diplomski rad
Analiza i usporedba prvih stavaka Beethovenove IV, Schubertove V i Brahmsove I simfonije

Vatroslav Dušević (1989)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija