diplomski rad
Programska knjižica za diplomski koncert
Stamitz - Bach (Kodaly) - Walton

Šimun Končić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija