diplomski rad
Život i stvaralaštvo Johanna Sebastiana Bacha
naglasak na Ciacconu za violinu solo

Elizabeta Palić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija