diplomski rad
Hymnos za sopran, mješoviti zbor i simfonijski orkestar
homerska himna 29 - Eis hestian

Marko Slaviček (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija
Povezani objekti