Biondić, Katarina Nera, Akrap, Petra, Barun, Lobel, Klisović, Franko, Rosenberg, Richard, Lambert, Lucien, Suesse, Dana, Schönberg, Arnold, Bernstein, Leonard
Glazba potlačenih (Simfonijski orkestar, Zbor i solisti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 19. 11. 2022.)
Nekjak, Davor, Hrkać, Nikolina, Rukavina, Emilia, Kopjar, Katarina, Hrženjak, Gabriela, Barun, Lobel, Šuran, Benjamin, Pijetlović, Stefani, Radovan, Roko, Marincel Haller, Laura, Žgavc, Aljaž, Narančić, Mateo, Kuljerić, Igor
Igor Kuljerić: Animal Farm (Simfonijski orkestar, Zbor i solisti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 28. 11. 2021.)