Paginacija

Život i rad Elly Bašić
Život i rad Elly Bašić
Nada Miloš Prišćan
Elly Bašić glazbena je pedagoginja koja je osnovala Funkcionalnu glazbenu školu. Njezina metodika je u mnogočemu inovativna i drugačija od metodike u redovnim glazbenim školama. Bila je pobornica stava da je svako dijete potencijalan umjetnik i da se svakom djetetu treba omogućiti razvoj svojih specifičnih glazbenih sposobnosti, ma kako te sposobnosti bile skromne. Također, željela je postići da se djeci u sklopu glazbene škole pristupa na cjelovitiji način i na „djetetovom...
Život i rad Elly Bašić, Funkcionalna glazbena škola, glazbena pedagogija
Život i rad Elly Bašić, Funkcionalna glazbena škola, glazbena pedagogija
Nada Miloš Prišćan
Elly Bašić glazbena je pedagoginja koja je osnovala Funkcionalnu glazbenu školu. Njezina metodika je u mnogočemu inovativna i drugačija od metodike u redovnim glazbenim školama. Bila je pobornica stava da je svako dijete potencijalan umjetnik i da se svakom djetetu treba omogućiti razvoj svojih specifičnih glazbenih sposobnosti, ma kako te sposobnosti bile skromne. Također, željela je postići da se djeci u sklopu glazbene škole pristupa na cjelovitiji način i na „djetetovom...
Život i stvaralaštvo Johanna Sebastiana Bacha
Život i stvaralaštvo Johanna Sebastiana Bacha
Elizabeta Palić
Diplomski rad osim biografskih podataka o životu i stvaralaštvu Johanna Sebastiana Bacha predstavlja i formalnu te interpretativnu analizu Ciaccone za violinu solo.
Život kao umjetnost: neki aspekti skladateljskih nazora Johna Cagea
Život kao umjetnost: neki aspekti skladateljskih nazora Johna Cagea
Lana Puclin
Pojava i djelovanje Johna Cagea u glazbi 20. stoljeća prdstavlja značajan korak u istraživanju novih načina slušanja i stvaranja glazbe. On je preko svojih djela nastojao proširiti granice glazbe i umjetnosti, uvijek tragajući za novim rješenjima koja bi mu omogućila nove ideje i koncepcije. Ovaj rad nastojao je osvijetliti samo neke aspekte Cageovih skladateljskih nazora koji polaze od najosnovnije koncepcije - shvaćanje života kao umjetnosti. Umjetnost, tj. glazba, za Cagea...

Paginacija