diplomski rad
Programska knjižica
djela J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Sibeliusa, P. I. Čajkovskog, C. Francka te I. Lang

Marta Bratković (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija