (1993)
University of Zagreb
Music Academy