diplomski rad
Formiranje glazbenog ukusa i njegova povezanost s recepcijom glazbe kod učenika osnovnih škola

Mirna Herman (1991)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija