Paginacija

Analiza dječjih zborskih kompozicija s osobitim osvrtom na kajkavsko govorno područje
Analiza dječjih zborskih kompozicija s osobitim osvrtom na kajkavsko govorno područje
Marija Ribić
Svaka aktivnost koja se sprovodi kod djece recipročno utječe na njihov odgoj. Skladno i kultivirano pjevanje utječe na dijete da ono postane umjereno u govoru i kretnji i kulturno u ponašanju, razvija u njega estetske osjećaje i stvara osnove za formiranje njegova muzičkog ukusa. Ono pridonosi razvoju muzičkih sposobnosti djece, muzičkog sluha, osjećaja za ritam, muzičkog pamćenja i razvoju glasovnih mogućnosti djece.
Analiza fuga iz zbirke 24 preludija i fuga Dmitrija Šostakoviča
Analiza fuga iz zbirke 24 preludija i fuga Dmitrija Šostakoviča
Martina Belković
Prvi dio rada ukratko se osvrće na život i djelo Dmitrija Šostakoviča. Središnji dio rada zauzima analiza fuga iz zbirke 24 preludija i fuga. Ukratko su predstavljene zajedničke značajke svih fuga, a zatim se analizira svaka zasebno. Zaključak rada donosi elemente iz analize na temelju kojih se može suditi o značajkama Šostakovičeva stila općenito.
Analiza fuga zbirke 24 preludija i fuge op. 87 D. Šostakoviča
Analiza fuga zbirke 24 preludija i fuge op. 87 D. Šostakoviča
Slavica Iverac
Rad predstavlja analizu odabranih fuga iz zbirke preludija i fuga op. 87 Dmitrija Šostakoviča. Osobita je pažnja usmjerena na upotrebu tonaliteta i otklon od tradicionalnih elemenata fuge.
Analiza i dirigentski pristup Mozartovim motetima
Analiza i dirigentski pristup Mozartovim motetima
Saša Štimac
Prvi dio rada osvrće se na život i djelo W. A. Mozarta, s osobitim naglaskom na crkvena djela. Središnji dio rada zahvaća analiza dirigentskog pristupa djelima scande coelli limina KV 34 i Exultate, jubilate KV 165.
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije
Vatroslav Dušević
Rad nosi harmonijsku i formalnu analizu odabranih stavaka iz simfonija velikih klasičara i romantičara - Ludwiga van Bethovena (Prva simfonija u C-duru), Franza Schuberta (Peta simfonija u B-duru) i Johannesa Brahmsa (Prva simfonija u c-molu).
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Analiza izabranih djela iz klavirskog opusa Mila Cipre
Sofija Lakić
Rad donosi analizu odabranih klavirskih djela Mila Cipre: Sonatine za klavir u d-molu, Druge suite za klavir (1940), Jedanaest varijacija na pučki napjev iz Bosne, Ronda, Sonate za klavir (1954) i Pet preludija za klavir (1945-1973).
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
Martina Baumiler
Glazbena izvedba je zbog svoje apstraktnosti i nematerijalnosti vrlo nezahvalna za bilo kakvu analizu. Svatko tko iznova pristupa njezinom objašnjenu naći će se razapet izmeĎu definicija koje nam nalaţe povijest i vlastitih ideja. Tema ovog rada osvještavanje je problema interpretacije - jer iako mnogi smatraju izvoĎenje kao moment koji prirodno dolazi sviračima, postupak kojim se dolazi do završne spoznaje nije čisto prirodan već smiono zamišljen i ostvaren. Čovjek je po...
Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Analiza klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina
Ivor Prajdić
Opus klavirskih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina u svojoj obimnosti i složenosti predstavlja velik analitički izazov i stoga je izabran kao predmet proučavanja u ovom radu. Ipak, zbog primjerenosti opsega rada, analizirane su prve četiri kompozitorove sonate koje čine logičnu cjelinu (trećinu opusa sonata). Saznanja stečena o njegovom ranom stilu mogu biti znatna pomoć u daljnjem proučavanju njegovog opusa i bez tih znanja je analiza djela nastalih u njegovom kasnom...
Analiza koncerta za mješoviti zbor Alfreda Schnittkea
Analiza koncerta za mješoviti zbor Alfreda Schnittkea
Lucija Juričić
Tema ovog diplomskog rada je analiza Koncerta za mješoviti zbor Alfreda Schnittkea. Koncert ima četiri stavka od kojih je svaki drugačije oblikovan. Tekst preuzet iz Knjige tužaljki uvelike je utjecao na mikrostrukturu stavaka, pa i na sam oblik. Skladatelj upotrebljava jednostavne motive koji se protežu kroz sve stavke te ih maksimalno iskorištava.
Analiza lika Desdemone u operi "Otello" Giuseppea Verdija
Analiza lika Desdemone u operi "Otello" Giuseppea Verdija
Silvija Pleše
Ovaj diplomski rad bavi se analizom lika Desdemone iz opere Otello Giuseppea Verdija. Najprije su prikazani životopisi G. Verdija i njegova libretista Arriga Boita te njihova suradnja na opernom djelu Otello. Dalje se govori o povijesti nastanka same opere te se iznose neke zanimljivosti o njoj. Ukratko se navode činjenice o piscu Williamu Shakespeareu i njegovu utjecaju na Verdijevo stvaralaštvo. Analizirana je drama Othello i lik Desdemone iz tog djela. Desdemona kao lik opere analizira...
Analiza likova iz bajke "Pepeljuga" u izabranim operama
Analiza likova iz bajke "Pepeljuga" u izabranim operama
Dora Knezović
U ovom radu provedena je analiza likova iz odabranih opernih djela, libreta kojih se zasnivaju na bajci o Pepeljugi. Odabrane su četiri opere (Cenerentola Gioachina Rossinija, Cendrillon Julesa Masseneta, Cendrillon Pauline Viardot i Cinderella Alme Deutscher), koje su nastale u različitim glazbenim okruženjima, a zajednička im je poveznica upravo libreto s istom temom. Analiza likova temelji se na trima aspektima, a to su psihološka karakterizacija lika, uloga lika na sceni i glavne...
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Analiza odabranih skladbi hrvatskih skladatelja za gitaru u razdoblju nakon 1970. godine
Srđan Bulat
Analiza skladbi suvremenih hrvatskih skladatelja za gitaru predstavlja spoj intenzivnog bavljenja koncertnom djelatnošću i individualnih interpretativnih opisa skladbi koje predstavljaju iznimno vrijedan doprinos suvremenoj hrvatskoj klasičnoj glazbi. Kroz prije svega interpretativnu analizu odabranih djela, prikazao sam neke od najboljih primjera suvremene literature za klasičnu gitaru kao solistički instrument. Razdoblje nakon 1970. godine predstavlja najplodnije razdoblje u razvoju...

Paginacija