Paginacija

Boris Papandopulo: Horoskop. Plesna suita za dva klavira i udaraljke, op. 52 (studenti i profesori Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 22. 11. 2017.)
Boris Papandopulo: Horoskop. Plesna suita za dva klavira i udaraljke, op. 52 (studenti i profesori Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 22. 11. 2017.)
Dalibor Cikojević
Zrinka Ivančić Cikojević
Ivan Krpan
Paula Ropuš
Petra Kukavica
Petra Bugarin
Ivana Bilić
Nicolas Krbanjevic
Boris Papandopulo
Koncert je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 22. 11. 2017. Izvođači: red. prof. art. Dalibor Cikojević (klavir), Zrinka Ivančić Cikojević, v. umj. sur. (klavir), Ivan Krpan (klavir), Paula Ropuš (klavir), Petra Kukavica (klavir), Petra Bugarin (klavir), izv. prof. art. Ivana Kuljerić (udaraljke), Nicolas Krbanjevic (udaraljke). Program: Boris Papandopulo: Horoskop. Plesna suita za dva klavira i udaraljke, op. 52 (Predigra – Ovan – Bik –...
Božan Bejo, klarinet : drugi dio diplomskog ispita
Božan Bejo, klarinet : drugi dio diplomskog ispita
Božan Bejo
Ivan Batoš
Martin Krpan
Teodora Sucala-Matei
Tajana Škorić
Iva Ilakovac
Alban Berg
Béla Kovács
Johannes Brahms
Drugi dio diplomskog ispita Božana Beje (klarinet), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 27. 6. 2022. Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. sur. Gosti izvođači: Martin Krpan (violina), Teodora Sucala-Matei (violina), Tajana Škorić (viola), Iva Ilakovac (violončelo). Mentor: doc. art. Davorin Brozić. Program: 1. A. Berg: 4 Stücke, op. 5; 2. B. Kovács: Hommage à Zoltán Kodály; 3. J....
Božan Bejo, klarinet : prvi dio diplomskog ispita
Božan Bejo, klarinet : prvi dio diplomskog ispita
Božan Bejo
Ivan Batoš
Wolfgang Amadeus Mozart
Prvi dio snimke prvog dijela diplomskog ispita Božana Beje (klarinet), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani "Lhotka" 20. 4. 2022. Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. sur. Mentor: doc. art. Davorin Brozić. Program: 1. W. A. Mozart: Koncert za klarinet i orkestar u A-duru, K 622; 2. Orkestralna sola.
Božan Bejo, klarinet : prvi dio diplomskog ispita
Božan Bejo, klarinet : prvi dio diplomskog ispita
Božan Bejo
Ivan Batoš
Wolfgang Amadeus Mozart
Drugi dio snimke prvog dijela diplomskog ispita Božana Beje (klarinet), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Lhotka 20. 4. 2022. Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. sur. Mentor: doc. art. Davorin Brozić. Program: 1. W. A. Mozart: Koncert za klarinet i orkestar u A-duru, K 622; 2. Orkestralna sola.
Brin Bernatović, harfa : diplomski ispit
Brin Bernatović, harfa : diplomski ispit
Brin Bernatović
Boris Papandopulo
Carl Philipp Emanuel Bach
Wilhelm Posse
Pierick Houdy
Marcel Tournier
Marcel Grandjany
Diplomski ispit Brina Bernatovića (harfa), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Lhotka 24. 6. 2022. Mentor: red. prof. art. Diana Grubišić Ćiković. Program: 1. Boris Papandopulo: Studija za harfu br. 1; 2. Carl Philipp Emanuel Bach: Sonata za harfu u G-duru (Allegro); 3. Wilhelm Posse: Etida br. 7; 4. Pierick Houdy: Sonata za harfu (Allegro moderato – Lento – Vivo); 5. Marcel Tournier: Féerie - Prélude et danse; 6....
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 19. 5. 2022.)
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 19. 5. 2022.)
Gabriela Hrženjak
Mislav Lucić
Davor Nekjak
Petar Krokar
Fabijan Košćak
Vedran Vujec
Suzana Komazin
Luka Ivir
Lovro Baričević
Ivan Brigljević
Franko Štrbac
Nika Kožar
Prvi dio snimke koncerta održanog na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 19. 5. 2022. Izvođači: Zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, Petar Krokar (klavir), Fabijan Košćak (klavir), Vedran Vujec (timpani), Suzana Komazin (udaraljke), Luka Ivir (udaraljke), Lovro Baričević (udaraljke), Ivan Brigljević (udaraljke), Franko Štrbac (udaraljke), solisti Gabriela Hrženjak (sopran), Mislav Lucić (tenor) i Davor...Carl Orff
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 19. 5. 2022.)
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 19. 5. 2022.)
Gabriela Hrženjak
Mislav Lucić
Davor Nekjak
Petar Krokar
Fabijan Košćak
Vedran Vujec
Suzana Komazin
Luka Ivir
Lovro Baričević
Ivan Brigljević
Franko Štrbac
Nika Kožar
Drugi dio snimke koncerta održanog na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 19. 5. 2022. Izvođači: Zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, Petar Krokar (klavir), Fabijan Košćak (klavir), Vedran Vujec (timpani), Suzana Komazin (udaraljke), Luka Ivir (udaraljke), Lovro Baričević (udaraljke), Ivan Brigljević (udaraljke), Franko Štrbac (udaraljke), solisti Gabriela Hrženjak (sopran), Mislav Lucić (tenor) i Davor...Carl Orff
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 20. 5. 2022.)
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 20. 5. 2022.)
Neža Vasle
Emanuel Tomljenović
Davor Nekjak
Petar Krokar
Fabijan Košćak
Vedran Vujec
Suzana Komazin
Luka Ivir
Lovro Baričević
Ivan Brigljević
Franko Štrbac
Jasenka Ostojić
Carl Orff
Prvi dio snimke koncerta održanog na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 20. 5. 2022. Izvođači: Zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, Petar Krokar (klavir), Fabijan Košćak (klavir), Vedran Vujec (timpani), Suzana Komazin (udaraljke), Luka Ivir (udaraljke), Lovro Baričević (udaraljke), Ivan Brigljević (udaraljke), Franko Štrbac (udaraljke), solisti Neža Vasle (sopran), Emanuel Tomljenović (tenor) i Davor...
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 20. 5. 2022.)
Carl Orff: Carmina Burana (studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, 20. 5. 2022.)
Neža Vasle
Emanuel Tomljenović
Davor Nekjak
Petar Krokar
Fabijan Košćak
Vedran Vujec
Suzana Komazin
Luka Ivir
Lovro Baričević
Ivan Brigljević
Franko Štrbac
Jasenka Ostojić
Drugi dio snimke koncerta održanog na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 20. 5. 2022. Izvođači: Zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, Petar Krokar (klavir), Fabijan Košćak (klavir), Vedran Vujec (timpani), Suzana Komazin (udaraljke), Luka Ivir (udaraljke), Lovro Baričević (udaraljke), Ivan Brigljević (udaraljke), Franko Štrbac (udaraljke), solisti Neža Vasle (sopran), Emanuel Tomljenović (tenor) i Davor...Carl Orff
David Vuković, klavir : diplomski ispit
David Vuković, klavir : diplomski ispit
Diplomski ispit Davida Vukovića (klavir), studenta MA. ispit je održan na MA u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 18. 1. 2021. Program: 1. Davorin Kempf: Tri pogleda na osorsku katedralu; 2. Frédéric Chopin: Etida op. 25 br. 4 u a-molu; 3. Claude Debussy: Etida br. 12, pour les Accords; 4. Frédéric Chopin: Sonata br. 2 u b-molu, op. 35; 5. Johann Sebastian Bach: Tokata u fis-molu, BWV 910; 6. Alban Berg: Sonata op. 1; 7. Ludwig van Beethoven: Sonata op. 110 u As-duru. Mentor: Đorđe...David Vuković
Davorin Kempf
Frédéric Chopin
Johann Sebastian Bach
Alban Berg
Ludwig van Beethoven
Davor Marinac, udaraljke : diplomski ispit
Davor Marinac, udaraljke : diplomski ispit
Davor Marinac
Iannis Xenakis
Ivana Bilić
John Psathas
Alexej Gerassimez
Diplomski ispit Davora Marinca (udaraljke), studenta MA. Ispit je održan na MA u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 24. 6. 2021. Mentorica: Ivana Bilić. Program: 1. Iannis Xenakis: Rebonds, za multipercussion; 2. Ivana Bilić: Tafate, za marimbu; 3. John Psathas: Planet Damnation, za timpane i elektroničku pratnju; 4. Alexej Gerassimez: Asventuras, za mali bubanj.
Domenika Milinković, orgulje : diplomski ispit
Domenika Milinković, orgulje : diplomski ispit
Diplomski ispit Domenike Milinković (orgulje), studentice MA. Ispit je održan na MA u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 12. 3. 2021. Mentor: Mario Penzar. Asistent izvođača: Dubravko Polgar. Program: 1. Nicolaus Bruhns: Preludij i fuga u e-molu BWV 847; 2. Johann Sebastian Bach: Trio sonata u d-molu BWV 527, br. 3; 3. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata u d-molu Op. 65, br. 6; 4. César Franck: Fantaisie en La; 5. Charles-Marie Widor: Simfonija VI u g-molu Op. 42, No.2 (Allegro).Domenika Milinković
Nicolaus Bruhns
Johann Sebastian Bach
Felix Mendelssohn-Bartholdy
César Franck
Charles-Marie Widor

Paginacija