diplomski rad
Nemuzikalna djeca u općeobrazovnoj školi
na primjeru jedne općeobrazovne škole

Sanja Parmać (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija