Paginacija

Marta Faullend Heferer, gitara : prvi dio diplomskog ispita
Marta Faullend Heferer, gitara : prvi dio diplomskog ispita
Marta Faullend Heferer
Tibor Naglić
Joaquín Rodrigo
Prvi dio diplomskog ispita Marte Faullend Heferer (gitara), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 17. 9. 2021. Klavirska pratnja: Tibor Naglić, umj. sur. Mentor: red. prof. art. István Römer. Program: Joaquín Rodrigo: Fantasia para un gentilhombre.
Martin Kutnar, violončelo : drugi dio diplomskog ispita
Martin Kutnar, violončelo : drugi dio diplomskog ispita
Martin Kutnar
Nadia Varga Modrić
Johann Sebastian Bach
Claude Debussy
Zlatko Tanodi
Petar Iljič Čajkovski
Drugi dio diplomskog ispita Martina Kutnara (violončelo), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 29. 6. 2022. Klavirska pratnja: Nadia Varga Modrić, umj. sur. Mentor: red. prof. art. Krešimir Lazar. Program: 1. J. S. Bach: 1. Suita za violončelo solo u G-duru, BWV 1007 (Prelude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet I i II – Gigue); 2. C. Debussy: Sonata za violončelo i klavir u...
Martina Vuletić, violončelo : drugi dio diplomskog ispita
Martina Vuletić, violončelo : drugi dio diplomskog ispita
Drugi dio diplomskog ispita Martine Vuletić (violončelo), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 30. listopada 2020. Klavirska pratnja: Nadia Varga Modrić, umj. sur. Mentor: red. prof. art. Krešimir Lazar. Program: 1. Robert Schumann: Koncert za violončelo i orkestar u a-molu; 2. Vlado Sunko: Elegija br. 2.Martina Vuletić
Nadia Varga Modrić
Robert Schumann
Vlado Sunko
Martina Vuletić, violončelo : prvi dio diplomskog ispita
Martina Vuletić, violončelo : prvi dio diplomskog ispita
Prvi dio diplomskog ispita Martine Vuletić (violončelo), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 26. listopada 2020. Klavirska pratnja: Nadia Varga Modrić, umj. sur. Mentor: red. prof. art. Krešimir Lazar. Program: 1. Johann Sebastian Bach: suita br. 4 (Allemande – Courante – Bourree); 2. Claude Debussy: Sonata u d-molu; 3. Gabriel Faure: Papillon op. 77.Martina Vuletić
Johann Sebastian Bach
Claude Debussy
Gabriel Faure
Nadia Varga Modrić
Matea Vuljaj, klavir : diplomski ispit
Matea Vuljaj, klavir : diplomski ispit
Diplomski ispit Mateje Vuljaj (klavir), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 18. 2. 2021. Mentor: red. prof. art. Hari Gusek. Program: 1. J. S. Bach: Tokata u e-molu BWV 914; 2. L. van Beethoven: Sonata u Es-duru op. 81a, Les adieaux (Adagio-Allegro – Andante espressivo – Vivacissimamente); 3. Dragutin Turany: Dva capriccia u fis-molu; 4. Aleksandr Skrjabin: Etude op. 8, br. 2 u fis-molu; 5. Sergej Rahmaninov:...Matea Vuljaj
Johann Sebastian Bach
Ludwig van Beethoven
Dragutin Turany
Aleksandr Nikolaevič Skrjabin
Sergej Vasil'evič Rahmaninov
Claude Debussy
Frédéric Chopin
Matej Fridl, rog : drugi dio diplomskog ispita
Matej Fridl, rog : drugi dio diplomskog ispita
Matej Fridl
David Vuković
Barbara Tomić
Zoran Resnik
Dubravko Ćepulić Polgar
Georg Philipp Telemann
Eugène Bozza
Robert Planel
Dario Kšenek
Drugi dio diplomskog ispita Mateja Fridla (rog), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 27. 6. 2022. Klavirska pratnja: David Vuković, nasl. umj. sur. Gosti izvođači: Barbara Tomić (flauta), Zoran Resnik (violončelo) i Dubravko Ćepulić Polgar (čembalo). Mentor: izv. prof. art. Boštjan Lipovšek. Program: 1. Georg Philipp Telemann: Koncert za blokflautu, barokni rog i continuo u F-duru, TWV 42:...
Matej Fridl, rog : prvi dio diplomskog ispita
Matej Fridl, rog : prvi dio diplomskog ispita
Matej Fridl
David Vuković
Richard Strauss
Prvi dio diplomskog ispita Mateja Fridla (rog), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 2. 4. 2022. Klavirska pratnja: David Vuković, umj. sur. Mentor: izv. prof. art. Boštjan Lipovšek. Program: 1. Richard Strauss: Koncert za rog i orkestar br. 1 u Es-duru, op. 112.; 2. Orkestralna sola.
Matej Mijalić, violina : drugi dio diplomskog ispita
Matej Mijalić, violina : drugi dio diplomskog ispita
Matej Mijalić
David Vuković
Petar Iljič Čajkovski
Johann Sebastian Bach
Franjo Krežma
Drugi dio diplomskog ispita Mateja Mijalića (violina), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 29. 6. 2022. Klavirska pratnja: David Vuković, nasl. umj. sur. Mentor: nasl. red. prof. art. Orest Shourgot. Program: 1. P. I. Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar u D-duru op. 35; 2. J. S. Bach: 2. partita za solo violinu BWV 1004 (Chaconne); 3. F. Krežma: Scherzino za violinu i klavir op. 4.
Matej Predojević Petrić, tenor : diplomski ispit
Matej Predojević Petrić, tenor : diplomski ispit
Matej Predojević Petrić
Diplomski ispit Mateja Predojevića Petrića (tenor), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan u Samoboru u Galeriji Prica 16. rujna 2020. Klavirska pratnja: Ivan Pernicki, umj. sur. Mentorica: red. prof. art. Cynthia Hansell-Bakić. Gosti izvođači: Leopold Stašić (violina) i Josipa Gvozdanić (sopran). Program: 1. Emerich Kalman: "I ja sam nekoć bio čardaš kavalir", arija grofa Tassila iz operete "Grofica Marica"; 2. Giacomo Puccini: " Dovunque al mondo",...Ivan Pernicki
Leopold Stašić
Josipa Gvozdanić
Emmerich Kálmán
Giacomo Puccini
Josip Hatze
Ivan pl. Zajc
Jakov Gotovac
Franz Lehár
Matija Kasaić Drakšić, kontrabas : drugi dio diplomskog ispita
Matija Kasaić Drakšić, kontrabas : drugi dio diplomskog ispita
Matija Kasaić Drakšić
Drugi dio diplomskog ispita Matije Kasaića Drakšića (kontrabas), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 29. lipnja 2020. Klavirska pratnja: Tibor Naglić, v. umj. sur. Mentor: nasl. izv. prof. art. Nikša Bobetko. Program: 1. Karl Ditters Von Dittersdorf: Drugi koncert za kontrabas i orkestar u E-duru, Kr. 172; 2. Adolf Mišek: Druga sonata za kontrabas u e-molu, IAM 2 (I. Con fuoco, II. Andante cantabile, III....Tibor Naglić
Karl Ditters Von Dittersdorf
Adolf Mišek
Matija Kasaić Drakšić, kontrabas : prvi dio diplomskog ispita
Matija Kasaić Drakšić, kontrabas : prvi dio diplomskog ispita
Kasaić Drakšić Matija
Prvi dio diplomskog ispita Matije Kasaića Drakšića (kontrabas), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 16. lipnja 2020. Klavirska pratnja: Tibor Naglić, v. umj. sur. Mentor: nasl. izv. prof. art. Nikša Bobetko. Program: 1. Johann Sebastian Bach: Prva sonata za violu da gambu u G-duru, BWV 1027 (Adagio – Allegro ma non tanto – Andante – Allegro moderato); 2. Serge Koussevitzky: Koncert za kontrabas i klavir u...Tibor Naglić
Johann Sebastian Bach
Serge Koussevitzky
Mia Marenić, violina : drugi dio diplomskog ispita
Mia Marenić, violina : drugi dio diplomskog ispita
Mia Marenić
Drugi dio diplomskog ispita Mije Marenić (violina), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 24. rujna 2020. Klavirska pratnja: Nadia Varga Modrić, umj. sur. Mentor: izv. prof. art. Ivan Novinc. Program: 1. Frano Parać: Sonata za violinu i klavir (Con vigore – Andantino con sentimento – Allegro); 2. Johann Sebastian Bach: 1. sonata za violinu solo u g-molu, BMW 1001 (Adagio – Fuga –...Nadia Varga Modrić
Frano Parać
Johann Sebastian Bach
César Franck
Johannes Brahms

Paginacija