Pages

Zagrebački nakladnici muzikalija od 19. st. do početka Drugog svjetskog rata s naglaskom na nakladu Julija Albinija
Zagrebački nakladnici muzikalija od 19. st. do početka Drugog svjetskog rata s naglaskom na nakladu Julija Albinija
Marina Stanić
Tema izdavaštva muzikalija jedna je od manje zastupljenih tema u našim muzikološkim istraživanjima, možda zbog toga što na neki način iziskuje rad koji odudara od ustaljene muzikološke metodologije. Ne iziskuje klasične metode poput analize, već su u ovoj fazi potrebna preliminarna sređivanja i sistematiziranja takve građe. Tu građu možemo promatrati iz različitih kutova: kao skup pojedinačnih cjelina, kao predmete moguće zvučne interpretacije ili pak kao djela povezana...
Zajčeve uvertire
Zajčeve uvertire
Marijan Milić
Rad se u uvodnom dijelu osvrće na život i djelo Ivana pl. Zajca. Središnji dio rada se odnosi na analizu dijela Zajčevog ukupnog opusa koji se odnosi na uvertire.
Zaljubljeni akrobat/Acrobat in love
Zaljubljeni akrobat/Acrobat in love
Ivana Kiš
Rad sadržava kompoziciju Zaljubljeni akrobat/Acrobat in love, za saksofon, limene puhače, gudače, harfu i udaraljke. Kompozicija ima 3 stavka (brzi, spori, brzi).
Zamagljeno nebo - poetski predlošci udaraljkaškog orkestra
Zamagljeno nebo - poetski predlošci udaraljkaškog orkestra
Kaja Farszky
Tema diplomskog rada usko je povezana s programom diplomskog koncerta. Kompozicije To The Earth Frederica Rzewskog, Apollo Dariusza Przybylskog, aranžman za marimbu završnog korala Jesus bleibet meine Freude kantate BWV 147 Johanna Sebastiana Bacha, Riossum Sergea Foliea te Gormandizer Igora Lešnika povezuje poezija kao indirektan ili direktan razlog njihova nastajanja. Ovaj diplomski rad bavi se područjem udaraljkaškog teatra koji predstavlja dio suvremenog glazbenog teatra...
Zastupljenost i suodnos nastavnih područja predmeta Harmonija u hrvatskim srednjim glazbenim školama
Zastupljenost i suodnos nastavnih područja predmeta Harmonija u hrvatskim srednjim glazbenim školama
Ines Lončar
Cilj je ovoga rada rasvijetliti didaktičko-metodičku problematiku predmeta Harmonija i pritom ostvariti uvid u izvođenje nastave Harmonije u trima hrvatskim srednjim glazbenim školama. U teorijskom su dijelu rada, analizom znanstvene i stručne literature te obrazovnopolitičkih dokumenata kojima se regulira nastava Harmonije u okviru glazbenoga obrazovanja, razjašnjeni pojmovi koji su ključni za kvalitetno promišljanje, planiranje i izvođenje toga predmeta. U empirijskom je dijelu...
Začeci strukturalizma u polifonoj misli
Začeci strukturalizma u polifonoj misli
Vlasta Vrandečić
Rad istražuje poveznice među periodima povijesti glazbe, pokušava donijeti zaključke o zajedničkim osobinama glazbenog razmišljanja neovisno o izboru glazbenog materijala.
Zbirka muzičkih djela knjižnice Udina Algarotti
Zbirka muzičkih djela knjižnice Udina Algarotti
Bojana Ivančević
Rad nudi opći pogled na Knjižnicu i njezina sabirača Nikolu Udinu Algarottija, pregled historijata i općih karakteristika Knjižnice, aktualno stanje Knjižnice i njene muzičke zbirke, te se posljednji dio rada odnosi na stručno-analitički katalog zbirke.
Zborna muzika u Hrvatskoj poslije Drugog svjetskog rata
Zborna muzika u Hrvatskoj poslije Drugog svjetskog rata
Miroslava Hadžihusejnović-Valašek
Rad se može podijeliti u tri dijela, koja obrađuju: "masovne pjesme", "obrade narodnih napjeva" i "zborne kompozicije". Iz zaključka: Pri oblikovanju svojih djela kompozitori su nastojali da im ostvarenja ne zaostaju za tokovim asuvremenosti, ali su ujedno pokušali formirati muzički jezik koji bi nosio pečat naše nacionalnosti. Pojedini kompozitori izgradili su svoj individualni stil vokalnog izražavanja.
Zborovi Vatroslava Lisinskog
Zborovi Vatroslava Lisinskog
Vlado Špoljarić
"Životni uvjeti, kao i društvene promjene slomile su Lisinskoga prije vremena. Ali sigurno je da je kao umjetnička ličnost našao sebe, da je našao pravac kojim je trebao da ide, a time pokazao kasnijim generacijama kako treba stvarati da bi se na muzičkom području govorilo jezikom svoga naroda, o njegovim borbama, stradanjima i idealima."
Zborovi i solo-popijevke Vladimira Stahuljaka
Zborovi i solo-popijevke Vladimira Stahuljaka
Sanja Vlahović
Cilj ove radnje je prikazati vokalni opus Vladimira Stahuljaka, te ga smjestiti u okvir njegova vremena. Djela Vladimira Stahuljaka čuvaju se u muzeju u Petrinji, Arhivu HGZ-a, u ostavštini društva Kolo i u depou NSB-a.
Zborski amaterizam u križevačkoj regiji
Zborski amaterizam u križevačkoj regiji
Gordana Božić
Prvi dio se osvrće na povijest Križevaca i povijest gradskog kulturnog života. Središnji dio rada prezentira djelovanje društava "Zvono" i "Kalnik", u razdoblju od kraja 19. stoljaća do danas.
Zborsko dirigiranje s posebnim osvrtom na dirigiranje dječjim i mješovitim zborom
Zborsko dirigiranje s posebnim osvrtom na dirigiranje dječjim i mješovitim zborom
Ljiljana Paraman
Rad obrađuje probleme vođenja dječjeg i mješovitog zbora (organizacija zbora, vrste dječjeg zbora, kako provesti audiciju, tehnike disanja i uzimanja daha, artikulacija, intonacij, ritmički problemi, glazbena fraza, rad na partituri). Na kraju rada obrađeni su primjeri skladbi - Ave Maria Zoltana Kodalyja za dječji zbor, te Adoramus Te W. A. Mozarta i Nachtwache I. J. Brahmsa za mješoviti zbor.

Pages