Glazbenopsihološki aspekti slušanja glazbe
Glazbenopsihološki aspekti slušanja glazbe
Ivana Tomić Ferić
Glazbena psihologija bavi se glazbom kao specifičnim oblikom čovjekovog iskustva i njen predmet, shvaćen u najširem smislu, je sustavno, znanstveno proučavanje odnosa između glazbenih pojava i glazbene aktivnosti i psiholoških zakonitosti opažanja, spoznavanja i afektivnog reagiranja. Glazbeno iskustvo i ponašanje pojedinca proučavaju se u širokom rasponu od najjednostavnijih vidova, kakve su slušne diskriminacije, do onih najsloženijih kognitivno - afektivnih doživljaja i...