diplomski rad
Jačke Gradišćanskih Hrvata Ive Lhotke Kalinskog

Mia Pap (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija