diplomski rad
Interpretacija muzičkih prizora na likovnim djelima Strossmayerove galerije i djela Valvasorove zbirke nastalim u razdoblju između 1400. i 1700. god.

Sanda Vojković (1987)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija