diplomski rad
Dječji pjevački zbor u osnvnoj školi

Klaudija Marđetko (1993)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija