Paginacija

Beethoven i sonate za klavir i violinu
Beethoven i sonate za klavir i violinu
Luka Softić
Rad istražuje Beethovenove sonate za violinu i klavir, i to prvenstveno njihov utjecaj na razvoj violinističke literature, tehnike i stila, kao i na formu sonate. Imajući to u vidu u drugom sam poglavlju istražio utjecaje na nastanak ovih djela, kako od strane kompozitora, tako i svirača, u prvom redu violinista. U trećem poglavlju se bavim razvojem sonate u klasičnom periodu, te Beethovenovim ranim djelima za violinu i klavir, a u četvrtom dijelu sam se fokusirao na analizu svake od...
Beethoven piano sonata No. 8 opus 13
Beethoven piano sonata No. 8 opus 13
Satoko Takahashi
Rad donosi u kratkim crtama životopis Ludwiga van Beethovena, zatim osvrt na Beethovenov stil i glazbene inovacije, osobito u sonati (sonatnom obliku). Drugi dio posvećen je Klavirskoj sonati br. 8, op. 13, te je naglasak na analizi forme, tehničkih postupaka i interpetacijskih aspekata.
Beethovenova posljednja sonata: problem interpretacije
Beethovenova posljednja sonata: problem interpretacije
Stipe Bilić
Odabir analize Beethovenove posljednje sonate za temu diplomskog rada bio je praktične naravi budući da istu već izvjesno vrijeme pripremam i za svoj diplomski ispit na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Neiscrpna vrijednost te sonate (i ne samo te Beethovenove sonate) rezultirala je bogatom literaturom, nudeći mi tako raznovrsne poticaje u samom pristupu temi i strukturi rada. U tome smislu rad ne smatram pretencioznim već svojevrsnim nastavkom na ono što je dosad o ovoj temi iskazano.
Beethovenove klavirske sonate - Beethovenov intimni dnevnik
Beethovenove klavirske sonate - Beethovenov intimni dnevnik
Manuela Šimunović
Autorica diplomskog rada Beethovenove sonate smješta u kontekst njihova nastanka, dakle uzela je u obzir prilike u kojima je skladatelj živio, njegove poteškoće s osjetilom sluha koje su konačno prerasle u gluhoću, te se osvrnula na njegovu duhovnu stranu i filozofiju života.
Bela Bartok: Koncert za violu i orkestar
Bela Bartok: Koncert za violu i orkestar
Amalija Kokeza
Diplomski rad podijeljen je u tri poglavlja: prvo poglavlje donosi biografske podatke o skladatelju Béli Bartóku; drugo poglavlje donosi formalnu i interpretativnu analizu njegovog Koncerta za violu i orkestar, a treće poglavlje osvrće se na sam nastanak skladbe te daje interpretativnu analizu autorice.
Bela Bartok: Mikrokozmos
Bela Bartok: Mikrokozmos
Tihana Arvaj
Sviranje instrumenta jest proces stjecanja vještina koji se ne može izravno kontrolirati jer se odvija na proprioceptivnoj razini. Kada učenik započne s procesom učenja instrumenta taj se proces odvija prema individualnim mogućnostima, psihičkim i fizičkim predispozicijama svakog pojedinog učenika. Brzina, kontinuitet i efikasnost procesa učenja zavisna je o razini motivacije, unutarnje i/ili vanjske, kao i učiteljevoj upućenosti u metodiku podučavanja i angažmanu u...
Benny Goodman: Od jazza do klasike
Benny Goodman: Od jazza do klasike
Alen Kundih
Benny Goodman je prvi veliki ˝bijeli˝ jazz glazbenik. Svirao je klarinet i imao svoj orkestar. U vrlo ranoj dobi naučio je svirati klarinet u Hull House ansamblu te počeo profesionalno raditi već kao dijete. Kada je imao 16 godina pridružio se jednom big bandu Bena Pollacka s kojim je snimio prvu ploču 1926. godine. Nakon smrti oca Davida, Benny napušta orkestar te odlazi u New York. 1932. godine formira svoj big band u New Yorku (The Benny Goodman Orchestra). Iste godine je...
Bečki način ugađanja kontrabasa
Bečki način ugađanja kontrabasa
Ivan Domović
U svom diplomskom radu bavit ću se Bečkim ugađanjem kontrabasa. Kroz rad ću objasniti ranu povijest tj. preteču kontrabasa, izgled i građu bečkog kontrabasa i razlike između preteče i bečkog kontrabasa. Jedna od važnijih promjena tog doba bila je redukcija žica na instrumentu. U sljedećem podnaslovu bavit ću se bečkom kontrabasističkom školom jer je u to vrijeme kontrabas po prvi puta doživio procvat. Na kraju navodim neke od najvažnijih skladatelja tog doba koji su...
Bilješke o klavirskoj muzici u Hrvatskoj
Bilješke o klavirskoj muzici u Hrvatskoj
Branka Antić
Skladatelji na koje se autorica u ovom radu fokusira su slijedeći: Josip Štolcer Slavenski, Marko Tajčević, Milo Cipra, Božidar Kunc, Boris Papandopulo. Završnu vremensku granicu autorica je postavila kod 1930. godine, što znači da rad uključuje i manji dio djela nekih drugih skladatelja, ali ne sva djela (ovo se odnosi na Antuna Dobronića i Božidara Širolu).
Bolesti profesionalnih glazbenika
Bolesti profesionalnih glazbenika
Petar Kvesić
U radu su opisani problemi profesionalnih glazbenika. Tema prvog poglavlja su mišićno-koštani i ţivĉano mišićni poremećaji kao najĉešći oblici poremećaja. U središnjem dijelu rada fokalna distonija kao najteţi oblik poremećaja detaljno je opisana kroz neposredno iskustvo gitarista Juraja Majstorovića. U zakljuĉku su izdvojeni savjeti i preporuke medicinskih struĉnjaka te glazbenika koji su se suoĉavali s ozljedama, odnosno s oboljenjima svojstvenim profesionalnim glazbenicima.
Bolesti profesionalnih glazbenika
Bolesti profesionalnih glazbenika
Petar Kvesić
U radu su opisani problemi profesionalnih glazbenika. Tema prvog poglavlja su mišićno-koštani i ţivĉano mišićni poremećaji kao najĉešći oblici poremećaja. U središnjem dijelu rada fokalna distonija kao najteţi oblik poremećaja detaljno je opisana kroz neposredno iskustvo gitarista Juraja Majstorovića. U zakljuĉku su izdvojeni savjeti i preporuke medicinskih struĉnjaka te glazbenika koji su se suoĉavali s ozljedama, odnosno s oboljenjima svojstvenim...
Bolesti profesionalnih glazbenika uzrokovane sviranjem, liječenje i prevencija
Bolesti profesionalnih glazbenika uzrokovane sviranjem, liječenje i prevencija
Tadea Filipa Mamić
Veliki broj profesionalnih glazbenika izvođača tijekom svog života prolazi kroz mnoge neugodnosti vezane uz zdravlje mišićno - koštanog sustava. Zanemarivanjem i zapostavljanjem početnih „prolaznih“ simptoma, mogu se pojaviti ozbiljnije i neizlječive bolesti koje ograničavaju nastavak bavljenja glazbom, a tako i svakodnevni život glazbenika. Proučavanjem i analizom mogućih čimbenika koji pridonose razvoju određenih ozljeda, možemo podići razinu svjesnosti tijekom...

Paginacija