diplomski rad
L. van Beethoven: Sonata u E duru op. 109
analitičko-estetske smjernice za interpretaciju

Dorotea Brunšmid (1947)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija