diplomski rad
Ars speculativa Igora Stravinskog - "Petruška: pogled iz partiture"
Permutacijsko-kombinatoričke tehnike skladanja s posebnim naglaskom na simboličku razinu

Nenad Valand (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija