Paginacija

Andrea Pedron, udaraljke : diplomski ispit
Andrea Pedron, udaraljke : diplomski ispit
Andrea Pedron
Francesco Mazzoleni
Luka Ivir
Franko Štrbac
Emma Štern
Njomza Djaferi
Igor Kuljerić
Ted Hearne
Peter Klatzow
Casey Cangelosi
Lucija Pejković
Diplomski ispit Andrea Pedrona (udaraljke), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 25. 6. 2021. Gosti izvođači: Francesco Mazzoleni, Luka Ivir, Franko Štrbac, Emma Štern, Njomza Djaferi, Lucija Pejković. Mentorica: red. prof. art. Ivana Bilić. Program: 1. Igor Kuljerić: Chaccone; 2. Ted Hearne: Furtive Movements; 3. Peter Klatzow: Dances of Hearth and Fire; 4. Igor Kuljerić: Valzer; 5. Casey...
Ansambl gamelana "Jaman Suara" : Spaces In-Between (Ansambl gamelana "Jaman Suara" i solisti, 27. 11. 2020.)
Ansambl gamelana "Jaman Suara" : Spaces In-Between (Ansambl gamelana "Jaman Suara" i solisti, 27. 11. 2020.)
Julija Novosel
Lucija Novosel
Sara Blažev
Ena Hadžiomerović
Klara Kosić
Francesca Paleka
Hannah Pavlić
Francesco Mazzoleni
Damjan Roce
Nikola Trputec
Emil Gabrić
Fran Leboš
Koncert Ansambla gamelana "Jaman Suara" u povodu proslave 50. obljetnice osnutka Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Koncert je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 27. 11. 2020. Izvođači: Ansambl gamelana "Jaman Suara" (Julija Novosel (voditeljica ansambla), Lucija Novosel, Sara Blažev, Ena Hadžiomerović, Klara Kosić, Francesca Paleka, Hannah Pavlić, Francesco Mazzoleni, Damjan Roce, Nikola Trputec), solisti Emil Gabrić...
Ante Slišković, violina : drugi dio diplomskog ispita
Ante Slišković, violina : drugi dio diplomskog ispita
Ante Slišković
Petra Gilming
Johann Sebastian Bach
Davor Bobić
César Franck
Wieniawski Henryk
Drugi dio diplomskog ispita Ante Sliškovića (violina), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 29. 9. 2021. Klavirska pratnja: Petra Gilming, v. umj. sur. Mentor: red. prof. art. Goran Končar. Program: 1. J. S. Bach: Sonata za violinu solo br. 1 (Adagio – Fuga – Sicilianna – Presto); 2. Davor Bobić: Koraci kroz Yad Vashem; 3. C. Franck: Sonata za violinu i klavir u A-duru (Allegretto ben...
Ante Slišković, violina : prvi dio diplomskog ispita
Ante Slišković, violina : prvi dio diplomskog ispita
Ante Slišković
Petra Gilming
Petar Iljič Čajkovski
Wolfgang Amadeus Mozart
Prvi dio diplomskog ispita Ante Sliškovića (violina), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održna na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 15. 9. 2021. Klavirska pratnja: Petra Gilming, v. umj. sur. Mentor: red. prof. art. Goran Končar. Program: 1. P. I. Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 35; 2. W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar u A-duru (I. st.).
Ante Sočo, truba : drugi dio diplomskog ispita
Ante Sočo, truba : drugi dio diplomskog ispita
Ante Sočo
Linda Mravunac Fabijanić
Paul Hindemith
Eugène Bozza
Pietro Baldassare
Drugi dio diplomskog ispita Ante Soče (truba), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Lhotka 17. 5. 2021. Klavirska pratnja: Linda Mravunac Fabijanić, umj. sav. Mentor: red. prof. art. Dario Teskera. Program: 1. Paul Hindemith: Sonata za trubu i klavir (Mit kraft – Massig bewegt – Trauermusik); 2. Eugéne Bozza: Rustiques za trubu i klavir; 3. Pietro Baldassare: Sonata za trubu u F-duru (Allegro – Grave – Allegro).
Ante Sočo, truba : prvi dio diplomskog ispita
Ante Sočo, truba : prvi dio diplomskog ispita
Ante Sočo
Linda Mravunac Fabijanić
Joseph Haydn
Prvi dio diplomskog ispita Ante Soče (truba), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 1. 4. 2021. Klavirska pratnja: Linda Mravunac Fabijanić, umj. sav. Mentor: red. prof. art. Dario Teskera. Program: 1. Joseph Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru (Allegro – Andante – Allegro); 2. Orkestralna sola.
Antologija hrvatske zborske glazbe (Zbor i solisti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 12. 3. 2022.)
Antologija hrvatske zborske glazbe (Zbor i solisti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 12. 3. 2022.)
Aljaž Žgavc
Hana Ilčić
Vinka Siladi
Petra Cik
Jasenka Ostojić
Ivan Zajc
Krsto Odak
Jakov Gotovac
Ivan Matetić Ronjgov
Julije Skjavetić
Zlatko Grgošević
Adalbert Marković
Josip Štolcer Slavenski
Josip Vrhovski
Josip Hatze
Blagoje Bersa
Antun Dolički
Igor Kuljerić
Boris Papandopulo
Koncert je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 12. 3. 2022. Izvođači: Mješoviti zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Muški zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Ženski zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Komorni zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, solisti Aljaž Žgavc (tenor), Hana Ilčić (sopran), Vinka Siladi (alt) i Petra Cik (sopran). Dirigentica: red. prof. art. Jasenka Ostojić. Program: 1. Ivan...
Antonija Pisk, klavir : diplomski ispit
Antonija Pisk, klavir : diplomski ispit
Diplomski ispit Antonije Pisk (klavir), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 28. 9. 2020. Mentor: red. prof. art. Hari Gusek. Program: 1. J. S. Bach/Wilhelm Kempff: Wir danken dir, Gott, wir danken dir; 2. L. van Beethoven: Sonata op. 57 u f-molu, ,,Appassionata’’ (Allegro assai – Andante con moto – Allegro ma non troppo); 3. B. Bersa: Ballabile; 4. F. Chopin: Etida op. 10, br. 8 u F-duru; 5. F. Chopin:...Antonija Pisk
Johann Sebastian Bach
Ludwig van Beethoven
Blagoje Bersa
Frédéric Chopin
Sergej Vasil'evič Rahmaninov
Antun Ivić, klavir : diplomski ispit
Antun Ivić, klavir : diplomski ispit
Diplomski ispit Antuna Ivića (klavir), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 13. 3. 2021. Mentor: red. prof. art. Vladimir Babin. Program: 1. Johann Sebastian Bach - Franz Liszt: Fantazija i fuga u g-molu, BWV 542; 2. Ludwig van Beethoven: Sonata u C-duru, op. 53; 3. Maurice Ravel: Jeux d'eau; 4. Franz Liszt: La leggerezza; 5. Nicolo Paganini - Franz Liszt: La campanella; 6. Božidar Kunc: Reverie; 7. Milij...Antun Ivić
Johann Sebastian Bach
Franz Liszt
Ludwig van Beethoven
Maurice Ravel
Niccoló Paganini
Božidar Kunc
Milij Alexeevič Balakirev
Anđela Lijović, violina : drugi dio diplomskog ispita
Anđela Lijović, violina : drugi dio diplomskog ispita
Anđela Lijović
Drugi dio diplomskog ispita Anđele Lijović (violina), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 30. lipnja 2020. Klavirska pratnja: Petra Gilming, v. umj. sur. Mentor: red. prof. art. Goran Končar. Program: 1. Dalibor Bukvić: Concertino za violinu solo; 2. Johann Sebastian Bach: Sonata za violinu solo br. 1 u g-molu, BWV 1001; 3. Fritz Kreisler: Liebesfreud; 4. Johannes Brahms: Sonata za violinu i...Petra Gilming
Dalibor Bukvić
Johann Sebastian Bach
Fritz Kreisler
Johannes Brahms
Anđela Lijović, violina : prvi dio diplomskog ispita
Anđela Lijović, violina : prvi dio diplomskog ispita
Anđela Lijović
Prvi dio diplomskog ispita Anđele Lijović (violina), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 15. lipnja 2020. Klavirska pratnja: Petra Gilming, v. umj. sur. Mentor: red. prof. art. Goran Končar. Program: 1. Aram Hačaturjan: Violinski koncert u d-molu (Allegro con fermezza – Andante sostenuto – Allegro vivace); 2. Wolfgang Amadeus Mozart: Violinski koncert u G-duru br. 3, KV 216 (Allegro).Petra Gilming
Aram Hačaturjan
Wolfgang Amadeus Mozart
Arpi Vardanyan, klavir : diplomski ispit
Arpi Vardanyan, klavir : diplomski ispit
Arpi Vardanyan
Johann Sebastian Bach
Ludwig van Beethoven
César Franck
Božidar Kunc
Aleksandr Nikolaevič Skrjabin
Aleksandr Grigor'evič Arutjunjan
Diplomski ispit Arpi Vardanyan (klavir), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 17. 9. 2021. Mentor: red. prof. art. Ruben Dalibaltayan. Program: 1. Johann Sebastian Bach: Preludij i fuga u cis-molu, BWV 849; 2. Ludwig van Beethoven: Sonata u d-molu, op. 31. br. 2; 3. César Franck: Prélude, fugue et variation, op. 18; 4. Božidar Kunc: Nocturne u fis-molu, op. 32. br. 1; 5. Aleksandr Skrjabin: Etida u H-duru, op. 8...

Paginacija