diplomski rad
Vokalna lirika Huga Wolfa - neki aspekti stila
na primjerima iz "Španjolske pjesmarice" - duhovne pjesme

Ivančica Hinek (1996)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija